Masz pytanie?

Opłaty sądowe w sprawach cywilnych - od 2010-01-01 do …

Opłaty sądowe w sprawach cywilnych. Opłatę należy uiścić przy wniesieniu do sądu pisma podlegającego opłacie. Opłata jest stała, stosunkowa albo podstawowa.www.infor.pl/wskazniki/oplaty/oplaty-sadowe-w-sprawach-cywilnych/145,630,Oplaty-sadowe-w-sprawa...

Opłaty sądowe w sprawach cywilnych - Opłaty sądowe w...

Opłaty sądowe w sprawach cywilnych. Opłatę należy uiścić przy wniesieniu do sądu pisma podlegającego opłacie. Opłata jest stała, stosunkowa albo podstawowa.www.infor.pl/wskazniki/oplaty/oplaty-sadowe-w-sprawach-cywilnych/145,Oplaty-sadowe-w-sprawach-c...

Opłaty sądowe - Sąd Okręgowy w Warszawie

Uiszczanie opłat. Zgodnie z nowymi przepisa­mi opłaty sądowe uiszcza się w formie bezgotówkowej na rachunek bieżący dochodów właściwego sądu albo w for...warszawa.so.gov.pl/oplaty-sadowe.html

Opłaty sądowe - Sąd Okręgowy w Warszawie

Sposób uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych: Opłaty sądowe w sprawach cywilnych uiszcza się w formie bezgotówkowej na rachunek bieżący …www.warszawa.so.gov.pl/oplaty-sadowe.1543.html

Opłaty sądowe w sprawach z zakresu prawa pracy - apelacja...

Wiadomości Opłaty sądowe w sprawach z zakresu prawa pracy - apelacja. Opublikowany: 2007-11-16prawoity.pl/wiadomosci/oplaty-sadowe-w-sprawach-z-zakresu-prawa-pracy-apelacja

Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398

3. W orzeczeniu kończącym postępowanie w pierwszej instancji sąd określa wysokość opłaty ostatecznej, która jest bądź opłatą stosunkową...isip.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20051671398&type=3

Opłaty sądowe | Sąd Rejonowy w Pruszkowie - BIP

Lp. Wyszczególnienie. Wysokość opłaty. 1. Wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego, chyba że przepis...www.pruszkow.sr.gov.pl/Oplaty_sadowe

Art. 28. koszt. sąd. - Opłata w sprawach w postępowaniu...

Art. 28 Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (koszt. sąd.) . W sprawie podlegającej rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym pobiera się opłatę...www.arslege.pl/oplata-w-sprawach-w-postepowaniu-uproszczonym/k26/a8098/

Mediatorzy w sprawach cywilnych - Sąd Okręgowy w Poznaniu

Mediatorzy w sprawach cywilnych : W związku z wejściem w życie z dniem 10 grudnia 2005r. ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o zmianie ustawy - Kodeks postępowania...www.poznan.so.gov.pl/strony/1/pl/224.php

Opłaty sądowe - Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Opłata stała: pobierana jest w sprawach o prawa niemajątkowe oraz we wskazanych w ustawie niektórych sprawach o prawa majątkowe, w wysokości jednakowej...www.wroclaw.so.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=107&Itemid=128