Masz pytanie?

czas pracy - Encyklopedia Gazety Prawnej

W obu przypadkach pracownik po okresie wykonywania pracy powinien mieć zagwarantowany równoważny okres odpoczynku przez …www.gazetaprawna.pl/encyklopedia/praca,hasla,334612,czas-pracy.html

Zasiłek dla bezrobotnych 2016 r. - komu przysługuje...

Świadczenie przedemerytalne przysługuje tylko wtedy tylko, jeśli: jest się osobą bezrobotną, zarejestrowaną w urzędzie pracy w okresie pobierania zasiłku dla...prawocywilne.blox.pl/2010/01/Zasilek-dla-bezrobotnych-2010-r-komu-przysluguje.html

R2płatnik - Historia zmian - Reset2 producent …

Aktualizacja modułu WWW 3.38.11 (22.09.2017) edycja delegacji w mobilnej wersji serwisu wnioski z karty pracy w mobilnej wersji serwisu Aktualizacja modułu czytnika...www.reset2.pl/oferta/standard/r2platnik/historia-zmian