Masz pytanie?

Opłaty za korzystanie ze środowiska – 2014r. - Podatki i...

Wysokość opłaty za składowanie odpadów zależy od ilości i rodzaju składowanych odpadów, z tym że wysokość opłaty podwyższonej zależy także od czasu...www.infor.pl/prawo/gmina/podatki-i-oplaty/322367,Oplaty-za-korzystanie-ze-srodowiska-2014r.html

Opłaty za korzystanie ze środowiska – poradnik.wfirma.pl

Opłaty za korzystanie ze środowiska to należności, do uiszczenia których zobowiązani są przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą lub rolniczą w...poradnik.wfirma.pl/-oplaty-za-korzystanie-ze-srodowiska

Opłaty Środowiskowe, Ochrona Środowiska Wrocław, eko usługi

Uwaga Przedsiębiorco! "Obowiązek składania sprawozdania za korzystanie ze środowiska dotyczą każdego przedsiębiorcy bez względu na jego wielkość i ilość...ecocare.pl/

Województwo Kujawsko-Pomorskie - Opłaty za korzystanie ze...

OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA, ponoszone na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.) …www.kujawsko-pomorskie.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1217&Itemid=240

Opłaty za korzystanie ze środowiska w 2015 r. będą wyższe...

Opłaty za korzystanie ze środowiska w 2015 r. będą wyższe. Znamy już stawki opłat za korzystanie ze środowiska na następny rok. Będzie drożej.www.srodowisko.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/oplaty-za-korzystanie-ze-srodowiska-w-2015-r-beda-wy...

BIP Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Uregulowania prawne dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska można znaleźć w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z...bip.slaskie.pl/index.php?grupa=40&id=4

Województwo Kujawsko-Pomorskie - APLIKACJA do naliczania...

Podmioty korzystające ze środowiska, zobowiązane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2013 r. poz. 1232), do samodzielnego naliczania i …www.kujawsko-pomorskie.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=19384&Itemid=11...

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 14 października …

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. z dnia 3 listopada 2008 r.) Na podstawie art...brasil.cel.agh.edu.pl/~09skmolfa/file/Dz.U.2008.196.1217.R18.pdf

Ecoclima - Tomasz Trela - raport oddziaływania na...

Ecoclima - zarządzanie ochroną środowiska - kompleksowe doradztwo inżynierskie w zakresie ochrony środowiska. Wykonamy dokumentacje: zgłoszenie instalacji...www.ecoclima.waw.pl/

Uchwalone są ważne zmiany dotyczące opłat i kar za...

Uchwalona 3 grudnia 2010 r. ustawa [1] zmienia przepisy w zakresie opłat i kar za korzystanie ze środowiska za: ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi (opłaty...eko-akademia.pl/2010/12/uchwalone-sa-wazne-zmiany-dotyczace-oplat-i-kar-za-korzystanie-ze-srodo...