Masz pytanie?

Korelacja i regresja liniowa * Statystyka * Ekonomia...

materiały dla studentów: Korelacja i regresja liniowa: KORELACJA I REGRESJA LINIOWA Korelacja (zależność korelacyjna) w statystyce oznacza zależność między...www.wkuwanko.pl/ekonomia/ekonomia-korelacja-i-regresja-liniowa_22_1647.html

Notoria: Analiza Portfelowa - Witamy

Celem serwisu jest udostępnienie narzędzi analizy stóp zwrotu i ryzyka papierów wartościowych, funduszy inwestycyjnych oraz portfeli...www.analizaportfelowa.pl/

Mediana | Statystyka opisowa

Mediana (inaczej wartość środkowa, przeciętna, drugi kwartyl) jest to wartość dzieląca uszeregowany zbiór danych „na pół”.statystykaopisowa.com/mediana/

Sieci neuronowe - StatSoft > Strona główna

Zastosowania sieci neuronowych. Sieci neuronowe mogą być stosowane w praktycznie każdej sytuacji, gdzie pomiędzy zmiennymi zależnymi i niezależnymi istnieje...www.statsoft.pl/textbook/stneunet.html

Komputerowe Badanie Postawy Ciała - podstawy

System MOR A 4G eneracji. Aparatura do Komputerowej Oceny Postawy Ciała systemu MORA 4Generacji jest najnowszą konstrukcją łączącą zalety systemów analizy...www.cq.com.pl/n_pl_podstawy.html

Figury płaskie (Planimetria) - Tablice matematyczne

Figury płaskie (Planimetria) Tablice matematyczne... Nasze cele. 1. Obniżenie liczby osób, które nie zdają matury z matematyki,www.matmana6.pl/tablice_matematyczne/liceum/figury_plaskie_planimetria

Aegon - Investor Zrównoważony (PLN) UFK - W Pigułce - UFK...

wskaźnik: wartość: wartość dla grupy: ocena: IR: 1,59: od -0,00 do 1,59 : najlepszy w grupie: odchylenie standardowe: 2,56%: od 1,56% do 3,25% : bardzo wysoka...www.analizy.pl/fundusze/ubezpieczeniowe-fundusze-kapitalowe/profil-funduszu/UNAT18/Aegon--Inves...

Obliczenia statystyczneStatystyka | Obliczenia...

Obliczenia statystyczne oraz analiza statystyczna wchodzą w zakres usług firmy. Są to między innymi analizy statystyczne do prac magisterskich, doktorskich.statystyka.org.pl/

Przedmioty

P-WZP: PROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI. Wprowadzenie do zarządzania "Przez współpracę do skuteczności - klucz do nowoczesnego zarządzania"www.zarzadzanie-projektami.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=29&I...

Zator płucny - eChirurgia.pl

Zator płucny jest to sytuacja, w której tętnica dostarczająca krew do części płuca zostaje zatkana skrzepliną. Zwykle nie stanowi to dużego problemu...www.echirurgia.pl/chirurgia_naczyniowa/zator_plucny.htm