Masz pytanie?

Interpretacja wyników testów wykrywających zakażenie...

Interpretacja wyników testów wykrywających zakażenie Helicobacter pylori i badań hepatologicznych w praktyce lekarza rodzinnegowww.czytelniamedyczna.pl/2736,interpretacja-wynikow-testow-wykrywajacych-zakazenie-helicobacter...

Estymacja nieliniowa - StatSoft > Strona główna

Szacowanie modeli liniowych i nieliniowych. Mówiąc językiem technicznym, Estymacja nieliniowa stanowi ogólną procedurę dopasowania, która służy do...www.statsoft.pl/textbook/stnonlin.html

Instrumenty finansowe i pochodne - Statystyka i Ekonometria

Instrumenty finansowe i pochodne: Zwięzłe charakterystyki pojęć instrumentów finansowych i pochodnych; akcje, opcje, warranty, kontrakty futures i forward.g.m.statystyk.w.interia.pl/stock/instr.html

Statystyka, prognozowanie, ekonometria, data mining

Materiały o estymacji, testowaniu hipotez, zagadnieniach aktuarialnych, prognozowaniu, ekonometrii.www.statystycy.pl/

Analiza kanoniczna - StatSoft > Strona główna

Założenia. Poniższe rozważania stanowią zestawienie tylko najważniejszych założeń analizy korelacji kanonicznej i głównych zagrożeń dla rzetelności i...www.statsoft.pl/textbook/stcanan.html

Współczesne badanie parametrów morfologi krwi

Historia badan hematologicznych. 1773 - Pierwszy opis białych komórek krwi wykonany przez Hensona 1840 - odkrycie płytek krwi przez Alfreda Donesq7dqx.republika.pl/hematologia/

Pierwiastki i potęgi - Tablice matematyczne

Pierwiastki i potęgi Tablice matematyczne... Nasze cele. 1. Obniżenie liczby osób, które nie zdają matury z matematyki,www.matmana6.pl/tablice_matematyczne/liceum/pierwiastki_i_potegi

Szkoła - Matemaks - matematyka maksymalnie prosta

Matematyka w liceum i gimnazjum - definicje, twierdzenia, przykłady i zadania z rozwiązaniami.www.matemaks.pl/matematyka-szkola.php

Analiza regresji MNK1 - Statystyka i Ekonometria

Analiza regresji metodą najmniejszych kwadratów. Krótko i zwięźle !g.m.statystyk.w.interia.pl/metody/regrex.html

WODA - WARUNKI SANITARNE - halat.pl dr Zbigniew Hałat...

W pażdzierniku 2000r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia, które określa: (1) warunki, jakim powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby...www.halat.pl/wodawarunki.html