Masz pytanie?

Podsumowanie kluczowych zmian w Wytycznych resuscytacji...

Podsumowanie kluczowych zmian w Wytycznych resuscytacji 2015 ERC Koen Monsieurs, Jerry Nolan Janusz Andres, Paweł Krawczyk, Edyta Drab, Marta …www.prc.krakow.pl/wyt2015/Podsumowanie.pdf

Wstrz ąs hipowolemiczny - warsztaty.krakow.pl

Wstrz ąs hipowolemiczny Ró żne poziomy działania aspekcie zalece ń mi ędzynarodowych 1www.warsztaty.krakow.pl/UserFiles/File/wstrzas_hipowolemiczny.pdf

Duszność • Medycyna Rodzinna 1/2003 • Czytelnia Medyczna...

Summary Dyspnoea is one of the most important symptoms of various diseases. The following article is devoted to the most common respiratory and cardiovascular...www.czytelniamedyczna.pl/567,dusznosc.html

Objawy ze strony układu oddechowego w zaawansowanej...

Objawy ze strony układu oddechowego stanowią znaczący problem u chorych z zaawansowaną chorobą nowotworową i powodują znaczne obniżenie jakości życia...www.czytelniamedyczna.pl/1305,objawy-ze-strony-ukladu-oddechowego-w-zaawansowanej-chorobie-nowo...

icd, icd10, icd-10, cie, cie10, cie-10, classification...

icd-10, icd10, icd, cie, cie10, cie-10, classification, klasyfikacjawww.lista.icd10.pl/

Centrum Nurkowe KRAKEN - szkoła instruktorów nurkowania

Profesjonalne Centrum Szkolenia Nurków i Instruktorów PADI. Kursy nurkowania na Zakrzówku, wyjazdy nurkowe, sklep oraz serwis sprzętu nurkowego.www.kraken.pl/index.php?p=189

Rozpoznania ICD10 - jgp.uhc.com.pl

rozpoznania icd10: kod nazwa; a00.0: cholera wywoŁana przecinkowcem klasycznym vibrio cholerae 01,biotyp choleare: a00.1: cholera wywoŁana przecinkowcem vibrio...jgp.uhc.com.pl/doc/22.5/icd10/index.html