Masz pytanie?

Opłaty sądowe w sprawach cywilnych - od 2010-01-01 do...

Opłaty sądowe w sprawach cywilnych. Opłatę należy uiścić przy wniesieniu do sądu pisma podlegającego opłacie. Opłata jest stała, stosunkowa albo podstawowa.www.infor.pl/wskazniki/oplaty/oplaty-sadowe-w-sprawach-cywilnych/145,630,Oplaty-sadowe-w-sprawa...

Opłaty sądowe - Sąd Okręgowy w Warszawie

Uiszczanie opłat. Zgodnie z nowymi przepisa­mi opłaty sądowe uiszcza się w formie bezgotówkowej na rachunek bieżący dochodów właściwego sądu albo w for...warszawa.so.gov.pl/oplaty-sadowe.html

Ile kosztuje sprawa cywilna w sądzie? - Prawo cywilne...

Opłaty sądowe uiścić można na kilka sposobów: znakami opłaty sądowej – do nabycia w kasie każdego sądu powszechnego. Znaki opłaty sądowej należy...www.eporady24.pl/ile_kosztuje_sprawa_cywilna_w_sadzie,artykuly,3,20,854.html

Adwokat z urzędu w sprawie cywilnej - Postępowanie...

Profesjonalny pełnomocnik. Prowadzenie postępowania sądowego w sprawach cywilnych może być sporym wydatkiem. Z jednej strony w przypadku powoda …www.infor.pl/prawo/w-sadzie/postepowanie-sadowe/287175,Adwokat-z-urzedu-w-sprawie-cywilnej.html

Opłaty sądowe w sprawach z zakresu prawa pracy...

Wiadomości Opłaty sądowe w sprawach z zakresu prawa pracy - apelacja. Opublikowany: 2007-11-16prawoity.pl/wiadomosci/oplaty-sadowe-w-sprawach-z-zakresu-prawa-pracy-apelacja

Opłaty sądowe - Sąd Okręgowy w Warszawie

Sposób uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych: Opłaty sądowe w sprawach cywilnych uiszcza się w formie bezgotówkowej na rachunek bieżący …www.warszawa.so.gov.pl/oplaty-sadowe.1543.html

Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398 - Internetowy System Aktów...

©Kancelaria Sejmu s. 1/37 2015-01-19 Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398 . USTAWA . z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. TYTUŁ Iisip.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20051671398&type=3

Opłaty sądowe | Sąd Rejonowy w Pruszkowie - BIP

Lp. Wyszczególnienie. Wysokość opłaty. 1. Wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego, chyba że przepis...www.pruszkow.sr.gov.pl/Oplaty_sadowe

Opłaty sądowe - Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Opłata stała: pobierana jest w sprawach o prawa niemajątkowe oraz we wskazanych w ustawie niektórych sprawach o prawa majątkowe, w wysokości jednakowej...www.wroclaw.so.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=107&Itemid=128

Opłata od pozwu w sprawie z zakresu prawa pracy...

Powiązane wpisy: Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę – jak określić wartość przedmiotu sporu? Natychmiastowa wykonalność wyroku w sprawie z zakresu...praktycznieoprawiepracy.pl/index.php/2011/02/08/oplata-od-pozwu-w-sprawie-z-zakresu-prawa-pracy...