Masz pytanie?

Wrota Podlasia - Opłaty za korzystanie ze środowiska...

Uwaga: obecnie zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska należy złożyć i wnieść stosowną opłatę w systemie rocznym (do tej pory w...www.wrotapodlasia.pl/pl/ochrona_srodowiska/oplaty_korzystanie_srodowiska/

Województwo Kujawsko-Pomorskie - Opłaty za korzystanie...

OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA, ponoszone na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232) należy …www.kujawsko-pomorskie.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1217&Itemid=240

Opłaty za korzystanie ze środowiska – 2014r. - Podatki...

Wysokość opłaty za składowanie odpadów zależy od ilości i rodzaju składowanych odpadów, z tym że wysokość opłaty podwyższonej zależy także od czasu...www.infor.pl/prawo/gmina/podatki-i-oplaty/322367,Oplaty-za-korzystanie-ze-srodowiska-2014r.html

Województwo Kujawsko-Pomorskie - APLIKACJA do naliczania...

Podmioty korzystające ze środowiska, zobowiązane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2013 r. poz. 1232), do samodzielnego naliczania i …www.kujawsko-pomorskie.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=19384&Itemid=11...

opłaty za korzystanie ze środowiska - Ministerstwo...

materiał przekazany przez: Departament Gospodarki Odpadami. 2012-02-07 + więcej: Informacja o opłatach za korzystanie ze środowiska wynikających z ustaw o...www.mos.gov.pl/kategoria/4375_oplaty_za_korzystanie_ze_srodowiska/

» Uchwalone są ważne zmiany dotyczące opłat i kar za...

Uchwalona 3 grudnia 2010 r. ustawa [1] zmienia przepisy w zakresie opłat i kar za korzystanie ze środowiska za: ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi (opłaty...eko-akademia.pl/2010/12/uchwalone-sa-wazne-zmiany-dotyczace-oplat-i-kar-za-korzystanie-ze-srodo...

Ewidencja Opłat za Korzystanie ze Środowiska

Za pobór wód Opłaty za korzystanie ze środowiska zobowiązane są uiszczać podmioty pobierające wodę podziemną bądź powierzchniową. Opłatę za pobór wody...www.oplatazasrodowisko.pl/?mode=za-pobor-wody

Górne jednostkowe stawki opłat za korzystanie ze...

JEDNOSTKOWE STAWKI OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA ROK 2013. Tabela A Jednostkowe stawki opłat za 1 kg substancji wprowadzanych ze ściekami …www.wskazniki.pl/?doc_id=189605&iid=4641

AZ-EKO: Ochrona środowiska dla firm. Wnioski...

AZ-EKO świadczy kompleksowe usługi z zakresu ochrony środowiska - szybko, tanio, profesjonalnie. Wykonujemy wnioski o wydanie pozwoleń oraz sprawozdania.www.az-eko.com.pl/

BIP Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Uregulowania prawne dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska można znaleźć w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z...bip.slaskie.pl/index.php?grupa=40&id=4&grupaj=12