Masz pytanie?

Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS...

Art. 15. 1. Podstawę wymiaru emerytury i renty stanowi ustalona w sposób określony w ust. 4 i 5 przeciętna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i...idn.org.pl/sonnszz/emeryturyfus.htm

czas pracy - Encyklopedia Gazety Prawnej

Jest to czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy oraz w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Oznacza to, że czas...www.gazetaprawna.pl/encyklopedia/praca,hasla,334612,czas-pracy.html

Jakie warunki trzeba spełnić, aby ZUS przyznał emeryturę...

Jutro wchodzi w życie ustawa z 28 marca 2008 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. …praca.gazetaprawna.pl/artykuly/16479,jakie-warunki-trzeba-spelnic-aby-zus-przyznal-emeryture.ht...

ile dni opieki nad rodzicem? - strona 2 - ZUS i Płace...

Opieka będzie Ci przysługiwała w przypadku ,gdy mama będzie chora i nie będzie mogła sprawować opieki nad tatą lub gdy będzie w szpitalu lub na przykład w...https://forum.infor.pl/topic/156348-ile-dni-opieki-nad-rodzicem/page-2

Zasiłek dla bezrobotnych 2016 r. - komu przysługuje...

Świadczenie przedemerytalne przysługuje tylko wtedy tylko, jeśli: jest się osobą bezrobotną, zarejestrowaną w urzędzie pracy w okresie pobierania zasiłku dla...prawocywilne.blox.pl/2010/01/Zasilek-dla-bezrobotnych-2010-r-komu-przysluguje.html