Masz pytanie?

Odsetki ustawowe. Odsetki podatkowe. Odsetki maksymalne...

Odsetki od zaległości podatkowych. Odsetki winny zostać uiszczone bez wezwania organu podatkowego. Stawka odsetek za zwłokę wynosi 200 % podstawowej...www.e-gamma.pl/wskazniki/odsetki.htm

Kalkulator - odsetki od zaległości podatkowych

Wysokość odsetek zostanie obliczona z uwzględnieniem ostatniej obowiązującej stawki odsetek od zaległości podatkowych zgodnie ze stanem prawnym na...kalkulatory.wolterskluwer.pl/calculators/taxArrearsCalc/client/index.html

Odsetki od zaległości podatkowych (Polska) - Wskaźniki...

Wskaźniki makroekonomiczne z Polski i ze świata w portalu Bankier.pl. Inflacja, stopa bezrobocia, PKB oraz inne wskaźniki.www.bankier.pl/gospodarka/wskazniki-makroekonomiczne/odsetki-od-zaleglosci-podatkowych-pol

Jak wyliczyć odsetki od zobowiązań podatkowych...

Stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych od 20 stycznia tego roku wynosi 12,50 proc. kwoty zaległości w stosunku rocznym. Obniżona stawka to 9,38...wiedzaifinanse.pl/artykuly.php/90/404,jak,wyliczyc,odsetki,od,zobowiazan,podatkowych

Jak liczyć odsetki podatkowe.

Odliczenie VAT od aut z kratką. Metoda kasowa w VATwww.mlodyksiegowy.pl/podatki/jak-liczy%C4%87-odsetki-podatkowe.html

Minimalna wysokość, od której nalicza się odsetki za...

Minimalna wysokość, od której nalicza się odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych - 2014poradnik.wfirma.pl/-minimalna-wysokosc-od-ktorej-nalicza-sie-odsetki-za-zwloke-od-zaleglosci-po...

Kalkulator odsetek - odsetki ustawowe i odsetki podatkowe

Dla obliczania odsetek od zaległości podatkowych obowiązuje następujący wzór: Kz*L*O/365=On=Opz. gdzie: Kz - kwota zaległości, L - liczba dni zwłoki, O...www.vat.pl/kalkulator-odsetki/

NetTAX - Kalkulator odsetek od zaległości ustawowych lub...

Zgodnie art. 56 § 1a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60, z późn. zm.), w przypadku złożenia prawnie...www.nettax.pl/serwis/serwis.asp?id=2

Odsetki - Serwis informacyjny ZUS - strona główna

Składki i świadczenia, Odsetki, Wysokość stawek odsetek (podatkowych) za zwłokę od nieterminowo regulowanych składek na ubezpieczenia społeczne, 1. W 1993 r., 2.www.zus.pl/default.asp?p=1&id=1139

Ordynacja podatkowa - Rozdział 6 - Odsetki za zwłokę i...

Art. 53.§ 1. Od zaległości podatkowych, z zastrzeżeniem art. 54, naliczane są odsetki za zwłokę. § 2. Przepis § 1 stosuje się również do należności, o...www.prawo.egospodarka.pl/kodeksy/ordynacja-podatkowa/13-rozdzial-6-odsetki-za-zwloke-i-oplata-p...