Masz pytanie?

okresy składkowe i nieskładkowe - GazetaPrawna.pl

Są to okresy aktywności zawodowej albo jej braku uwzględniane przy ustalaniu prawa do emerytury (dla osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 r. oraz niektórych...www.gazetaprawna.pl/encyklopedia/praca,hasla,335015,okresy-skladkowe-i-nieskladkowe.html

Okresy uwzględniane przy ustalaniu prawa do emerytury i...

Przy ustalaniu prawa do emerytury ustalanej na zasadach dotychczasowych i obliczaniu ich wysokości uwzględnia się okresy składkowe i nieskładkowe.www.zus.pl/default.asp?p=4&id=387

Serwis ZUS - Kapitał początkowy

Kapitał początkowy obliczany jest osobom, które: urodziły się po 31 grudnia 1948 r., opłacały składki na ubezpieczenie społeczne lub pozostawały w...www.zus.pl/default.asp?id=394&p=4

Art. 58. Wymagane okresy składkowe i nieskładkowe - ArsLege

Dział I. Przepisy ogólne; Rozdział 1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy; Rozdział 2. Okresy uwzględniane przy ustalaniu prawa do świadczeń i ich wysokościwww.arslege.pl/wymagane-okresy-skladkowe-i-nieskladkowe/k63/a22799/

BIAŁO - CZERWONA / PORTFOLIA

Przyznanie emerytury to niewątpliwie ważne wydarzenie w życiu osoby ubezpieczonej, która od lat pracowała i opłacała składki na...www.bialo-czerwona.pl/index.php?a=pa&id=jak_sprawdzic

ZUS URLOP WYCHOWAWCZY - info.wyborcza.biz

ZUS URLOP WYCHOWAWCZY: najświeższe informacje, zdjęcia, video o ZUS URLOP WYCHOWAWCZY; Włoszki dostaną 600 euro na dziecko. To pieniądze na opiekę …info.wyborcza.biz/szukaj/gospodarka/zus+urlop+wychowawczy

Wylicz swój kapitał początkowy - SE.pl

Kapitał początkowy jest istotną częścią twojej emerytury i ma duży wpływ na jej wysokość. Jeśli pracowałeś ponad 25 lat w starym systemie emerytalnym i...www.se.pl/wiadomosci/polska/wylicz-swoj-kapita-poczatkowy_631980.html

Odejście nauczyciela na emeryturę – obowiązki sekretarza

Aby uzyskać świadczenie emerytalne, nauczyciel musi udokumentować w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych odpowiedni staż emerytalny oraz wiek uprawniający go do...www.eksperciwoswiacie.pl/dla-administracji/art,17,odejscie-nauczyciela-na-emeryture-obowiazki-s...

e-Inspektorat ZUS - Profil świadczeniobiorca

Prawo do świadczenia i zasiłku przedemerytalnego ustaje w dniu poprzedzającym dzień osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego. W takim przypadku, w terminie...www.e-inspektorat.zus.pl/sprawy.asp?id_profilu=3&pomoc=3&menu=3&id_sprawy=303

Elfin: przewodnik po emeryturach, składki ZUS - Emerytury

Kapitał początkowy wyliczony zostanie poprzez pomnożenie twojej hipotetycznej emerytury przez 209 miesięcy. Hipotetyczna emerytura odpowiada wartości...emerytury.elfin.pl/przewodnik/1,412,629,wyliczanie-kapitalu-poczatkowego.html