Masz pytanie?

Serwis ZUS - Zasiłek opiekuńczy

Okoliczności uprawniające do zasiłku opiekuńczego. Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności...www.zus.pl/default.asp?p=4&id=433

Zwolnienie lekarskie na chorego członka rodziny; urlop na...

Z tytułu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny pracownikowi przysługuje zwolnienie z pracy oraz zasiłek opiekuńczy. Zasiłek ten przysługuje jednakże...praca.trojmiasto.pl/Zwolnienie-lekarskie-na-chorego-czlonka-rodziny-n94481.html

Pomoc i opieka - POLSKI CZERWONY KRZYŻ

Jak wskazują dane GUS, zasięg ubóstwa w Polsce wciąż pozostaje na zbliżonym poziomie do lat poprzednich. W 2014 r. poniżej minimum egzystencji, czyli w...www.pck.pl/pages,11.html

Osobom sprawującym opiekę nad bliskimi ZUS wypłaca...

Ale od razu trzeba zaznaczyć, że możliwości, w jakich można skorzystać z tego świadczenia jest więcej. – Opiekę można sprawować nad dzieckiem w wieku do...www.polskieradio.pl/42/3084/Artykul/967583,Osobom-sprawujacym-opieke-nad-bliskimi-ZUS-wyplaca-s...

Co się należy chorym na Parkinsona - Gazeta Wyborcza

W Polsce żyje 80 tysięcy osób ze zdiagnozowaną chorobą Parkinsona. Chorych bez diagnozy może być dwukrotnie więcej. Jaka pomoc przysługuje im i ich rodzinom...wyborcza.pl/1,97654,9910231,Co_sie_nalezy_chorym_na_Parkinsona.html

Zasiłek opiekuńczy - Zasiłki i inne świadczenia...

Na dziecko przysługuje Panu zasiłek opiekuńczy, natomiast na konkubinę tego świadczenia Pan nie otrzyma. Zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres zwolnienia...kadry.infor.pl/kadry/ubezpieczenia/zasilki_i_inne_swiadczenia/353418,Zasilek-opiekunczy.html

Ile dni wolnych dostaniesz na opiekę nad dzieckiem - Praca...

Rodzice mają do wykorzystania w ciągu roku nawet do 62 dni wolnych od pracy rocznie w celu opieki nad dzieckiem. Pracownikowi, który wychowuje przynajmniej jedno...serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/869610,jakie-dni-wolne-na-opieke-nad-dzieckiem...

Świadczenia opiekuńcze i rehabilitacyjne - komu...

Wniosek o przyznanie dodatków należy złożyć w urzędzie gminy lub w ośrodku pomocy społecznej, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.przychodnia.pl/niepelnosprawni/index4.php3?s=3&d=31&t=7

Dziecko niepełnosprawne w rodzinie - postawy rodzicielskie...

Rodzina jest naturalnym środowiskiem rozwoju dziecka. Stanowi system, w którym relacje między poszczególnymi członkami rodziny mają wpływ na pozostałe osoby i...www.edukacja.edux.pl/p-3346-dziecko-niepelnosprawne-w-rodzinie-postawy.php

zasiłek opiekuńczy - Podatki.biz

zasiłek opiekuńczy. 02.09.2016 500+ w rodzinach po rozwodzie Interpelacja nr 5202 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie podziału świadczenia...www.podatki.biz/i1508/zasilek-opiekunczy/zasilek-opiekunczy.htm