Masz pytanie?

Jak będą naliczane odsetki podatkowe od 1 stycznia …

Konsekwencją nieterminowego regulowania podatków są obciążenia odsetkowe. Odsetki za zwłokę ustala się - w zależności od okoliczności ujawnienia...www.pit.pl/jak-beda-naliczane-odsetki-podatkowe-od-1-stycznia-2016nbspr--gazeta-podatkowa-15205...

Które faktury nie dają prawa do odliczenia VAT …

Czynni podatnicy VAT dokonujący zakupów towarów czy usług na potrzeby prowadzonej działalności opodatkowanej VAT, mogą zasadniczo skorzystać z prawa do...https://www.bankier.pl/wiadomosc/Ktore-faktury-nie-daja-prawa-do-odliczenia-VAT-naliczonego-354...

Zasady składania deklaracji VAT w 2017 r. - Bankier.pl

Składanie deklaracji VAT (miesięcznych bądź kwartalnych) należy do podstawowych obowiązków czynnych podatników VAT. Deklarację VAT podatnik sporządza w...https://www.bankier.pl/wiadomosc/Zasady-skladania-deklaracji-VAT-w-2017-r-3638801.html

Ustanowienie pełnomocnika w sprawach podatkowych - …

Podatnik, chcąc zlecić prowadzenie sprawy podatkowej pełnomocnikowi, musi udzielić wybranej osobie pełnomocnictwa szczególnego. Upoważnienie sporządza się na...www.pit.pl/ustanowienie-pelnomocnika-wnbspsprawach-podatkowych--gazeta-podatkowa-15530/index.ph...