Masz pytanie?

Średnia arytmetyczna. Szereg rozdzielczy przedziałowy.

Zadanie: Roczne płace pracowników pewnego zakładu w Gdańsku w 2007r. kształtowały się następująco: Polecenie: Oblicz i podaj interpretację średniej...stata.aula.pl/srednia-arytmetyczna-szereg-rozdzielczy-przedzialowy/

Estymacja nieliniowa - StatSoft > Strona główna

Szacowanie modeli liniowych i nieliniowych. Mówiąc językiem technicznym, Estymacja nieliniowa stanowi ogólną procedurę dopasowania, która służy do...www.statsoft.pl/textbook/stnonlin.html

Instrumenty finansowe i pochodne - Statystyka i Ekonometria

Instrumenty finansowe i pochodne: Zwięzłe charakterystyki pojęć instrumentów finansowych i pochodnych; akcje, opcje, warranty, kontrakty futures i forward.g.m.statystyk.w.interia.pl/stock/instr.html

Statystyka matematyczna - Sciaga.pl

Statystyka w rozumieniu tego wykładu to zbiór metod służących pozyskiwaniu prezentacji analizie danych Celem generalnym stosowania tych metod jestsciaga.pl/tekst/36250-37-statystyka_matematyczna

Współczesne badanie parametrów morfologi krwi

Historia badan hematologicznych. 1773 - Pierwszy opis białych komórek krwi wykonany przez Hensona 1840 - odkrycie płytek krwi przez Alfreda Donesq7dqx.republika.pl/hematologia/

Ciągi liczbowe - Tablice matematyczne - Zadania z...

Ciągi liczbowe Tablice matematyczne... Nasze cele. 1. Obniżenie liczby osób, które nie zdają matury z matematyki,www.matmana6.pl/tablice_matematyczne/liceum/ciagi_liczbowe

SIX SIGMA

Matematyczną interpretację poziomu jakości Six Sigma przedstawia poniższy rysunek.... że odchylenie standardowe pomiarów mieści się w założonym przedziale...www.polishsixsigmaacademy.pl/files/FilozofiaSixSigma.doc

Szkoła - Matemaks - matematyka maksymalnie prosta

Matematyka w liceum i gimnazjum - definicje, twierdzenia, przykłady i zadania z rozwiązaniami.www.matemaks.pl/matematyka-szkola.php

Przedmiot: Budżetowanie i controlling w przedsiębiorstwie

... wyznacza się odchylenia kosztów faktycznie poniesionych od kosztów normalnych.... e/ interpretacja otrzymanych wyników.... standardowy błąd szacunku, 2)...www.almamer.pl/aa%20materialy%20dydaktyczne/E_Budzetowanie_i_controling_wyklad_Jagiello.doc

Analiza regresji MNK1 - Statystyka i Ekonometria

Analiza regresji metodą najmniejszych kwadratów. Krótko i zwięźle !g.m.statystyk.w.interia.pl/metody/regrex.html