Masz pytanie?

Serwis ZUS - Okresy uwzględniane przy ustalaniu prawa do...

przypadające przed dniem nabycia prawa do emerytury lub renty okresy niewykonywania pracy, w granicach do 6 lat, spowodowane koniecznością opieki nad innym niż...www.zus.pl/default.asp?p=4&id=387

Szpital - 109 Szpital Wojskowy z Przychodnia w Szczecinie

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ mieści się przy ulicy Piotra Skargi 9-11 w centrum Szczecina. Przed wojną był tu szpital położniczo-ginekologiczny...www.109szpital.pl/