Masz pytanie?

Scholaris - Odmiana przymiotnika przez przypadki

Samokształcenie i docieranie do informacji. Uczeń korzysta z informacji zawartych w encyklopedii, słowniku ortograficznym, słowniku języka polskiego (małym lub...www.scholaris.pl/zasob/63745

Scholaris - Odmiana przez przypadki – ćwiczenia

Uczeń rozpoznaje w tekście formy przypadków, liczb, osób, czasów i rodzajów gramatycznych – rozumie ich funkcje w wypowiedziwww.scholaris.pl/zasob/51442

Personalpronomen – zaimek osobowy w języku niemieckim...

Zaimki osobowe w języku niemieckim zazwyczaj odpowiadają zaimkom osobowym w języku polskim. Różnica widoczna jest jednak w 3. osobie liczby mnogiej, gdzie "sie...blog.tyczkowski.com/2010/05/personalpronomen-zaimek-osobowy-w-jezyku-niemieckim-odmiana-przez-p...

Odmiana przez przypadki – zadania, ściągi i testy...

Odmiana rzeczownika przez przypadki, ćwiczenia z gramatyki niemieckiej. Lista ćwiczeń; Lista ćwiczeń z Odmiana rzeczownika przez przypadkizapytaj.onet.pl/Category/002,010/2,24108329,Odmiana_przez_przypadki.html

Odmiana nazwisk w umowach - Jak napisać dobrą umowę.

Odmiana nazwisk w umowach i pismach urzędowych – parę słów o zasadach. Maciej Bednarek 03 czerwca 2015 Komentarze (4)jaknapisacdobraumowe.pl/odmiana-nazwisk-w-umowach-i-pismach-urzedowych-pare-slow-o-zasadach/