Masz pytanie?

Kodeks pracy w pytaniach i odpowiedziach

Problemy Osób Niepełnosprawnych . Kodeks pracy w pytaniach i odpowiedziach Kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracowników oraz pracodawców, a więc...idn.org.pl/sonnszz/kp_pytania.htm

Zwolnienie z pracy, odejście z pracy - natemat.com.pl

Jak korzystnie odejść z pracy? A jak bronić się przed zwolnieniem?www.natemat.com.pl/prawo-finanse/praca/rozstanie-pracodawca.html

Kolejne zmiany Kodeksu pracy od 1 stycznia 2017 r.

Na podpis Prezydenta czeka ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Zgodnie z ww. ustawą...umowyzpracownikiem.pl/kolejne-zmiany-kodeksu-pracy-1-stycznia-2017-r/

Kadry i płace - kwadransdyrektora.pl

Kadry i płace W czasie wypowiedzenia – obowiązek wykorzystania urlopu ale w wymiarze proporcjonalnym (02.10.2017) Zmiana pracodawcy i wymiaru etatu – co z...kwadransdyrektora.pl/kadry-i-place-1028366

Przepisy ogólne o rozwiązaniu umowy o pracę - Kodeks pracy

Linki sponsorowane STOSUNEK PRACY Umowa o pracę Przepisy ogólne o rozwiązaniu umowy o pracę Art. 30. §1. Umowa o pracę rozwiązuje się: na mocy porozumienia stron,kodeks-pracy.org/II-stosunek-pracy/rozdzial-II/przepisy-ogolne-o-rozwiazaniu-umowy-o-prace

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy - Tekst...

§ 1. Postanowienia umów o pracę oraz innych aktów, na których podstawie powstaje stosunek pracy, nie mogą być mniej korzystne dla pracownika niż przepisy...www.infor.pl/akt-prawny/1215132,ustawa-kodeks-pracy.html

Ustalanie wynagrodzenia za pracę i innych... - Kodeks pracy

jestem przedstawicielem handlowym mam służbowy samochód. czas pracy w umowie mam 8h dziennie. czas pracy liczy mi się nie od wyjazdu z domu do pracy tylko od...kodeks-pracy.org/III-wynagrodzenie-za-prace-i-inne-swiadczenia/ustalanie-wynagrodzenia-za-prace...

Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem - Blog o pracy...

Czy wobec tego należy rozumieć, że z nauczycielem kontraktowym zatrudnionym na podstawie umowy na czas nieokreślony można rozwiązać stosunek pracy na podstawie...kartanauczycielablog.pl/rozwiazanie-stosunku-pracy-z-nauczycielem/

Rada Pracowników – Portal dla organizacji pracowniczych

Zgodnie z art. 237 3 § 2 k.p. „Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do...www.radapracownikow.pl/baza-wiedzy.html

Ograniczenie zatrudnienia nauczyciela - eporady24.pl

Czy dyrektor szkoły może ograniczyć zatrudnienie nauczyciela bez jego zgody? Chodzi o osobę zatrudnioną na umowę o pracę na czas nieokreślony. Odpowiedź...https://www.eporady24.pl/ograniczenie_zatrudnienia_nauczyciela,pytania,8,114,8861.html