Masz pytanie?

Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń...

1. Okresami składkowymi są następujące okresy: 1) ubezpieczenia; 2) opłacania składek na ubezpieczenie społeczne w wysokości określonej w przepisach o...www.arslege.pl/ustawa-o-emeryturach-i-rentach-z-funduszu-ubezpieczen-spolecznych/k63/

kolejne tematy ćwiczeń- zasadyredagowaniapism - mgr...

Stosowanie w piśmie urzędowym skrótów i skrótowców W piśmie urzędowym stosujemy powszechnie znane skróty oraz skrótowce. Należy jednak pamiętać, aby...mailgrupowy.pl/shared/resources/12515,komputerowe-wspomaganie-apteki/35064,kolejne-tematy-cwicz...

Jak ZUS oblicza wysokość emerytury? - Gazeta Podatkowa

Wysokość wcześniejszej emerytury przyznanej w oparciu o art. 184 ustawy emerytalnej. Tzw. nowe i mieszane zasady obliczania wysokości emerytury obowiązują...www.pit.pl/jak-zus-oblicza-wysokosc-emerytury--gazeta-podatkowa-12688/