Masz pytanie?

Opłaty sądowe w sprawach cywilnych - Opłaty sądowe w...

Opłaty sądowe w sprawach cywilnych. Opłatę należy uiścić przy wniesieniu do sądu pisma podlegającego opłacie. Opłata jest stała, stosunkowa albo podstawowa.www.infor.pl/wskazniki/oplaty/oplaty-sadowe-w-sprawach-cywilnych/145,Oplaty-sadowe-w-sprawach-c...

Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398 - Internetowy System Aktów...

©Kancelaria Sejmu s. 1/39 2015-09-23 Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398 . USTAWA . z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach . sądowych. w sprawach cywilnych . TYTUŁ Iisip.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20051671398&type=3

brzmienie od 2010-01-01 Ustawa o kosztach sądowych w...

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia: 1) sposób uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych, w tym wnoszonych na rachunek bankowy sąduwww.notariusz-kostulska.pl/pliki/Ustawa_o_kosztach_sadowych_w_sprawach_cywilnych.pdf

Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych [koszt. sąd.]

Ustawa określa zasady i tryb pobierania kosztów sądowych w sprawach cywilnych, zasady ich zwrotu, wysokość opłat sądowych w sprawach cywilnych, zasady...www.arslege.pl/ustawa-o-kosztach-sadowych-w-sprawach-cywilnych/k26/

Koszty w sprawach cywilnych - Informacje ogólne - Pozwy...

Pojęcie kosztów w sprawach cywilnych. Koszty procesu to koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony jakie obowiązana jest zwrócić strona...www.infor.pl/prawo/pozwy/informacje-ogolne/241753,Koszty-w-sprawach-cywilnych.html

Mediatorzy w sprawach cywilnych - Sąd Okręgowy w Poznaniu

Mediatorzy w sprawach cywilnych : W związku z wejściem w życie z dniem 10 grudnia 2005r. ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o zmianie ustawy - Kodeks postępowania...www.poznan.so.gov.pl/strony/1/pl/224.php

Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Dz.U.2014.0.1025 t.j. , Tytuł IV. Zwolnienie od kosztów sądowych, Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, codziennie aktualizowany stan prawny.www.arslege.pl/ustawa-o-kosztach-sadowych-w-sprawach-cywilnych/k26/s1091/

Opłaty sądowe - Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Opłata stała: pobierana jest w sprawach o prawa niemajątkowe oraz we wskazanych w ustawie niektórych sprawach o prawa majątkowe, w wysokości jednakowej...www.wroclaw.so.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=107&Itemid=128

Jakie są koszty sądowe w sprawach pracowniczych-Kadry-rp.pl

Żadna część jak i całość utworów zawartych w dzienniku nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w...www4.rp.pl/artykul/938576-Jakie-sa-koszty-sadowe-w-sprawach-pracowniczych.html

Sąd Okręgowy w Łomży

Osoba nie będąca adwokatem lub radcą prawnym składając jakiekolwiek pismo do Sądu nie ma obowiązku jednocześnie uiszczać opłaty. Sąd sam ustali opłatę i...www.lomza.so.gov.pl/index.php?k=107