Masz pytanie?

ZGŁOSZENIE KRAJOWEJ OFERTY PRACY - up.warszawa.pl

Czy oferta pracy jest złożona w celu rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelom Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji...www.up.warszawa.pl/form_oferty/form_oferty.php