Masz pytanie?

okresy składkowe i nieskładkowe - GazetaPrawna.pl

Są to okresy aktywności zawodowej albo jej braku uwzględniane przy ustalaniu prawa do emerytury (dla osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 r. oraz niektórych...www.gazetaprawna.pl/encyklopedia/praca,hasla,335015,okresy-skladkowe-i-nieskladkowe.html

Okresy uwzględniane przy ustalaniu prawa do emerytury i...

Przy ustalaniu prawa do emerytury ustalanej na zasadach dotychczasowych i obliczaniu ich wysokości uwzględnia się okresy składkowe i nieskładkowe.www.zus.pl/default.asp?p=4&id=387

OKRESY NIESKŁADKOWE - najnowsze wiadomości …

OKRESY NIESKŁADKOWE: najświeższe informacje, zdjęcia, video o OKRESY NIESKŁADKOWE; Posłowie za zmianami w ustawie o emeryturach i rentach z FUSinfo.wyborcza.biz/szukaj/gospodarka/okresy+niesk%C5%82adkowe

Serwis ZUS - Kapitał początkowy

Kapitał początkowy obliczany jest osobom, które: urodziły się po 31 grudnia 1948 r., opłacały składki na ubezpieczenie społeczne lub pozostawały w...www.zus.pl/default.asp?id=394&p=4

Art. 58. Wymagane okresy składkowe i nieskładkowe - ArsLege

Dział I. Przepisy ogólne; Rozdział 1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy; Rozdział 2. Okresy uwzględniane przy ustalaniu prawa do świadczeń i ich wysokościwww.arslege.pl/wymagane-okresy-skladkowe-i-nieskladkowe/k63/a22799/

Jak potwierdzić okresy składkowe i nieskładkowe...

Jeśli prawo do emerytury i (lub) jej wysokość uzależnione są od długości posiadanego stażu ubezpieczeniowego, do wniosku o to świadczenie należy dołączyć...www.rp.pl/artykul/671122-Jak-potwierdzic-okresy-skladkowe-i-nieskladkowe.html

Emerytury i renty 2016. Zmiany, dokumentacja, obowiązki...

Książka "Emerytury i renty. Zmiany, dokumentacja, obowiązki pracodawcy" skierowana jest do pracodawców oraz służb kadrowo-płacowych w firmie.fabrykawiedzy.com/emerytury-i-renty-2016-zmiany-dokumentacja-obowiazki-pracodawcy.html

ZUS URLOP WYCHOWAWCZY - info.wyborcza.biz

ZUS URLOP WYCHOWAWCZY: najświeższe informacje, zdjęcia, video o ZUS URLOP WYCHOWAWCZY; Włoszki dostaną 600 euro na dziecko. To pieniądze na opiekę …info.wyborcza.biz/szukaj/gospodarka/zus+urlop+wychowawczy

Kiedy wysokość emerytury może być ustalona na nowo - Praca...

Osoby, które mają już przyznaną emeryturę, powinny pamiętać o tym, że ZUS może przeliczyć im to świadczenie. Podwyższenie emerytury może najczęściej...praca.gazetaprawna.pl/artykuly/6713,kiedy-wysokosc-emerytury-moze-byc-ustalona-na-nowo.html

Ile lat pracy do emerytury - Gazeta Wyborcza

Okresy składkowe będą zaliczane w całości. Jeżeli więc Polka pracowała przez 35 lat, nie będzie miała problemu z wypłatą emerytury częściowej.wyborcza.pl/1,97654,13756900,Ile_lat_pracy_do_emerytury.html