Masz pytanie?

BIP Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Uregulowania prawne dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska można znaleźć w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z...bip.slaskie.pl/index.php?grupa=40&id=4

Stawki opłat za korzystanie ze środowiska na 2015 r...

» Stawki opłat za korzystanie ze środowiska na 2015 r. |... Sprawdź jaka będzie wysokość opłat środowiskowych w 2015 r. Co roku Minister Środowiska...ekolia.pl/stawki-oplat-za-korzystanie-ze-srodowiska-na-2015-r/

Jest projekt stawek opłat za korzystanie ze środowiska na...

W projekcie rozporządzenia Rady Ministrów zostały określone stawki opłat za korzystanie ze środowiska ponoszone za wprowadzanie gazów lub pyłów do …www.srodowisko.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/jest-projekt-stawek-oplat-za-korzystanie-ze-srodowis...

BIP Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - …

Nr rachunku bankowego na, który należy wnosić opłaty za korzystanie ze środowiska: BZ WBK S.A. 1 O/Wrocław. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiegobip.umwd.dolnyslask.pl/dokument,iddok,1279,idmp,22,r,r

Opłaty za korzystanie ze środowiska - UMWP

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu...www.wrotapodlasia.pl/pl/ochrona_srodowiska/oplaty_korzystanie_srodowiska/

Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2008 nr 196 poz. 1217: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiskaisap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20081961217

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki …

06.07.2015 Stypendia Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) dla studentów kierunków środowiskowych. Stowarzyszenie Środowisko dla Środowiska wraz z Niemiecką...zainwestujwekologie.pl/

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 13 sierpnia 2013...

M.P. 2013 poz. 729: Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2014isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP20130000729

NTL - wyciąg z ustawy Prawo Ochrony Środowiska dot. hałasu

Wyciąg przepisów dot. ochrony środowiska przed hałasem z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U . Nr 62, poz. 627 z późn.zm.)www.ntlmk.com/prawo.htm

Eko Cykl, opłata produktowa - organizacje odzysku opakowań...

Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A. przejmuje obowiązek odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. Dowiedz się więcej: szkolenie nowa ustawa o...www.ekocykl.org/