Masz pytanie?

Serwis ZUS - Okresy uwzględniane przy ustalaniu prawa do...

przypadające przed dniem nabycia prawa do emerytury lub renty okresy niewykonywania pracy, w granicach do 6 lat, spowodowane koniecznością opieki nad innym niż...www.zus.pl/default.asp?p=4&id=387

..:: WSzW Olsztyn :: Strona główna ::..

Kto będzie powoływany na obowiązkowe szkolenia? Proszę podać wiek. Czy dorośli, którzy nie byli w wojsku, a mają dobrą kategorię, np.www.wszwolsztyn.wp.mil.pl/