Masz pytanie?

Koszty sądowe w sprawach cywilnych – opłaty sądowe...

W artykule tym omówiono zasady opłacania pism procesowych w sprawach cywilnych.https://www.eporady24.pl/koszty_sadowe_w_sprawach_cywilnych_oplaty_sadowe_praktyczne_wyjasnieni...

Opłaty sądowe - Sąd Rejonowy w Oławie

Od 2 marca 2006 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. nr 167, poz. 1398 ze zm.), zastąpiła ona...www.olawa.sr.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=107:opaty-sdowe&ca...

Opłaty sądowe - Sąd Rejonowy w Białymstoku - Strona...

Koszty sądowe obejmują opłaty i wydatki. Do uiszczenia kosztów sądowych obowiązana jest strona, która wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub...bialystok.sr.gov.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=59&am...

Koszty procesu w sprawach cywilnych - Adwokat Łódź...

Poznaj zasady na podstawie których są rozliczane koszty sądowe i koszty zastępstwa adwokackiego i radcowskiego w sprawach cywilnych.www.organisciak.pl/koszty-procesu-w-sprawach-cywilnych/

Zwolnienie z kosztów sądowych. Koszty sądowe w sprawach …

Z zasady postępowanie sądowe jest odpłatne. Jak sprawdzić i jak napisać wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych, komu przysługuje zwolnienie z kosztów.blogpowypadkowy.pl/zwolnienie-z-kosztow/

Jakie są koszty sądowe w sprawach pracowniczych? - …

Koszty sądowe w sprawach pracownicze są uregulowane w ustawie z dnia 28 lipca 2005r., o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Według tej ustawy w sprawach …www.infor.pl/prawo/pomoc-prawna/cennik/296595,Jakie-sa-koszty-sadowe-w-sprawach-pracowniczych.h...

Opłaty stałe w sprawach spadkowych - Opłaty i koszty - W...

Wszelkie stałe opłaty sądowe określa ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U.2010.90.594 -j.t). Opłata stała w wysokości 50 zł będzie...www.infor.pl/prawo/w-sadzie/oplaty-i-koszty/322079,Oplaty-stale-w-sprawach-spadkowych.html

Postępowanie w sprawach gospodarczych - …

Ustawodawca nie jest dla przedsiębiorców łaskawy. Wychodząc z załażenia, że mają oni większe doświadczenie i obycie w sprawach urzędowych zaostrzył w...www.gazetapodatnika.pl/artykuly/postepowanie_w_sprawach_gospodarczych-a_6467.htm

Kto ponosi koszty sądowe - Wysokość opłat sądowych

Opłata sądowa może przyjmować trzy formy: stałą, stosunkową oraz podstawową. Stała opłata sądowa jest zazwyczaj pobierana przy sprawach o prawa...prawniczafirma.pl/koszty-sprawy-sadowej/

Kurek Michera Adwokaci i Radcowie Prawni - Warszawa

Sposób rozliczeń dostosowujemy do rodzaju prowadzonych działań i typu sprawy. W przypadku spraw cywilnych pobieramy opłaty za godzinę konsultacji, stawienie...kurekmichera.com/