Masz pytanie?

wypowiedzenie umowy o pracę - Artykuły na temat...

Nowa treść świadectwa pracy od 1 stycznia 2017 r. Aktualizacja: 24.01.2017. Z dniem 1 stycznia 2017 r. zostało uchylone Rozporządzenie Ministra pracy i Polityki...kadry.infor.pl/tematy/wypowiedzenie-umowy-o-prace/

KODEKS PRACY - ustawa z 26.06.1974 r. z póżniejszymi...

Art. 1. [Zakres regulacji] Kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. Art. 2. [Definicja pracownika] Pracownikiem jest osoba zatrudniona na...idn.org.pl/sonnszz/KP_DI.htm

Wypowiedzenie umowy o pracę - blog adwokata z Wrocławia

Odkąd zajmuję się prawem pracy i sprawami związanymi z naruszającym prawo lub nieuzasadnionym zwolnieniem z pracy, w większości pisemnych lub ustnych...wypowiedzenie-umowy-o-prace.pl/

Solidarność Tesco

Koleżanki i Koledzy! W związku z tym, że od 1 lutego 2017 r. rozpoczął się spór zbiorowy pomiędzy NSZZ "Solidarność" a Spółką Tesco Polska, dot. między...www.solidarnosc-tesco.pl/

Kiedy można zwolnić pracownika w wieku przedemerytalnym...

Prawo pracy chroni osoby, którym brakuje nie więcej niż 4 lata do emerytury. Tym pracownikom nie można wypowiedzieć stosunku pracy. Od tej zasady obowiązują...serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/781988,kiedy-mozna-zwolnic-pracownika-w-wieku-...

Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z...

Problemy Osób Niepełnosprawnych . USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie …idn.org.pl/sonnszz/zwoln_grupowe.htm

Przepisy ogólne o rozwiązaniu umowy o pracę - Kodeks pracy

Linki sponsorowane STOSUNEK PRACY Umowa o pracę Przepisy ogólne o rozwiązaniu umowy o pracę Art. 30. §1. Umowa o pracę rozwiązuje się: na mocy porozumienia stron,kodeks-pracy.org/II-stosunek-pracy/rozdzial-II/przepisy-ogolne-o-rozwiazaniu-umowy-o-prace

Pracownik - Prawo pracy - poszukiwanie pracy, umowa o...

Pracownik - prawa i obowiązki - Praca - porady z zakresu prawa pracy, poszukiwanie pracy, umowa o pracę czy samozatrudnienie. W serwisie można znaleźć wszystkie...www.infor.pl/prawo/praca/pracownik/

Kodeks pracy - Dział II - Umowa o pracę - regiopraca.pl

DZIAŁ DRUGI Stosunek pracy. Rozdział I Przepisy ogólne . Art. 22. § 1. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy...www.regiopraca.pl/portal/prawo/ustawy/kodeks-pracy-dzial-ii-umowa-o-prace-77

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem | Kodeks Pracy...

Porozumienie o rozwiązanie umowy o pracę podpisane 17.01.2017, z przyczyn niedotyczących pracownika, gdzie strony uzgodniły, że od 18 stycznia do …kodeks-pracy.org/II-stosunek-pracy/rozdzial-II/rozwiazanie-umowy-o-prace-za-wypowiedzeniem