Masz pytanie?

Prawo pracy – Strona 15. – §Prawo pracy i nie tylko..

Karta ewidencji czasu pracy Od prowadzenia ewidencji się nie wywiniesz i nie zastąpisz jej innym dokumentem. Wystarczy, że zatrudnisz tylko jednego pracownika, a...https://prawopracyblog.wordpress.com/category/prawo-pracy-w-praktyce/page/15/

Odprawa a zwolnienie za porozumieniem stron - Prawo pracy

Strony w porozumieniu stron mogą ustalić takie wzajemne zobowiązania wobec siebie, jak na przykład wypłata odprawyhttps://www.prawo-pracy.pl/odprawa_a_zwolnienie_za_porozumieniem_stron-p-1370.html

Solidarność Tesco

Pracownicy Tesco! Jak wiecie, w naszej firmie obecnie trwają szkolenia na nowe stanowiska pracy. Pracodawca chce połączyć dotychczasowe stanowiska pracy tj...www.solidarnosc-tesco.pl/

Płace - Portal Kadrowy

Pierwszy i największy w polskim Internecie serwis udzielający indywidualnych porad z zakresu prawa pracy i ZUS. Zawiera aktualne przepisy i ich interpretacje.https://www.portalkadrowy.pl/place-608

Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z...

Problemy Osób Niepełnosprawnych . USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących...idn.org.pl/sonnszz/zwoln_grupowe.htm

Kodeks pracy 2018 - aktualny akt prawny - Inne - …

Rozdział I. Przepisy wstępne. Art. 1. [Zakres regulacji] Kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. Art. 2. [Definicja pracownika]kadry.infor.pl/kodeks-pracy/inne/769695,Kodeks-pracy-2018-aktualny-akt-prawny.html

Obowiązki pracodawcy przy zwolnieniach grupowych - …

Materia ta regulowana jest ustawą o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1730,obowiazki-pracodawcy-przy-zwolnieniach-grupowych.html

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy - Tekst...

§ 1. Postanowienia umów o pracę oraz innych aktów, na których podstawie powstaje stosunek pracy, nie mogą być mniej korzystne dla pracownika niż przepisy...www.infor.pl/akt-prawny/1215132,ustawa-kodeks-pracy.html

Rada Pracowników – Portal dla organizacji pracowniczych

Zgodnie z art. 237 3 § 2 k.p. „Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do...www.radapracownikow.pl/baza-wiedzy.html

Rewolucja w urzędach: Dyrektorzy będą powoływani...

Stanowiska stracą wszyscy dyrektorzy i ich zastępcy w ministerstwach, urzędach wojewódzkich i innych instytucjach podległych rządowi. Koniec z obsadzaniem...serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/910029,rewolucja-w-urzedach-zwolnienia-dyrekto...