Masz pytanie?

Wrota Podlasia - Opłaty za korzystanie ze środowiska...

Uwaga: obecnie zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska należy złożyć i wnieść stosowną opłatę w systemie rocznym (do tej pory w...www.wrotapodlasia.pl/pl/ochrona_srodowiska/oplaty_korzystanie_srodowiska/

Województwo Kujawsko-Pomorskie - Opłaty za korzystanie...

OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA, ponoszone na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232) należy …www.kujawsko-pomorskie.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1217&Itemid=240

opłaty za korzystanie ze środowiska - Ministerstwo...

materiał przekazany przez: Departament Gospodarki Odpadami. 2012-02-07 + więcej: Informacja o opłatach za korzystanie ze środowiska wynikających z ustaw o...www.mos.gov.pl/kategoria/4375_oplaty_za_korzystanie_ze_srodowiska/

Województwo Kujawsko-Pomorskie - APLIKACJA do naliczania...

Podmioty korzystające ze środowiska, zobowiązane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2013 r. poz. 1232), do samodzielnego naliczania i …www.kujawsko-pomorskie.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=19384&Itemid=11...

Opłaty za korzystanie ze środowiska - wody deszczowe...

Opłaty za korzystanie ze środowiska dotyczą wielu emisji. Czy twierdzenie, że „przedsiębiorca płaci również za to, że deszcz pada” jest prawdziwe?ekolia.pl/oplaty-za-korzystanie-ze-srodowiska-wody-deszczowe/

» Uchwalone są ważne zmiany dotyczące opłat i kar za...

Uchwalona 3 grudnia 2010 r. ustawa [1] zmienia przepisy w zakresie opłat i kar za korzystanie ze środowiska za: ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi (opłaty...eko-akademia.pl/2010/12/uchwalone-sa-wazne-zmiany-dotyczace-oplat-i-kar-za-korzystanie-ze-srodo...

Ewidencja Opłat za Korzystanie ze Środowiska

Za pobór wód Opłaty za korzystanie ze środowiska zobowiązane są uiszczać podmioty pobierające wodę podziemną bądź powierzchniową. Opłatę za pobór wody...www.oplatazasrodowisko.pl/?mode=za-pobor-wody

Jak sporządzić sprawozdanie o korzystaniu ze środowiska...

Sprawozdanie o korzystaniu ze środowiska za 2011 - do kiedy złożyć sprawozdanie, według jakich stawek wyliczyć opłatę - skorzystaj z bezpłatnego programu.oplatasrodowiskowa.pl/jak-sporzadzic-sprawozdanie-za-2011-rok.html

Dz. U - Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2008 nr 196 poz. 1217: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiskaisap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20081961217

Opłaty środowiskowe, zgłoszenie do Kobize, raport...

OPŁATY ŚRODOWISKOWE, tel. 502 032 782. Obliczanie opłaty środowiskowej, opłaty za korzystanie ze środowiska, obliczanie opłat za samochody, maszyny, kotły i...ekobroker.pl/