Masz pytanie?

Okresy uwzględniane przy ustalaniu prawa do emerytury i...

Przy ustalaniu prawa do emerytury ustalanej na zasadach dotychczasowych i obliczaniu ich wysokości uwzględnia się okresy składkowe i nieskładkowe.www.zus.pl/default.asp?p=4&id=387

okresy składkowe i nieskładkowe - GazetaPrawna.pl

Są to okresy aktywności zawodowej albo jej braku uwzględniane przy ustalaniu prawa do emerytury (dla osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 r. oraz niektórych...www.gazetaprawna.pl/encyklopedia/praca,hasla,335015,okresy-skladkowe-i-nieskladkowe.html

Okresy składkowe i nieskładkowe zaliczane do emerytury...

Okresy składkowe i nieskładkowe zaliczane do emerytury. Okresy składkowe są to okresy aktywności zawo­dowej albo jej braku uwzględniane przy ustalaniu prawa do...kadry.infor.pl/kadry/ubezpieczenia/skladki_na_ubezpieczenie_spoleczne/730102,Okresy-skladkowe-i...

Serwis ZUS - Kapitał początkowy

Kapitał początkowy obliczany jest osobom, które: urodziły się po 31 grudnia 1948 r., opłacały składki na ubezpieczenie społeczne lub pozostawały w...www.zus.pl/default.asp?id=394&p=4

BIAŁO - CZERWONA / PORTFOLIA

Przyznanie emerytury to niewątpliwie ważne wydarzenie w życiu osoby ubezpieczonej, która od lat pracowała i opłacała składki na...www.bialo-czerwona.pl/index.php?a=pa&id=jak_sprawdzic

Ile lat pracy do emerytury - Gazeta Wyborcza

Okresy składkowe będą zaliczane w całości. Jeżeli więc Polka pracowała przez 35 lat, nie będzie miała problemu z wypłatą emerytury częściowej.wyborcza.pl/1,97654,13756900,Ile_lat_pracy_do_emerytury.html

Ile wpłaciłeś, tyle otrzymasz... Jak oszacować wysokość...

21 listopada 2006 r. Ile wpłaciłeś, tyle otrzymasz... Jak oszacować wysokość emerytury z I i II filaru?www.gazetapodatnika.pl/artykuly/ile_wplaciles_tyle_otrzymasz_jak_oszacowac_wysokosc_emerytury_z...

Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS...

Art. 15. 1. Podstawę wymiaru emerytury i renty stanowi ustalona w sposób określony w ust. 4 i 5 przeciętna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i...idn.org.pl/sonnszz/emeryturyfus.htm

Emerytury kobiet - Gazeta Wyborcza

Emerytury Polek będą niskie. Na wysokość świadczenia wpłynie też obniżenie wieku emerytalnego. Rząd zapowiada, że kobiety będą mogły przechodzić na...wyborcza.pl/1,97654,19732809,emerytury-kobiet.html

Udowodnij prawo do emerytury - PIT.pl

Udowodnić prawo do emerytury - wywiad z Wiesławą Lempską z Departamentu Świadczeń Emerytalno-Rentowych w centrali ZUS. O jakich dokumentach powinna …www.pit.pl/0807_udowodnij_prawo_do_emerytury_6358.php