Masz pytanie?

Opłaty sądowe w sprawach cywilnych - SerwisPrawa.pl

Opłata stała: pobierana jest w sprawach o prawa niemajątkowe oraz we wskazanych w ustawie niektórych sprawach o prawa majątkowe, w wysokości jednakowej...www.serwisprawa.pl/artykuly,28,421,oplaty-sadowe-w-sprawach-cywilnych

Opłaty sądowe - Sąd Okręgowy w Warszawie

Uiszczanie opłat. Zgodnie z nowymi przepisa­mi opłaty sądowe uiszcza się w formie bezgotówkowej na rachunek bieżący dochodów właściwego sądu albo w for...warszawa.so.gov.pl/oplaty-sadowe.html

Opłaty sądowe w postępowaniu cywilnym cz. 1

[Opłaty w postępowaniu uproszczonym] W sprawie podlegającej rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym pobiera się opłatę stałą od pozwu, przy wartości...centrum-windykacji.com/oplaty-sadowe-w-postepowaniu-cywilnym-cz-1/

Sąd Rejonowy w Olsztynie - Opłaty sądowe

opŁaty sĄdowe w postĘpowaniu wieczystoksiĘgowym. opŁaty sĄdowe w sprawach cywilnych. opŁaty sĄdowe w sprawach karnycholsztyn.sr.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=253:opaty-sdowe&cati...

Art. 117. koszt. sąd. - Koszty sądowe w ugodzie sądowej...

Art. 117 Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (koszt. sąd.) . Strony mogą w ugodzie sądowej ustalić, którą z nich i w jakiej części mają...www.arslege.pl/koszty-sadowe-w-ugodzie-sadowej/k26/a8188/

Sąd Rejonowy w Koninie - Informacje - Opłaty sądowe

Wysokość opłat sądowych w sprawach cywilnych. Wysokość opłat sądowych w sprawach karnych. Wysokość opłat sądowych w sprawach z zakresu prawa …www.konin.sr.gov.pl/oplaty-sadowe,m,mg,3,29

brzmienie od 2010-01-01 Ustawa o kosztach sądowych w...

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia: 1) sposób uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych, w tym wnoszonych na rachunek bankowy sąduwww.notariusz-kostulska.pl/pliki/Ustawa_o_kosztach_sadowych_w_sprawach_cywilnych.pdf

Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398 - Internetowy System Aktów...

©Kancelaria Sejmu s. 1/36 2014-10-21 Dz.U. 2005 Nr 167 poz.1398 . USTAWA . z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. TYTUŁ Iisap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20051671398&type=3

Dział 2. Należności świadków, biegłych, tłumaczy i...

Dz.U.2014.0.1025 t.j. , Dział 2. Należności świadków, biegłych, tłumaczy i stron w postępowaniu cywilnym, Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych...www.arslege.pl/ustawa-o-kosztach-sadowych-w-sprawach-cywilnych/k26/s1090/

Opłaty sądowe - Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Opłata stała: pobierana jest w sprawach o prawa niemajątkowe oraz we wskazanych w ustawie niektórych sprawach o prawa majątkowe, w wysokości jednakowej...www.wroclaw.so.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=107&Itemid=128