Masz pytanie?

Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa - Praca i kariera...

Pracownicy, z którymi rozwiązano stosunek pracy z przyczyn leżących wyłącznie po stronie zakładu pracy, mają prawo do odprawy pieniężnej przewidzianej w...praca.gazetaprawna.pl/porady/95134,kiedy-pracownikowi-przysluguje-odprawa.html

Jak przeprowadzić likwidację stanowiska pracy - Strona 2...

Jak przeprowadzić likwidację stanowiska pracy. Likwidacja stanowiska pracy umożliwia obniżenie kosztów działalności pracodawcy, zwłaszcza w czasie kryzysu...kadry.infor.pl/poprzednie_tematy_dnia/542544,2,Jak-przeprowadzic-likwidacje-stanowiska-pracy.ht...

Z jakich przyczyn można zwolnić pracownika - Praca i...

Pracodawca może nie być zainteresowany kontynuowaniem stosunku pracy z danym pracownikiem z różnych powodów. Decyzja o rozstaniu może wynikać z przyczyn...praca.gazetaprawna.pl/artykuly/3722,z-jakich-przyczyn-mozna-zwolnic-pracownika.html

Kodeks pracy 2017 Tekst jednolity > Prawo pracy

Kodeks pracy 2017 Tekst jednolity > Prawo pracy Kodeks pracy, stan prawny: kwiecień 2017r. Aktualne zmiany w polskim prawie pracy, opracowane na podstawie: Dz.U. z...kodeks-pracy-rp.org/

Zwolnienia grupowe i zwolnienie indywidualne - Adwokat...

Zwolnienia grupowe i zwolnienia indywidualneUstawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracownikóadwokat-ilawa.com/zwolnienia-grupowe-i-zwolnienie-indywidualne/

Wypowiedzenie umowy na czas nieokreślony - Oferty pracy

Umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony jest uznawana za najbezpieczniejszą i najbardziej pewną umowę. Jednak w pewnych uzasadnionych przypadkach …www.praca.pl/poradniki/utrata-pracy/wypowiedzenie-umowy-na-czas-nieokreslony-jakie-masz-prawa_p...

KODEKS PRACY - ustawa z 26.06.1974 r. z póżniejszymi...

Art. 1. [Zakres regulacji] Kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. Art. 2. [Definicja pracownika] Pracownikiem jest osoba zatrudniona na...idn.org.pl/sonnszz/KP_DI.htm

Solidarność Tesco

29 marca 2017 r., NSZZ "Solidarność" skierowała pismo do Zarządu Tesco Polska dot. pracowników skarbca, oto jego treść: Szanowni Państwo,www.solidarnosc-tesco.pl/

Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z...

Problemy Osób Niepełnosprawnych . USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie …idn.org.pl/sonnszz/zwoln_grupowe.htm

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem | Kodeks Pracy...

Porozumienie o rozwiązanie umowy o pracę podpisane 17.01.2017, z przyczyn niedotyczących pracownika, gdzie strony uzgodniły, że od 18 stycznia do …kodeks-pracy.org/II-stosunek-pracy/rozdzial-II/rozwiazanie-umowy-o-prace-za-wypowiedzeniem