Masz pytanie?

Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa - Praca i kariera...

Pracownicy, z którymi rozwiązano stosunek pracy z przyczyn leżących wyłącznie po stronie zakładu pracy, mają prawo do odprawy pieniężnej przewidzianej w...praca.gazetaprawna.pl/porady/95134,kiedy_pracownikowi_przysluguje_odprawa.html

Odprawy dla nauczycieli - porady oświatowe...

Odprawa dla nauczyciela, który nie zgodził się na pracę na innym stanowisku [23.07.2014] Dariusz Dwojewski; Staż pracy w szkole, od którego zależy wysokość...www.portaloswiatowy.pl/porady/odprawy-dla-nauczycieli

Likwidacja stanowiska przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę

Kodeks pracy nakłada na pracodawcę obowiązek uzasadnienia wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony. Ponieważ zarządzanie kadrami, w tym zwalnianie...e-podatnik.pl/artykul/doradca_podatnika/5502/Likwidacja_stanowiska_przyczyna_wypowiedzenia_umow...

Czy pracownik odrzucający nowe warunki pracy dostanie...

Duży pracodawca przeprowadzający zwolnienia w firmie zaproponował pracownikowi inne stanowisko pracy, wręczając mu wypowiedzenie zmieniające. Powodem była...podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/342350,czy_pracownik_odrzucajacy_nowe_warunki_pracy_dostanie_o...

Kiedy należy się odprawa - poradnik -Praca - Finanse...

Szef chce zwolnić cię z pracy? Nie wpadaj w panikę. Zobacz, czy należy ci się solidna odprawa. Wyjaśniamy, kiedy możesz ją dostać.polki.pl/finanse_praca_artykul,10011573.html

Także po nieuzasadnionym rozwiązaniu stosunku pracy...

Pracownik, który został bezprawnie zwolniony przez pracodawcę, a następnie przeszedł na wcześniejszą emeryturę, może ubiegać się o wypłatę rekompensaty z...serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/626802,takze_po_nieuzasadnionym_rozwiazaniu_st...

Bolesławiec dla Ciebie - Bolec.Info

tak, bo jest idealnym prezydentem: tak, bo nie ma innego mocnego kandydata: nie, jest lepszy kandydat (napisz w komentarzu) nie, bo jego czas już się skończyłwww.bolec.info/index.php?op=ads&act=showcat&cat=21

Wypowiedzenie umowy o pracę - Prawo pracy - poradnik

jest to jednostronne oświadczenie woli , złożone przez jedną ze stron stosunku pracy, które powoduje rozwiązanie umowy o pracę z upływem okresu wskazanego w...umowa-o-prace.waw.pl/wypowiedzenie.html

Odprawa emerytalno-rentowa – www.kodekspracy.pl

Pracodawca zatrudnia pracownika na 1/2 etatu, który jednocześnie pracuje w dwóch innych zakładach pracy, także na 1/2 etatu. W każdej firmie z końcem miesiąca...www.kodekspracy.pl/artykul,197,469,odprawa-emerytalno-rentowa.html

Praca w Polsce i za granicą - szkolenia - kierunki...

Wytyczymy Twoją ścieżkę kariery. Oferty pracy oraz katalog ofert. Praca w Polsce i za granicą. Kierunki studiów, szkolenia. Profesjonalne pisanie CV.www.kariera.pl/