Masz pytanie?

Opłaty za korzystanie ze środowiska, wyliczanie opłat...

Oferujemy wyliczanie opłat środowiskowych. Więcej: opłaty za skorzystanie ze środowiska, szkolenie opłaty za korzystanie ze środowiska.www.mmconsulting.waw.pl/sprawozdanie-za-korzystanie

» Opłaty za korzystanie ze środowiska za II półrocze...

Do 31 stycznia 2012 r. wymagane jest wniesienie opłat za korzystanie ze środowiska w II półroczu 2011 r. i przekazanie wykazów opłatowych.eko-akademia.pl/2012/01/oplaty-za-korzystanie-ze-srodowiska-za-ii-polrocze-2011-r/

Górne jednostkowe stawki opłat za korzystanie ze...

JEDNOSTKOWE STAWKI OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA ROK 2013. Tabela A Jednostkowe stawki opłat za 1 kg substancji wprowadzanych ze ściekami …www.wskazniki.pl/?doc_id=189605

» Stawki opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2013...

1 Joanna Wilczyńska napisał(a) 10:30, Listopad 30th, 2012: Od 2013 r. obowiązywać będą zmiany POŚ w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska, wprowadzone...eko-akademia.pl/2012/10/stawki-oplat-za-korzystanie-ze-srodowiska-na-rok-2013/

Opłaty za korzystanie ze środowiska – przeładunek...

Opłaty za korzystnie ze środowiska dotyczą zarówno przeładunku benzyn silnikowych jak i oleju napędowego. W przypadku przeładunku benzyn ustawodawca określił...ekolia.pl/oplaty-za-korzystanie-ze-srodowiska-przeladunek-benzyny-i-oleju-napedowego-cz-1/

Województwo Kujawsko-Pomorskie - Opłaty za korzystanie...

OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA, ponoszone na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232) należy …www.kujawsko-pomorskie.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1217&Itemid=240

Opłaty za korzystanie ze środowiska - wody deszczowe...

Opłaty za korzystanie ze środowiska dotyczą wielu emisji. Czy twierdzenie, że „przedsiębiorca płaci również za to, że deszcz pada” jest prawdziwe?ekolia.pl/oplaty-za-korzystanie-ze-srodowiska-wody-deszczowe/

BIP Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego...

Nr rachunku bankowego na, który należy wnosić opłaty za korzystanie ze środowiska: BZ WBK S.A. 1 O/Wrocław. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiegobip.umwd.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=1279&idmp=22&r=r

BIP Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Uregulowania prawne dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska można znaleźć w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z...bip.slaskie.pl/index.php?grupa=40&id=4&grupaj=12

Zarządzanie ochroną środowiska, doradztwo ekologiczne...

Zarządzanie ochroną środowiska, doradztwo ekologiczne - powierz kwestie ochrony środowiska specjalistom! Jeżeli zależy Państwu na: uregulowaniu stanu formalno...www.ecoclima.waw.pl/