Masz pytanie?

Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska

Jak naliczać opłaty za korzystanie ze środowiska. Wyliczanie emisji substancji wprowadzanych przy spalaniu paliw.www.demel.pl/opłaty-za-korzystanie-ze-środowiska/naliczanie-opłat-za-korzystanie-ze-środowiska....

Opłaty Środowiskowe, Ochrona Środowiska Wrocław, eko...

Uwaga Przedsiębiorco! "Obowiązek składania sprawozdania za korzystanie ze środowiska dotyczą każdego przedsiębiorcy bez względu na jego wielkość i ilość...ecocare.pl/

Gospodarka Odpadami - Województwo Małopolskie

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w związku ze zbliżającym się okresem rozliczeniowym w zakresie sprawozdawczości...www.malopolskie.pl/Srodowisko/Gospodarkaodpadami/?id=2841

Województwo Kujawsko-Pomorskie - Opłaty za korzystanie...

OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA, ponoszone na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.) …www.kujawsko-pomorskie.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1217&Itemid=240

Województwo Kujawsko-Pomorskie - APLIKACJA do naliczania...

Podmioty korzystające ze środowiska, zobowiązane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2013 r. poz. 1232), do samodzielnego naliczania i …www.kujawsko-pomorskie.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=19384&Itemid=11...

» Uchwalone są ważne zmiany dotyczące opłat i kar za...

Uchwalona 3 grudnia 2010 r. ustawa [1] zmienia przepisy w zakresie opłat i kar za korzystanie ze środowiska za: ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi (opłaty...eko-akademia.pl/2010/12/uchwalone-sa-wazne-zmiany-dotyczace-oplat-i-kar-za-korzystanie-ze-srodo...

BIP Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Uregulowania prawne dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska można znaleźć w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z...bip.slaskie.pl/index.php?grupa=40&id=4&grupaj=12

Termin składania wykazów i wnoszenia opłat za...

Pamiętać również należy o zwolnieniu z wnoszenia opłat rocznych za dany rodzaj korzystania ze środowiska w przypadku, gdy ich wysokość nie przekroczy kwoty...www.srodowisko.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/termin-skladania-wykazow-i-wnoszenia-oplat-za-korzys...

Ekolia - chrona środowiska on-line

Ochrona środowiska on-line Zrób to sam korzystając z naszych narzędzi on-line! Opłaty za korzystanie ze środowiska? Ewidencja odpadów? Żaden problem!ekolia.pl/

- Ekoportal

Opłaty z tytułu korzystania ze środowiska dotyczą: przedsiębiorców (wykonujących we własnym imieniu działalność gospodarczą) innych osób fizycznych w...www.ekoportal.gov.pl/opencms/opencms/ekoportal/dla_przedsiebiorcow_i_inwestorow/OplatyZaSrodowi...