Masz pytanie?

BIP Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Opłaty za korzystanie ze środowiska - Karta usług na platformie SEKAP Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami - Karta usług na platformie SEKAPbip.slaskie.pl/index.php?grupa=40&id=4

Szkolenia: raport do KOBiZE, naliczanie opłaty za...

Wśród naszej oferty znaleźć można szkolenie Ustawa o odpadach, Raport do KOBiZE oraz Opłaty za korzystanie ze środowiska. Gwarantujemy niezbędne wyposażenie...www.ad-eko.pl/szkolenia

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie opłat za...

Dzienniku Ustaw z dnia 16.11.2015 r. (poz. 1875) opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 2015 r. w sprawie opłat za korzystanie...pigo.org.pl/?p=2598

Czy należy uiszczać opłaty za spalanie paliw - e-PODATNIK

Opłatę ustala się według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce, i wnosi na rachunek urzędu do końca miesiąca...www.e-podatnik.pl/artykul/doradca_podatnika/3837/Czy_nalezy_uiszczac_oplaty_za_spalanie_paliw.h...

Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2015 poz. 1875: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 2015 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiskaisap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001875

WCM - Startowa

„dla rozwoju Mazowsza" Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu...wcm.mazovia.pl/

Obwieszczenie Ministra Środowiska z... - isap.sejm.gov.pl

M.P. 2012 poz. 766: Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 10 września 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2013isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP20120000766

Ochrona środowiska, opłaty - Atmoterm-Ekourbis

Ochrona środowiska Atmoterm-Ekourbis zajmuje się ochroną środowiska: opłaty, raporty, pozwolenia, zgłoszenia instalacjiwww.ekourbis.pl/

Sprawozdania Do Urzędu Marszałkowskiego

U stawa Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku nakłada na przedsiębiorców oraz osoby fizyczne nie będące przedsiębiorstwami obowiązek...oplatasrodowiskowa.pl/sprawozdania

Klienci Pekao zapłacą więcej za korzystanie z bankomatów...

Alior Bank ponownie podnosi opłaty. Przedsiębiorcy zapłacą za wewnętrzne przelewy internetowe To już trend. Kolejny bank wprowadza opłatę za wypłaty małych...www.bankier.pl/wiadomosc/Klienci-Pekao-zaplaca-wiecej-za-korzystanie-z-bankomatow-Euronet-73680...