Masz pytanie?

Dzień wolny za święto przypadające w sobotę dla...

Tak, dzień wolny wyznaczony w zakładzie pracy za święto przypadające w sobotę przysługuje również pracownikowi, który w trakcie tego święta przebywał na...www.placeonline.pl/zasilek_chorobowy_i_macierzynski/dzien_wolny_za_swieto_przypadajace_w_sobote...

Portal Publicznych Służb Zatrudnienia

Przewodnik poszukującego pracy, adresy i strony WWW urzędów pracy, internetowa baza ofert, publikacje, wybór przepisów prawnych, statystyki, spis niepublicznych...psz.praca.gov.pl/

Nowelizacja ustawy o PIT i CIT (cz. 6) - Zasady stosowania...

Jak wraz z nowelizacją ustaw podatkowych zmienią się zasady stosowania certyfikatów rezydencji, niezawierających okresu ważności? Odpowiedź prezentujemy w...poradnik.wfirma.pl/-nowelizacja-ustawy-o-pit-i-cit-cz-6-zasady-stosowania-certyfikatow-rezydenc...

Pracujący w szkodliwych warunkach - Praca i kariera...

Uprawnieni do wcześniejszej emerytury. Nie każda praca w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych uprawnia do otrzymania wcześniejszej emerytury.praca.gazetaprawna.pl/artykuly/20140,pracujacy_w_szkodliwych_warunkach.html

Kiedy przysługuje zasiłek chorobowy po utracie zatrudnienia

Pracownik może otrzymać zasiłek chorobowy nie tylko w czasie obowiązywania umowy o pracę, ale także po jej rozwiązaniu. Niezdolność do pracy z powodu choroby...praca.gazetaprawna.pl/porady/21820,kiedy_przysluguje_zasilek_chorobowy_po_utracie_zatrudnienia....

BIP - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

Szanowni Państwo! W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2002 r. ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198), mamy przyjemność...bip.zdw-bydgoszcz.pl/

Dokumenty, które musi przechowywać przedsiębiorca...

Czy wiesz, że możesz wystawiać faktury w imieniu sprzedawcy? Czy wiesz, czym właściwie jest podróż służbowa? Czy wiesz, że możesz odliczyć VAT za zakup...poradnik.wfirma.pl/-dokumenty-ktore-musi-przechowywac-przedsiebiorca