Masz pytanie?

Odmiana rzeczownika przez przypadki - Sciaga.pl

Przypadki i ich pytania, temat i końcówka. Rzeczowniki odmieniają się nie tylko przez liczby, ale również przez przypadki. Odmiana przez przypadki to inaczej...sciaga.pl/tag/odmiana-rzeczownika-przez-przypadki/

Odmiana rzeczownika przez przypadki - Sciaga.pl

Przykłady l poj M lektura a D lektury y C lekturze e B lekturę ę N lekturą ą Msc lekturze e W lekturo o l mn M lektury y D lektur 0 Csciaga.pl/tekst/89231-90-odmiana_rzeczownika_przez_przypadki

Odmiana przez przypadki rzeczownika aleja • Odmiana.NET

Mianownik (kto? co?): aleja. Dopełniacz (kogo? czego?): alei. Celownik (komu? czemu?): alei. Biernik (kogo? co?): aleję.odmiana.net/odmiana-przez-przypadki-rzeczownika-aleja

Odmiana przez przypadki rzeczownika muzeum • Odmiana.NET

Mianownik (kto? co?): muzeum. Dopełniacz (kogo? czego?): muzeum. Celownik (komu? czemu?): muzeum. Biernik (kogo? co?): muzeum.odmiana.net/odmiana-przez-przypadki-rzeczownika-muzeum

Odmiana rzeczownika przez przypadki - Twoj Niemiecki.pl

Odmiana rzeczownika w języku niemieckim przez liczby i przypadki W języku niemieckim występują tylko cztery przypadki: Nominativ - odpowiednik polskiego …www.twojniemiecki.pl/gramatyka/odmiana-rzeczownika-przez-przypadki.html

Przypadki niemieckie - tabelka - Szlifuj swój niemiecki

W języku niemieckim występują tylko cztery przypadki: mianownik (der Nominativ), dopełniacz (der Genitiv), celownik (der Dativ) oraz biernik (der Akkusativ).www.niemiecki.ang.pl/gramatyka/odmiana_rzeczownika_przez_przypadki/przypadki

Przypadki niemieckie - Celownik (Dativ)

Celownik (der Dativ) odpowiada na pytanie wem? (komu? czemu?). W celowniku zmieniają się rodzajniki wszystkich rodzajów. Rodzajniki rodzaju męskiego i nijakiego...www.niemiecki.ang.pl/gramatyka/odmiana_rzeczownika_przez_przypadki/celownik_dativ

Scholaris - Odmiana przymiotnika przez przypadki

Samokształcenie i docieranie do informacji. Uczeń korzysta z informacji zawartych w encyklopedii, słowniku ortograficznym, słowniku języka polskiego (małym lub...www.scholaris.pl/zasob/63745

Odmiana przez przypadki w liczbie pojedynczej i mnogiej...

W języku polskim istnieje siedem przypadków, przez które odmieniają się rzeczowniki: mianownik, dopełniacz, celownik, biernik, narzędnik, miejscownik, wołacz.zapytaj.onet.pl/Category/002,010/2,14358854,Odmiana_przez_przypadki_w_liczbie_pojedynczej_i_mno...

Odmiana wyrazów - WIEM, darmowa encyklopedia

Odmiana wyrazów, dział gramatyki opisowej, obejmujący odmianę części mowy: rzeczowników, zaimków, czasowników, przymiotników, liczebników.portalwiedzy.onet.pl/93236,,,,odmiana_wyrazow,haslo.html