Masz pytanie?

Kiedy należy się odprawa - poradnik -Praca - Finanse...

Szef chce zwolnić cię z pracy? Nie wpadaj w panikę. Zobacz, czy należy ci się solidna odprawa. Wyjaśniamy, kiedy możesz ją dostać.polki.pl/finanse_praca_artykul,10011573.html

Koniec umowy, a termin wypłaty ekwiwalentu za urlop i...

Witam. Umowa z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia zakończyła się 31 grudnia 2012. Odprawa za staż pracy również jest trzymiesięczna. Zostało kilkanaście...www.porady.egospodarka.pl/Prawo-pracy/6819-Koniec-umowy-a-termin-wyplaty-ekwiwalentu-za-urlop-i...

Aktualności Płace - Portal Kadrowo-Płacowy

Naczelny Sąd Administracyjny odmówił podjęcia uchwały w sprawie opodatkowania udziału pracownika w spotkaniu firmowym, czy szkoleniu. Zdaniem siedmiu sędziów...www.portalkadrowy.pl/place/

Wypowiedzenie umowy o pracę - Prawo pracy - poradnik

jest to jednostronne oświadczenie woli , złożone przez jedną ze stron stosunku pracy, które powoduje rozwiązanie umowy o pracę z upływem okresu wskazanego w...umowa-o-prace.waw.pl/wypowiedzenie.html

Odprawy dla nauczycieli - Kadry i płace w oświacie...

Rodzaje odpraw dla nauczycieli. Nauczycielom na podstawie ustawy - Karta Nauczyciela oraz innych przepisów prawa pracy przysługują następujące odprawy:www.kadrydlaoswiaty.pl/odprawy-dla-nauczycieli/docs/33_28/274/View

Zwolnienie z pracy, odejście z pracy - Zdrowie, podróże...

NIEOBECNOŚĆ W PRACY. KIEDY JEST USPRAWIEDLIWIONA. Kiedy możemy nie przyjść do pracy? Jak usprawiedliwić nieobecność? » ROZSTANIE Z …www.natemat.com.pl/prawo-finanse/praca/rozstanie-pracodawca.html

Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa? - Prawo - Money.pl

Prawo do odprawy przysługuje pracownikowi, którego stosunek pracy rozwiązał się na mocy porozumienia stron lub został wypowiedziany przez pracodawcę.prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/kiedy;pracownikowi;przysluguje;odprawa,191,0,...

Kadry i Płace w oświacie - lp.wip.pl

Ocena pracy i osiągnięcia w nauczaniu mogą być podstawą zwolnienia nauczyciela. Sąd Najwyższy przyjął, że nie narusza zasady równego traktowania pracownika...lp.wip.pl/502a1656a3899/

Poradnik zwalnianego pracownika - Praca

Praca.wm.pl to największy portal pracy w Olsztynie. Specjalnie dla Was przygotowaliśmy nowe funkcjonalności, poszerzyliśmy możliwości przeszukiwania ofert pracy...praca.wm.pl/2798,Poradnik-zwalnianego-pracownika.html

Pracownik nie stawił się do pracy i nie poinformował o...

Załóżmy, że pracownika nie ma w pracy od 14 lipca 2008 r. Do dnia 29 lipca 2008 r. pracodawca nie otrzymał żadnej informacji na temat przyczyny jego nieobecności.www.portalfk.pl/nowosci/pracownik-nie-stawil-sie-do-pracy-i-nie-poinformowal-o-przyczynie-swoje...