Masz pytanie?

Opieka na dziecko - na czym polega i komu przysługuje...

Zasiłek opiekuńczy przysługuje pod warunkiem, że nie ma innych członków rodziny mogących zapewnić opiekę. WAŻNE! W przypadku sprawowania opieki nad chorym...https://mamopracuj.pl/opieka-nad-dzieckiem-zdrowym-zwolnienie-na-chore-dziecko-na-czym-polega-i...

Komu przysługuje zasiłek opiekuńczy i jak go zdobyć...

Piszemy o tym w czasie przyszłym, ponieważ świadczenia przyznawane na starych zasadach będą wypłacane jeszcze do końca II kwartału 2013 roku. Dopiero od 1...www.dzienniklodzki.pl/artykul/787278,komu-przysluguje-zasilek-opiekunczy-i-jak-go-zdobyc-poradn...

Jak żyć z chorym na ALZHEIMERA? Porady dla …

Choroba Alzheimera dotyka całą rodzinę. Najbardziej jednak tych, którzy sprawują codzienną opiekę nad bezradnym chorym. Skazani na zajmowanie się nim przez...www.poradnikzdrowie.pl/psychologia/choroby-psychiczne/jak-zyc-z-chorym-na-alzheimera-porady-dla...

Orzeczenia i zaświadczenia lekarskie - Jak się leczyć - NFZ

Ustawa zdrowotna. Prawo do orzeczeń i zaświadczeń lekarskich. Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze...www.nfz-szczecin.pl/vtt5i_news_121_orzeczenia_i_zaswiadczenia_lekarskie.htm

Pomoc i opieka - POLSKI CZERWONY KRZYŻ

Jak wskazują dane GUS, zasięg ubóstwa w Polsce wciąż pozostaje na zbliżonym poziomie do lat poprzednich. W 2014 r. poniżej minimum egzystencji, czyli w...www.pck.pl/pages,11.html

Adresy Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych | Pomocne …

Opolskie . Warsztaty Terapii Zajęciowej, Zakład Opiekuńczo - Leczniczy 48-140 Branice, ul. Szpitalna 18. Zakład Opiekuńczo - Leczniczy 48-340 Głuchołazy, ul.www.pomocnedlonie.pl/opieka-i-pielegnacja/adresy-zakladow-opiekunczo-leczniczych

Choroba Huntingtona - Polskie Stowarzyszenie Choroby...

Choroba Huntingtona, pląsawica, genetyka, dziedziczenie, badania genetyczne, badania naukowe, filmy, informacje dla opiekunówwww.huntington.pl/choroba

Wniosek o zasiłek opiekuńczy ZUS Z-15 - wzór - Zasiłki i...

Zasiłek opiekuńczy przysługuje zarówno w przypadku opieki nad chorym jak i zdrowym dzieckiem. W tym celu rodzic musi wystąpić z wnioskiem o jego wypłatę.kadry.infor.pl/kadry/ubezpieczenia/zasilki_i_inne_swiadczenia/746594,Wniosek-o-zasilek-opiekunc...

Dziecko niepełnosprawne w rodzinie - postawy …

Rodzina jest naturalnym środowiskiem rozwoju dziecka. Stanowi system, w którym relacje między poszczególnymi członkami rodziny mają wpływ na pozostałe osoby i...www.edukacja.edux.pl/p-3346-dziecko-niepelnosprawne-w-rodzinie-postawy.php

Zasiłki wypłacane przez ZUS - SE.pl

Kiedy twoje dziecko lub ktoś z rodziny zachoruje, masz prawo do płatnego zwolnienia z pracy. Opieka nad zdrowym dzieckiem do lat 8 w razie: - nieprzewidzianego...www.se.pl/twoje-pieniadze/poradnik-se/zasiki-wypacane-przez-zus_154838.html