Masz pytanie?

Urlop zdrowotny w świadectwie pracy - Portal Oświatowy...

Odpowiedź: Okresu korzystania z urlopu macierzyńskiego nie uwzględnia się w świadectwie pracy. Informację o korzystaniu z urlopu dla poratowania zdrowia należy...www.portaloswiatowy.pl/porady/urlop-macierzynski-i-zdrowotny-w-swiadectwie-pracy-280036

Praca nakładcza - Inne formy zatrudnienia

Umowę o pracę nakładczą zawiera się na okres próbny, na czas określony, na czas wykonywania określonej pracy bądź na czas nieokreślony.www.vat.pl/pracownicy-i-zus/inne-formy-zatrudnienia/praca-nakladcza--inne-formy-zatrudnienia-72...

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie - oferty pracy, szkolenia...

Urząd obsługuje osoby Bezrobotne oraz Pracodawców z powiatu Nyskiego. Prowadzi aktywne działania zapobiegające bezrobociu i wspierające w znalezieniu zatrudnienia.www.pup.nysa.pl/oferty_pracy/oferty_lokalne.html

BIP - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

Szanowni Państwo! W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2002 r. ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198), mamy przyjemność...bip.zdw-bydgoszcz.pl/

Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń...

1. Okresami składkowymi są następujące okresy: 1) ubezpieczenia; 2) opłacania składek na ubezpieczenie społeczne w wysokości określonej w przepisach o...www.arslege.pl/ustawa-o-emeryturach-i-rentach-z-funduszu-ubezpieczen-spolecznych/k63/

Prawo Pracy. Personel od A do Z

Poradnik „Doradca kadrowego. Prawo pracy w praktyce": Informuje o bieżących zmianach w prawie; Opisuje rozwiązania problematycznych sytuacji, z którymi...personelodadoz.wip.pl/