Masz pytanie?

Serwis ZUS - Odsetki

Składki i świadczenia, Odsetki, Wysokość stawek odsetek (podatkowych) za zwłokę od nieterminowo regulowanych składek na ubezpieczenia społeczne, 1. W 1993 r., 2.www.zus.pl/default.asp?id=1139&p=1&idk=

Internetowy System Aktów Prawnych

odsetki ustawowe: powrót : 1 - 100 z 105 Następne > M.P. 2016 poz. 601: Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości …isip.sejm.gov.pl/KeyWordServlet?viewName=thasO&passName=odsetki%20ustawowe

Benc.pl - Tylko dla fajnych rodziców

Szkoła rodzenia i plan porodu Poród jest jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu kobiety. Dlaczego więc się do niego nie przygotować?www.benc.pl/

Efektywne sposoby wygasania zobowiązań podatkowych - …

Wstęp Celem niniejszej pracy jest prezentacja efektywnych sposobów wygasania zobowiązań podatkowych oraz przeanalizowanie czynności jakim jest zapłata...sciaga.pl/tekst/71626-72-efektywne_sposoby_wygasania_zobowiazan_podatkowych/strona/pokaz_wszyst...

Logowanie do systemu SL2014

Wersja: 2.00.r19 (2016-08-17 20:08) Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc...https://sl2014.gov.pl/

Karny ryczałt ewidencjonowany a odsetki podatkowe za...

Karny ryczałt ewidencjonowany a odsetki podatkowe za zwłokę. Od zobowiązania podatkowego, wyliczonego na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy, nie mogą być …www.podatki.egospodarka.pl/104931,Karny-ryczalt-ewidencjonowany-a-odsetki-podatkowe-za-zwloke,1...

Elfin.pl - Podatki - PIT-y, program Jupiter 2015

Nadpłata podatku (czyli kwota nadpłaconego podatku do zwrotu przez urząd skarbowy) może wystąpić w kilku różnych sytuacjach. W zależności od sytuacji...podatki.elfin.pl/?id=podatki/pytania//wswtl.html&id_artykulu=177

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa...

DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Art. 1. [Zakres regulacji] Ustawa normuje: 1) zobowiązania podatkowe; 2) informacje podatkowe; 3) postępowanie podatkowe, kontrolę...www.infor.pl/akt-prawny/302789,ustawa-ordynacja-podatkowa.html

Ogólna charakterystyka ordynacji podatkowej - Sciaga.pl

Ordynacja podatkowa Zagadnienia ogólnego prawa podatkowego zostały unormowane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r.sciaga.pl/tekst/36130-37-ogolna_charakterystyka_ordynacji_podatkowej

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych - …

Do tej pory wydaliśmy 7 563 964 602,41 zł Wartość podpisanych umów 13 318 271 096,30 zł. Do tej pory wydaliśmy 2 933 005 108,98 zł Wartość podpisanych umów...mazowia.eu/