Masz pytanie?

Górne jednostkowe stawki opłat za korzystanie ze...

JEDNOSTKOWE STAWKI OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA ROK 2013. Tabela A Jednostkowe stawki opłat za 1 kg substancji wprowadzanych ze ściekami …www.wskazniki.pl/?doc_id=189605

Ewidencja Opłat za Korzystanie ze Środowiska

Ewidencja Opłat za Korzystanie ze Środowiska. System Eko-Opłatywww.oplatazasrodowisko.pl/?mode=za-przeladunek-benzyn

Opłaty za korzystanie ze środowiska - wody deszczowe...

Opłaty za korzystanie ze środowiska dotyczą wielu emisji. Czy twierdzenie, że „przedsiębiorca płaci również za to, że deszcz pada” jest prawdziwe?ekolia.pl/oplaty-za-korzystanie-ze-srodowiska-wody-deszczowe/

Województwo Kujawsko-Pomorskie - Opłaty za korzystanie...

OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA, ponoszone na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232) należy …www.kujawsko-pomorskie.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1217&Itemid=240

» Kiedy za deszczówkę wprowadzaną do wód lub do ziemi...

To pytanie wiąże się z poprzednim, ale warunki oraz opłaty za korzystanie ze środowiska w przypadku wprowadzania deszczówki do wód lub do ziemi …eko-akademia.pl/2010/03/kiedy-za-deszczowke-nalezne-sa-oplaty-za-korzystanie-ze-srodowiska/

BIP Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego...

Nr rachunku bankowego na, który należy wnosić opłaty za korzystanie ze środowiska: BZ WBK S.A. 1 O/Wrocław. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiegobip.umwd.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=1279&idmp=22&r=r

Zmiany w rozliczaniu z opłat za korzystanie ze...

Nr art. Zasady obowiązujące przed zmianami. Obecnie obowiązujące zasady. Art. 285, ust. 2. Podmiot korzystający ze środowiska wnosi opłatę do końca miesiąca...www.odpady-help.pl/poradnik_dla_przedsiebiorcow_szczegoly/360/zmiany_w_rozliczaniu_z_oplat_za_k...

» Uchwalone są ważne zmiany dotyczące opłat i kar za...

Uchwalona 3 grudnia 2010 r. ustawa [1] zmienia przepisy w zakresie opłat i kar za korzystanie ze środowiska za: ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi (opłaty...eko-akademia.pl/2010/12/uchwalone-sa-wazne-zmiany-dotyczace-oplat-i-kar-za-korzystanie-ze-srodo...

BIP Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Uregulowania prawne dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska można znaleźć w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z...bip.slaskie.pl/index.php?grupa=40&id=4

Zarządzanie ochroną środowiska, doradztwo ekologiczne...

Zarządzanie ochroną środowiska, doradztwo ekologiczne - powierz kwestie ochrony środowiska specjalistom! Jeżeli zależy Państwu na: uregulowaniu stanu formalno...www.ecoclima.waw.pl/