Masz pytanie?

okresy składkowe i nieskładkowe - Encyklopedia Gazety...

Są to okresy aktywności zawodowej albo jej braku uwzględniane przy ustalaniu prawa do emerytury (dla osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 r. oraz niektórych...www.gazetaprawna.pl/encyklopedia/praca/hasla/335015,okresy_skladkowe_i_nieskladkowe.html

Okresy uwzględniane przy ustalaniu prawa do emerytury i...

Przy ustalaniu prawa do emerytury ustalanej na zasadach dotychczasowych i obliczaniu ich wysokości uwzględnia się okresy składkowe i nieskładkowe.www.zus.pl/default.asp?p=4&id=387

EMERYTURA OKRES SKŁADKOWY - Aktualne wydarzenia z …

EMERYTURA OKRES SKŁADKOWY: najświeższe informacje, zdjęcia, video o EMERYTURA OKRES SKŁADKOWY; Jak wcześniej odejść na emeryturę [PORADNIK]info.wyborcza.pl/temat/wyborcza/emerytura+okres+sk%C5%82adkowy

Jak doliczyć okresy składkowe i nieskładkowe do emerytury

Wysokość opłacanych składek ma bezpośredni wpływ na kwotę otrzymywanego świadczenia emerytalnego. Z tego też powodu osoby ubezpieczone powinny dostarczyć do...praca.gazetaprawna.pl/porady/569495,jak_doliczyc_okresy_skladkowe_i_nieskladkowe_do_emerytury.h...

OKRESY NIESKŁADKOWE - najnowsze wiadomości …

OKRESY NIESKŁADKOWE: najświeższe informacje, zdjęcia, video o OKRESY NIESKŁADKOWE; Jak powiększyć emeryturę? Wylicz w ZUS swój kapitał …info.wyborcza.biz/szukaj/gospodarka/okresy+niesk%C5%82adkowe

Art. 58. emer. i rent. ZUS - Wymagane okresy składkowe i...

1. Warunek posiadania wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego, w myśl art. 57 uprawnienia do renty, ust. 1 pkt 2, uważa się za spełniony, gdy...www.arslege.pl/wymagane-okresy-skladkowe-i-nieskladkowe/k63/a22799/

Staż pracy lata składkowe - Wcześniejsza emerytura...

Staż pracy lata składkowe, Lata składkowe i nieskładkowe, Wcześniejsza emerytura, Wcześniejsza emerytura a emerytura pomostowa. Kto może przejść …www.wczesniejsza-emerytura.pl/wczesniejsza_emerytura/lata_skladkowe_i_nieskladkowe/staz_pracy_l...

Wysokość emerytury - Moja Emerytura w ZUS - Kalkulator...

Kalkulator wybiera 20 najlepszych lat, a więc odrzuca zarobki uzyskane w latach 1980 i 1986. W tym przypadku wskaźnik wysokości podstawy wymiaru emerytury wynosi:...www.mojaemerytura.zus.pl/10.asp?id=3

Zwolnienie lekarskie z tytułu opieki nad matką. To okres...

Witam, zwolnienia lekarskie z tytułu choroby to okres nieskładkowy, a jak wygląda okres zwolnienia lekarskiego z tytułu opieki nad chorą matką czy dzieckiem lub...www.porady.egospodarka.pl/Emerytury-Renty/13288-Zwolnienie-lekarskie-z-tytulu-opieki-nad-matka-...

Serwis ZUS - Okresy uwzględniane do stażu

Prawo do świadczenia przedemerytalnego uzależnione jest od przebycia odpowiedniego okresu uprawniającego do emerytury, a więc okresu ustalonego zgodnie z...www.zus.pl/default.asp?p=4&id=2643