Masz pytanie?

Badanie statystyczne. Etapy badania i rodzaje badań...

materiały dla studentów: Badanie statystyczne. Etapy badania i rodzaje badań statystycznych - ściąga: wzory w pliku do pobrania 1.Badanie statystyczne.www.wkuwanko.pl/ekonomia/ekonomia-badanie-statystyczne-etapy-badania-i-rodzaje-badan-statystycz...

Instrumenty finansowe i pochodne - Statystyka i Ekonometria

Instrumenty finansowe i pochodne: Zwięzłe charakterystyki pojęć instrumentów finansowych i pochodnych; akcje, opcje, warranty, kontrakty futures i forward.g.m.statystyk.w.interia.pl/stock/instr.html

Współczesne badanie parametrów morfologi krwi

Pomiary metodami optycznymi . Główne metody optyczne stosowane w AH to niefluorescencyjna i fluorescencyjna cytometria przepływowa, analiza obrazu …www.enduro.idl.pl/hematologia/hematologia/index.htm

ProperMedicalWriting

wyniki podano jako średnie (odchylenie standardowe) Tabela przedstawiająca wyniki (porównanie populacji zdrowej z grupą pacjentów)propermedicalwriting.pl/pages/jak_napisac_artykul_po_angielsku

Logarytmy - Tablice matematyczne - Zadania z matematyki...

Logarytmy Tablice matematyczne... Nasze cele. 1. Obniżenie liczby osób, które nie zdają matury z matematyki,www.matmana6.pl/tablice_matematyczne/liceum/logarytmy

Mowa ciała zamkniętej postawy ciała – pozycja siedząca

Mimo, że noga założona na nogę niewiele znaczy, odchylenie ciała do tyłu oraz bariera z rąk sugeruje obawy lub wrogość.mowaciala.net/postawa-ciala/mowa-ciala-zamknietej-postawy-ciala-%e2%80%93-pozycja-siedzaca/

POZIOMY REFERENCYJNE DAWEK PROMIENIOWANIA DLA …

Testy specjalistyczne, podstawowe i akceptacyjne aparatów rentgenowskich w placówkach medycznych. tel:883732211 sprzęt do kontroli jakości aparatów RTGwww.labdiag.pl/promieniowanie-x/24-ochrona-zdrowia/43-poziomy-referencyjne-dawek-promieniowania...

Synergologia, mowa ciała, język ciała | Nie tyko o...

Słowo synergologia zostało zaczerpnięte z języka greckiego (syn) – razem (ergon) – praca (logos) – słowo. Synergologia jest to naukowa metoda interpretacji...synergologia.pl/

Szkoła - Matemaks - matematyka maksymalnie prosta

Matematyka w liceum i gimnazjum - definicje, twierdzenia, przykłady i zadania z rozwiązaniami.www.matemaks.pl/matematyka-szkola.php

Analiza regresji MNK1 - Statystyka i Ekonometria

Analiza regresji metodą najmniejszych kwadratów. Krótko i zwięźle !g.m.statystyk.w.interia.pl/metody/regrex.html