Masz pytanie?

» Stawki opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2013...

1 Joanna Wilczyńska napisał(a) 10:30, Listopad 30th, 2012: Od 2013 r. obowiązywać będą zmiany POŚ w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska, wprowadzone...eko-akademia.pl/2012/10/stawki-oplat-za-korzystanie-ze-srodowiska-na-rok-2013/

Opłaty za korzystanie ze środowiska – przeładunek...

Opłaty za korzystnie ze środowiska dotyczą zarówno przeładunku benzyn silnikowych jak i oleju napędowego. W przypadku przeładunku benzyn ustawodawca określił...ekolia.pl/oplaty-za-korzystanie-ze-srodowiska-przeladunek-benzyny-i-oleju-napedowego-cz-1/

Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska - Opłaty...

Naliczanie opłat za emsje substancji z samochodów dostawczych, osobowych, autobusów, ciągników rolniczych, pojazdów szynowych oraz maszyn roboczych …www.demel.pl/op%C5%82aty-za-korzystanie-ze-%C5%9Brodowiska/naliczanie-op%C5%82at-za-korzystanie...

Województwo Kujawsko-Pomorskie - Opłaty za korzystanie...

OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA, ponoszone na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232) należy …www.kujawsko-pomorskie.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1217&Itemid=240

Opłaty za korzystanie ze środowiska - wody deszczowe...

Opłaty za korzystanie ze środowiska dotyczą wielu emisji. Czy twierdzenie, że „przedsiębiorca płaci również za to, że deszcz pada” jest prawdziwe?ekolia.pl/oplaty-za-korzystanie-ze-srodowiska-wody-deszczowe/

» Uchwalone są ważne zmiany dotyczące opłat i kar za...

Uchwalona 3 grudnia 2010 r. ustawa [1] zmienia przepisy w zakresie opłat i kar za korzystanie ze środowiska za: ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi (opłaty...eko-akademia.pl/2010/12/uchwalone-sa-wazne-zmiany-dotyczace-oplat-i-kar-za-korzystanie-ze-srodo...

Ewidencja Opłat za Korzystanie ze Środowiska

Zaległości we wpłatach Przedsiębiorca, który nie dopełnia obowiązku rozliczenia się z należnych opłat za korzystanie ze środowiska, w każdym czasie może...www.oplatazasrodowisko.pl/?mode=zaleglosci-we-wplatach

BIP Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Uregulowania prawne dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska można znaleźć w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z...bip.slaskie.pl/index.php?grupa=40&id=4&grupaj=12

Decyzje środowiskowe, pozwolenie na wytwarzanie i...

Firma AP-Logic świadczy usługi ewidencji odpadów, decyzji środowiskowych, pozwoleń na wytwarzanie odpadów a także opłat za korzystanie ze środowiska.www.aplogic.pl/uslugi-doradztwa-srodowiskowego.php

Dz. U - Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2008 nr 196 poz. 1217: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiskaisap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20081961217