Masz pytanie?

Sprawozdania z korzystania ze środowiska i opłaty …

Naliczanie opłaty środowiskowej i sporządzanie sprawozdań korzystania ze środowiska według stawek opłat za korzystanie ze środowiskaoplatasrodowiskowa.pl/

Ewidencja Opłat za Korzystanie ze Środowiska

Ewidencja Opłat za Korzystanie ze Środowiska. System Eko-Opłatyoplatazasrodowisko.pl/?mode=za-spaliny-z-aut

Sprawozdanie za korzystanie ze środowiska z tytułu...

Wypełniając sprawozdanie za korzystanie ze środowiska podmiot korzystający ze środowiska natknie się na 4 sekcje, a mianowicie: Wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, Pobór wód, Wprowadzanie ścieków do …https://www.infakt.pl/blog-ksiegowy/sprawozdanie-za-korzystanie-ze-srodowiska/

Opłaty za korzystanie ze środowiska oraz raport do …

Firma Ad-Eko organizuje szkolenia: raport do KOBiZE, ustawa o odpadach, naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska oraz wiele innych. Zapraszamy do zapoznania się z …www.ad-eko.pl/

GÓRNE JEDNOSTKOWE STAWKI OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE...

Załącznik nr 1 GÓRNE JEDNOSTKOWE STAWKI OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA ROK 2015 Załączniki do obwieszczenia Ministra Środowiska z …https://www.gofin.pl/graf/509/pdf/MP2014_790_zal1.pdf

Vert - Vert - Biuro Analiz Ekologicznych

Biuro Analiz Ekologicznych „VERT” Spółka z o.o. powstała w 1994 roku z inicjatywy trzech Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Gdańsku, Toruniu i we Włocławku.vert.gdansk.pl/

BIP Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Opłaty za korzystanie ze środowiska - Karta usług na platformie SEKAP Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami - Karta usług na platformie SEKAPbip.slaskie.pl/index.php?grupa=40&id=4

» Czy ustalając opłaty za wody opadowe i roztopowe...

1 Joanna Wilczyńska napisał(a) 21:53, Październik 31st, 2011:. Interpretacja MŚ z 20.10.2011 r. potwierdza, że deszczówka z dachów nie jest ściekiem, a więc nie jest wymagana za nią opłata za korzystanie ze środowiskaeko-akademia.pl/2011/01/czy-ustalajac-oplaty-za-wody-opadowe-i-roztopowe-uwzglednia-sie-powierz...

§ 3. - Stawki opłat za substancje wprowadzane w …

§ 3 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Akt oczekujący - wchodzi w życie z dniem 01.01.2016 r.). 1. Jednostkowa stawka opłaty za jeden kg substancji wprowadzanych w ściekach do wód lub do...https://www.arslege.pl/stawki-oplat-za-substancje-wprowadzane-w-sciekach-do-wod-lub-do-ziemi/k1...

Sprawozdawczość w zakresie korzystania ze środowiska...

Sprawozdawczość w zakresie korzystania ze środowiska - opłatowa, PRTR, KOBIZE i gospodarowania odpadami - WARSZTATY - Warszawa, grudzieńwww.ce2.pl/szkolenie/sprawozdawczosc-w-zakresie-korzystania-ze-srodowiska-oplatowa-prtr-kobize-...