Masz pytanie?

Tabele stawek odsetek za zwłokę - Stawka podstawowa …

Kalkulator odsetek za zwłokę pomaga ustalić ich wysokość w przypadku wystąpienia zaległości podatkowej. Zaległością podatkową jest podatek (w tym także...www.finanse.mf.gov.pl/abc-podatkow/tabele-stawek-odsetek-za-zwloke-od-zaleglosci-podatkowych

Jak obliczać odsetki od zaległości w VAT i akcyzie od 1...

Od zaległości podatkowych, w tym od zaległości w VAT i akcyzie, naliczane są odsetki za zwłokę (art. 53 § 1 Ordynacji podatkowej). Wysokość odsetek od 1...ksiegowosc.infor.pl/podatki/vat/rozliczenia-vat/736957,Jak-obliczac-odsetki-od-zaleglosci-w-VAT...

Odsetki za zwłokę od spóźnionych składek ZUS - …

Odsetki za zwłokę od spóźnionych składek ZUS. Od nieterminowo opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz...kadry.infor.pl/zus/oplacanie-skladek/307957,Odsetki-za-zwloke-od-spoznionych-skladek-ZUS.html

Niższe odsetki - Obniżone odsetki podatkowe, …

W dniu 27 stycznia odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Rada postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,75 pkt. proc. do poziomu...www.pit.pl/2701_nizsze_odsetki_obnizone_odsetki_podatkowe_ustawowe_aktualnosci_pi_5593.php

Logowanie do systemu SL2014

Wersja: 2.11.r0 (2018-03-13 17:17) APP04: Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc...https://sl2014.gov.pl/

Ordynacja podatkowa 2014 (Dz. U. z 2012, poz. 749) – …

§ 2. Zastawem skarbowym nie mogą być obciążone rzeczy lub prawa majątkowe niepodlegające egzekucji oraz mogące być przedmiotem hipoteki.aktyprawne.poznajpodatki.pl/procedury-i-sankcje/ordynacja-podatkowa-2014-dz-u-z-2012-poz-749-te...

PTTK - Znakowane Szlaki Turystyczne Województwa...

Pomorskie Szlaki Turystyczne Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, krajoznawstwo, turystykawww.pomorskieszlakipttk.pl/

Zajęcie wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu...

Celem każdego postępowania egzekucyjnego jest zaspokojenie wierzyciela, a żeby to osiągnąć potrzebna jest współpraca wierzyciela z komornikiem, tak na...wszczecieegzekucji.pl/zajecie-wierzytelnosci-z-tytulu-nadplaty-lub-zwrotu-podatku/

Ustawa o podatku akcyzowym 2017 (Dz.U. 2017 poz. 43...

USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jednolity) DZIAŁ I Przepisy ogólne. Art. 1. 1. Ustawa określa opodatkowanie podatkiem …aktyprawne.poznajpodatki.pl/podatek-akcyzowy/ustawa-o-podatku-akcyzowym-2013-dz-u-2011-nr-108-p...