Masz pytanie?

Jakie informacje powinny znaleźć się w świadectwie...

Na podstawie art. 97 § 1 Kodeksu Pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca obowiązany jest niezwłocznie wydać pracownikowi...www.kobietawbiznesie.com.pl/biznes/kadry/jakie-informacje-powinny-znalezc-sie-w-swiadectwie-pra...

KODEKS PRACY - ustawa z 26.06.1974 r. z póżniejszymi...

Art. 1. [Zakres regulacji] Kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. Art. 2. [Definicja pracownika] Pracownikiem jest osoba zatrudniona na...idn.org.pl/sonnszz/KP_DI.htm

Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń...

1. Okresami składkowymi są następujące okresy: 1) ubezpieczenia; 2) opłacania składek na ubezpieczenie społeczne w wysokości określonej w przepisach o...www.arslege.pl/ustawa-o-emeryturach-i-rentach-z-funduszu-ubezpieczen-spolecznych/k63/

Standardy kwalifikacji zawodowych i Modułowe programy...

Liczba odwiedzin systemu: 116506: Okno numer: SG001 : Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu …standardyiszkolenia.praca.gov.pl/