Masz pytanie?

Renta chorobowa z ZUS i KRUS – ile wynosi i jak ją …

Renta chorobowa – ZUS pod tym potocznym hasłem rozumie się rentę z tytułu niezdolności do pracy. Identycznie rzecz się ma w przypadku renty chorobowej KRUS.https://cafesenior.pl/renta-chorobowa-zus-krus/

Renta socjalna z ZUS – komu się należy i w jakiej...

Renta socjalna jest wyższa o ok. 80 zł w porównaniu z rokiem 2016. Za kilka miesięcy wysokość renty socjalnej wzrośnie wraz z waloryzacją innych świadczeń.https://cafesenior.pl/renta-socjalna-zus/

Renta w Anglii – wysokość i warunki przyznania...

Grażynka. 2011-12-09, 16:41. Witam odpowiem na pytania pomoce renty i odszkodowania należą się każdemu są placówki do których należy się zgłaszać o...www.twojaeuropa.pl/1753/renta-w-anglii---wysokosc-i-warunki-przyznania

KOMU RENTA CHOROBOWA - info.wyborcza.pl

Renty rodzinne. Kto ma prawo do renty po zmarłym i komu ZUS je wypłaci? Po zmianach w systemie emerytalnym wdowy będą dłużej czekać na …info.wyborcza.pl/temat/wyborcza/komu+renta+chorobowa

Porozumienie o rozstaniu nie zwalnia z wypłaty odprawy...

Nawet jeśli pracownik podpisze porozumienie stron w sprawie rozwiązania umowy, nie oznacza to, że nie należy mu się odprawa pieniężna. Ma do niej prawo, gdy...www.rp.pl/Place/308059916-Porozumienie-o-rozstaniu-nie-zwalnia-z-wyplaty-odprawy.html

Wszystko o tajemniczych drukach E (…) | GoniecPolski.nl

Witamy, Osoby pobierające renty z tytułu niezdolności do pracy mogą podjąć dodatkowe zatrudnienie, jednak w zależności do uzyskiwanych przychodów renta...goniecpolski.nl/wszystko-o-tajemniczych-drukach-e/

Zasiłek celowy z MOPSu - poradynazdrowie.pl

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia...www.poradynazdrowie.pl/zasilek-celowy-z-mopsu.html

Zasiłek chorobowy. Kiedy mogę pójść na nowy? > Prawo …

Po 182 dniach zwolnienia chorobowego wróciłam do pracy. Po ilu dniach pracy mogę otrzymać ponownie zwolnienie L4?www.porady.egospodarka.pl/Prawo-pracy/15272-Zasilek-chorobowy-Kiedy-moge-pojsc-na-nowy.html

Umowa zlecenia ze studentem – czy płaci się składki...

Zawarcie umowy zlecenia ze studentem - składki ZUS - czy trzeba je płacić, do kiedy obowiązuje status studenta, jak rozliczać takie umowy zlecenia z uczniem lub...https://www.kadrywpraktyce.pl/umowa-zlecenia-ze-studentem-czy-placi-sie-skladki/

Jak bezpiecznie zawrzeć umowę zlecenia - umowa …

W artykule omówiono różnice między umowami zlecenia a umowami o pracę. Przedstawiono jak poprawnie zawrzeć umowę zlecenia, aby nie …https://www.kadrywpraktyce.pl/jak-bezpiecznie-zawrzec-umowe-zlecenia-umowa-zlecenia-a-umowa-o-p...