Masz pytanie?

Treść ustawy emerytalnej - Ustawa- treść - Treść...

Nowelizacja ustawy emerytalnej. Poznaj nowelizacje ustawy emerytalnej, śledź na bieżąco zmiany jakie zachodzą w systemie emerytalnym.www.ustawa-emerytalna.pl/tresc_ustawy_o_emeryturach/ustawa-_tresc

Zasiłki m.in.: chorobowy i macierzyński

Tak, dzień wolny wyznaczony w zakładzie pracy za święto przypadające w sobotę przysługuje również pracownikowi, który w trakcie tego święta przebywał na...www.placeonline.pl/zasilek_chorobowy_i_macierzynski/dzien_wolny_za_swieto_przypadajace_w_sobote...

Praca nakładcza - Inne formy zatrudnienia

Wynagrodzenie za pracę powinno być tak ustalone, aby odpowiadało w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, a...www.vat.pl/pracownicy-i-zus/inne-formy-zatrudnienia/praca-nakladcza--inne-formy-zatrudnienia-72...

WUP, lublin, projekty, efs, zporr, kwalifikowalnosc, wnioski

Przedruk oraz wykorzystywanie materiałów opublikowanych na stronach WUP do celów prasowych i innych dozwolone z podaniem źródła. Wszelkie prawa zastrzeżone.wup.lublin.pl/wup/

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie - oferty pracy, szkolenia...

Urząd obsługuje osoby Bezrobotne oraz Pracodawców z powiatu Nyskiego. Prowadzi aktywne działania zapobiegające bezrobociu i wspierające w znalezieniu zatrudnienia.www.pup.nysa.pl/oferty_pracy/oferty_lokalne.html

BIP - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

Szanowni Państwo! W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2002 r. ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198), mamy przyjemność...bip.zdw-bydgoszcz.pl/

Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń...

1. Okresami składkowymi są następujące okresy: 1) ubezpieczenia; 2) opłacania składek na ubezpieczenie społeczne w wysokości określonej w przepisach o...www.arslege.pl/ustawa-o-emeryturach-i-rentach-z-funduszu-ubezpieczen-spolecznych/k63/