Masz pytanie?

Opłata za korzystanie ze środowiska

Nadszedł czas składania w urzędzie marszałkowskim sprawozdań z korzystanie ze środowiska za pierwsze półrocze 2012 roku. Także od tego półrocza...oplatasrodowiskowa.pl/aktualnosci

Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska

Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska. Opłaty za spalanie paliw w silnikach pojazdów. Naliczanie opłat za emsje substancji z samochodów dostawczych...www.demel.pl/opłaty-za-korzystanie-ze-środowiska/naliczanie-opłat-za-korzystanie-ze-środowiska....

Opłaty za korzystanie ze środowiska - Biuletyn...

Wzory formularzy opłat za korzystanie ze środowiska obowiązujące od 2009 roku (Dz. U. z 2009, nr 97, poz. 816); Wzory formularzy opłat za korzystanie ze...bip.warmia.mazury.pl/urzad_marszalkowski/534/1234/Oplaty_za_korzystanie_ze_srodowiska/

Stawki opłat za korzystanie ze środowiska 2013 | ekolia.pl

Jaka będzie wysokość opłaty marszałkowskiej w 2013 roku ? Wysokość stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2013 określa o bwieszczenie Ministra...ekolia.pl/stawki-oplat-za-korzystanie-ze-srodowiska-2013/

Jak naliczać opłaty za korzystanie ze środowiska...

Podmiot korzystający ze środowiska ma obowiązek prowadzić ewidencję danych zawierającą informacje o zakresie korzystania ze środowiska.ekolia.pl/jak-naliczac-oplaty-za-korzystanie-ze-srodowiska/

» Stawki opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2013...

2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 12:06, Styczeń 3rd, 2014: Za 2013 r. roczne opłaty za korzystanie ze środowiska (a nie jak było dotychczas półroczne) należy...eko-akademia.pl/2012/10/stawki-oplat-za-korzystanie-ze-srodowiska-na-rok-2013/

» Stawki opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2012...

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 26 września 2011 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2012. – zostało ogłoszone w...eko-akademia.pl/2011/10/stawki-oplat-za-korzystanie-ze-srodowiska-na-2012/

Opłaty za korzystanie ze środowiska | Mistrz Branży...

Pod koniec lipca minął termin uregulowania opłat z tytułu korzystania ze środowiska za pierwszą połowę roku. Kto musi pilnować terminów, kiedy i ile trzeba...mistrzbranzy.pl/artykuly/pokaz/id/515

Opłaty za korzystanie ze środowiska od 1 stycznia 2002

zasady poprawnego wypeŁniania wzoru wykazu zawierajĄcego zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze Środowiska oraz o wysokoŚci naleŻnych opŁatbip.umwd.pl/index.php?id=218

OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA - Urząd Miasta Sopotu

01.07.2010. Obowiązek wnoszenia opłat następuje gdy przedsiębiorstwa w jakikolwiek sposób emitują gazy lub pyły do powietrza, wprowadzają do ziemi np. ścieki...www.sopot.pl/eGmina/pl/cityzone/O_Sopocie/Ochrona_srodowiska/modules/pages/0023.html