Masz pytanie?

Podwyżki dla urzędników 2016 likwidacja trzynastki dodatki...

Likwidacja trzynastki i dodatków: Zmiany dla urzędników od 2016 roku. Kolejne rządy obiecywały ograniczenie liczb urzędników, ale zamiast tego administracja...serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/galerie/906121,duze-zdjecie,2,podwyzki-dla-urzednikow-2...

Rada Pracowników – Portal dla organizacji pracowniczych

Okres wypowiedzenia jest to czas, z upływem którego ustaje stosunek pracy. Okres wypowiedzenia rozpoczyna się wraz ze złożeniem przez jedną ze stron...www.radapracownikow.pl/4,kat,baza-wiedzy.html

Szkolenie bhp - Umowa o pracę - Pracownicy i ZUS

Zgodnie z przepisami kodeksu pracy przedsiębiorca będący odpowiedzialny za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a nie przestrzegający …www.vat.pl/szkolenie_bhp_umowa_o_prace_pracownicy_i_zus_7252.php

Zwolnienie z pracy, odejście z pracy - natemat.com.pl

Zwolnienie z pracy. Jak samemu odejść z pracy. Zwolnienia grupowe. Zwolnienie z pracy. Pracodawca nie może zwolnić nas tak, po prostu, musi podać powody.www.natemat.com.pl/prawo-finanse/praca/rozstanie-pracodawca.html

Elementarz pracownika - TestZBHP.pl

liczba osób przydzielonych do prac oraz czas trwania narażenia były ograniczone do niezbędnego minimum; maszyny, sprzęt i metody pracy stosowane przy...testzbhp.pl/elementarz-pracownika

Czy likwidacja stanowiska pracy upoważnia do zwolnienia...

Czy likwidacja stanowiska pracy upoważnia do zwolnienia pracownika? Likwidacja stanowiska pracy to jedna z wielu przyczyn wypowiedzenia, które zawsze leżą po...www.infor.pl/prawo/praca/rozwiazanie-umowy/313250,2,Czy-likwidacja-stanowiska-pracy-upowaznia-d...