Masz pytanie?

Opinia rady pedagogicznej o pracy dyrektora - Oświata i Prawo

PYTANIE. Czy dyrektor może prowadzić radę pedagogiczną, na której wystawiana jest opinia o pracy dyrektora, a do tego liczyć głosy za lub przeciw przyjęciu...oswiataiprawo.pl/porady/opinia-rady-pedagogicznej-o-pracy-dyrektora/

Odwołanie dyrektora szkoły - Oświata i Prawo

PYTANIE. Jakie kroki należy podjąć, aby rada pedagogiczna mogła odwołać dyrektora szkoły? ODPOWIEDŹ. Wśród kompetencji przyznanych radzie pedagogicznej...oswiataiprawo.pl/porady/odwolanie-dyrektora-szkoly/

Forum OSKKO

Ostatnio sporo się namęczyłam ,aby skonstruować taką opinię o dziecku. Myślę, że wielu z Was przyda się taki wzór do pracy. Jest to bardzo obszerna opinia...oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=399

Zarządzanie placówką - Statuty, koncepcje pracy, uchwały

statut koncepcja pracy uchwala... Statut zespołu szkół – szkoły podstawowej i gimnazjum. Każda ze szkół , które wejdą w skład zespołu będzie szkołą w...www.nadzor-pedagogiczny.pl/dokumenty/statuty-koncepcje-pracy-uchwaly

Forum OSKKO

Uchwały podejmowane przez Radę Pedagogiczną... powołany przez radę na wniosek Dyrektora szkoły.... w przedmiocie pracy tego nauczyciela. Opinia ta...oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=46509

Kadra pedagogiczna - zss14.pl

Kadrę pedagogiczną tworzy zespół nauczycieli przygotowanych do pracy z uczniami ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. Posiadają oni wykształcenie w zakresie...zss14.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=15

VIII LO w Krakowie » Historia szkoły

Budowa szkoły. Kiedy Grzegórzki były jeszcze peryferyjną, robotniczą dzielnicą Krakowa, a przez ulicę Grzegórzecką przejeżdżał tylko jeden tramwaj...www.viii-lo.krakow.pl/o-szkole/historia-szkoly/

Strona Szkoły Podstawowej Nr 20 w Gdańsku

formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów), bieżące ocenianie i śródroczne...www.sp20.gda.pl/wewnatrzszkolny_system_oceniania.htm

Kontakty rodziców ze szkołą - psp1.radom.pl

Kontakty rodziców ze szkołą. Rodzice/prawni opiekunowie są osobami obcymi na terenie szkoły. Rodzice nie mogą wchodzić na teren szkoły bez uzasadnionego...www.psp1.radom.pl/kontakty-rodzicow-ze-szkola.html

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na...

sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopieŃ nauczyciela dyplomowanego za okres staŻu od 01.09.2011 do 31.05.2014 roku mgr inż.www.edukacja.edux.pl/p-24663-sprawozdanie-z-realizacji-planu-rozwoju-zawodowego.php