Masz pytanie?

Błąd bezwzględny i względny pomiaru - matemaks.pl

Boisko ma długość \( 122,5 \) metra. Pomiar wykonany przez uczniów wyniósł \( 120 \) metrów. Oblicz błąd bezwzględny i względny pomiaru uczniów.www.matemaks.pl/blad-bezwzgledny-i-wzgledny-pomiaru.html

Średnia arytmetyczna - matemaks.pl

Średnia arytmetyczna cen sześciu akcji na giełdzie jest równa \( 500 \) zł. Za pięć z tych akcji zapłacono \( 2300 \) zł. Cena szóstej akcji jest równawww.matemaks.pl/srednia-arytmetyczna.html

Przykładowe zadania egzaminacyjne z Ekonometrii

Model liniowy wielu zmiennych. Interpretacja... - Standardowe postępowanie przy... model składnika sezonowego opisuje odchylenie zmiennej Y...www.ekonomicznie.pl/sciagi/pliki/20080429140535.doc

Opłacalność inwestycji. Kalkulator NPV, Kalkulator IRR...

Opłacalność inwestycji. Kalkulator NPV, Kalkulator IRR, Kalkulator PI, Kalkulator DPP. Metoda oceny efektywności ekonomicznej inwestycji.calcoolator.pl/oplacalnosc_inwestycji_npv.html

Matematyka pisz • zadania i wzory, matura, gimnazjum, liceum

Współczynnik korelacji rang Spearmana jest przydatny w sytuacjach, w których mamy do czynienia na przykład z dwoma rankingami i chcemy porównać ich zgodność.eszkola.pl/matematyka--

Co to jest korelacja? - stata.aula.pl

Co to jest korelacja? Odpowiedź na pytanie co to jest korelacja zacznę od zadania pomocniczych pytań. Czy pomiędzy zarobkami a wydatkami na lody istnieje jakiś...stata.aula.pl/co-to-jest-korelacja/

Labtest - Morfologia

Ocena RBC – przykładowe przyczyny zmian Test. Nazwa. Zbyt niski wynik. Zbyt wysoki wynik. RBC. Liczba erytrocytów. Nazywany niedokrwistością. ostre lub...www.labtestsonline.pl/tests/cbc.html?tab=3

Statystyki podstawowe - statsoft.pl

Test t dla prób zależnych . Zmienność wewnątrzgrupowa. Jak zostało to wytłumaczone w części Podstawowe pojęcia statystyki, siła relacji pomiędzy dwiema...www.statsoft.pl/textbook/stbasic.html

Rehabilitacja i ortopedia - Moja sylwetka

Według definicji WHO rehabilitacja to kompleksowe postępowanie w odniesieniu do osób niepełnosprawnych fizycznie i psychicznie, które ma na celu przywrócenie...moja-sylwetka.pl/rehabilitacja/

Jak ująć odchylenia od cen ewidencyjnych - Ewidencja...

Jak ująć odchylenia od cen ewidencyjnych. Na dzień bilansowy zapasy materiałów i towarów należy wycenić według ich wartości wynikającej z ewidencji, nie...ksiegowosc.infor.pl/rachunkowosc/ewidencja-ksiegowa/60660,Jak-ujac-odchylenia-od-cen-ewidencyjn...