Masz pytanie?

OKE Poznań

Harmonogram szkoleń z zakresu organizacji egzaminów zewnętrznych w roku 2016 (sprawdzian, egzamin gimnazjalny i maturalny) 2015-12-28www.oke.poznan.pl/

OKE Poznań

Harmonogram szkoleń z zakresu organizacji egzaminów zewnętrznych w roku 2016 (sprawdzian, egzamin gimnazjalny i maturalny) 2015-12-28https://www.oke.poznan.pl/

OKE Poznań

Dostęp do danych wymaga założenia indywidualnego konta użytkownika. Dla określonego egzaminu konto można utworzyć od momentu udostępnienia wyników.https://uczniowie.oke.poznan.pl/

bip.oke.poznan.pl - Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Dyrektor OKE w Poznaniu przyjmuje interesantów w godzinach pracy instytucji w terminie uzgodnionym z sekretariatem. W sprawach skarg i wniosków w każdywww.bip.oke.poznan.pl/

OKE Warszawa

Informacja o opłacie za egzamin maturalny. Absolwenci zobowiązani są do złożenia zał. 26a i dowodu wpłaty za egzamin do OKE, w terminie od 1 stycznia do 7...www.oke.waw.pl/

OKE w Krakowie - Strona główna

Wpłatę 50 zł za egzamin maturalny należy wpłacać na konto OKE : Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie os. Szkolne 37 46 1010 1270 0021 0522 3100 0000www.oke.krakow.pl/inf/

gimnazjum58.poznan.pl - Gimnazjum nr 58 w Poznaniu

3 lutego 2016 roku w naszym gimnazjum odbył się. IX Poznański Międzyszkolny Przegląd Obcojęzycznej Kolędy. i Piosenki Świątecznej dla Gimnazjum.www.gimnazjum58.poznan.pl/

Jakie dokumenty wypełnia kandydat na egzaminatora OKE

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie... Szkolenia kandydatów na egzaminatorów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i …www.oke.krakow.pl/info/szkolenia/index.html