Masz pytanie?

Czy należy uiszczać opłaty za spalanie paliw - e-PODATNIK

Opłatę ustala się według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce, i wnosi na rachunek urzędu do końca miesiąca...www.e-podatnik.pl/artykul/doradca_podatnika/3837/Czy_nalezy_uiszczac_oplaty_za_spalanie_paliw.h...

Kalendarz specjalisty ds. ochrony środowiska - Odpady-Help.pl

Kalendarium ochrony środowiska... 31 stycznia: Podmioty wytwarzające w ciągu roku sumarycznie powyżej 1 tysiąca ton odpadów niebezpiecznych i innych niż...www.odpady-help.pl/kalendarium.html

Sprawozdania Do Urzędu Marszałkowskiego

U stawa Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku nakłada na przedsiębiorców oraz osoby fizyczne nie będące przedsiębiorstwami obowiązek...oplatasrodowiskowa.pl/sprawozdania

Badania wody i odpadów oraz pomiary akustyczne | Poznań

Szanowni Państwo, Świadczymy szeroki wachlarz usług pomiarowych i analitycznych z zakresu ochrony środowiska, środowiska pracy, czystości pomieszczeń...www.ekolab.pl/pl/

Nowe Prawo wodne – nowa ustawa to nie tylko opłaty za...

Zapowiadana przez Ministerstwo Środowiska gruntowna reforma regulacji o gospodarowaniu wodami wzbudza ogromne zainteresowanie bardzo wielu sektorów …www.cire.pl/item,132078,14,0,0,0,0,0,nowe-prawo-wodne---nowa-ustawa-to-nie-tylko-oplaty-za-uslu...

Raport KOBIZE - AZ-EKO: Ochrona środowiska dla firm...

Kogo dotyczy. Każdy podmiot korzystający ze środowiska (dotychczas obowiązek dotyczył zakładów posiadających instalacje, obednie raport muszą wypełniać...www.az-eko.net.pl/raport-KOBIZE.html

Logowanie do systemu SL2014

Wersja: 2.01.r7 (2017-02-10 11:05) Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc...https://sl2014.gov.pl/

Elbląg: wzrosną opłaty za odbiór śmieci? - Gospodarka...

W tej chwili każdy elblążanin deklarujący segregację śmieci płaci za ich wywóz 8 zł miesięcznie. Osoby niesegregujące płacą 14 zł.www.portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/elblag-wzrosna-oplaty-za-odbior-smieci,86858.html

PTTK - Znakowane Szlaki Turystyczne Województwa...

Witamy wszystkich turystów w internetowym serwisie informacyjnym szlaków turystycznych województwa pomorskiego. Serwis ma na celu zaprezentowanie ogółu …www.pomorskieszlakipttk.pl/

Prawo ochrony środowiska | Uni-Eko Ochrona środowiska

2017-01-25: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony...www.unieko.pl/aktualne%20prawo%20ochrony%20%C5%9Brodowiska