Masz pytanie?

Opinia rady pedagogicznej w sprawie oceny pracy dyrektora...

Jakie są procedury opiniowania pracy dyrektora szkoły przez radę pedagogiczną w związku z przeprowadzaną przez organ prowadzący oceną jego pracy? Czy należy głowww.portaloswiatowy.pl/porady/opinia-rady-pedagogicznej-w-sprawie-oceny-pracy-dyrektora-szkoly-...

Odwołanie dyrektora szkoły - Oświata i Prawo

PYTANIE. Jakie kroki należy podjąć, aby rada pedagogiczna mogła odwołać dyrektora szkoły? ODPOWIEDŹ. Wśród kompetencji przyznanych radzie pedagogicznej...oswiataiprawo.pl/porady/odwolanie-dyrektora-szkoly/

Organy szkoły - kompetencje i zakres działania - Biuletyn...

Rozdział II. Organy szkoły – kompetencje, zasady współdziałania § 3. 1. Organami szkoły są: a) Dyrektor szkoły, b) Rada Pedagogiczna, c) Rada Szkoły...www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=6785

Plan pracy a koncepcja pracy szkoły - portaloswiatowy.pl

Pytanie: Czy plan pracy szkoły i koncepcja pracy szkoły to jeden dokument, czy może dwa różne? Zapisy w planie pracy szkoły niewiele się różnią od zapisów...www.portaloswiatowy.pl/porady/plan-pracy-a-koncepcja-pracy-szkoly-246673

Statut szkoły - Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych

W 2015 roku mija 70 lat od chwili utworzenia szkoły noszącej dzisiaj nazwę Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych. Zainteresowanych prosimy o zapoznanie...www.zseis.zgora.pl/index.php?id=19

Opinia nauczyciela o dziecku - przykład - Konkurs...

Ostatnio sporo się namęczyłam ,aby skonstruować taką opinię o dziecku. Myślę, że wielu z Was przyda się taki wzór do pracy. Jest to bardzo obszerna opinia...blizejprzedszkola.pl/temat-50,553,opinia-nauczyciela-o-dziecku-przyklad

Zarządzanie kadrą - Ocena pracy nauczyciela

ocena pracy nauczyciela... Opinia rady pedagogicznej o pracy dyrektora. Oceny pracy dyrektora oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie …www.nadzor-pedagogiczny.pl/dokumenty/ocena-pracy-nauczyciela

ZPSPiG w Belęcinie » Statut szkoły - szkolabelecin.pl

STATUT. ZESPOŁU PRZEDSZKOLA, SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM . W BELĘCINIE. PODSTAWA PRAWNA. Na podstawie: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o …www.szkolabelecin.pl/?page_id=5

Gimnazjum w Radziłowie - Radziłów ON LINE. Dokumenty

REGULAMIN OCENIANIA UCZNIÓW Z ZACHOWANIA W GIMNAZJUM W RADZIŁOWIE. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez...radzilow.net/?id=21&s=kryteriazach&t=h

www.monitorprzedszkola.raabe.pl

Celem niniejszej procedury jest opisanie działań podejmowanych przez Dyrektora... wniosku przez nauczyciela, Radę... pracy dyrektora...www.monitorprzedszkola.raabe.pl/system/files/Procedura_oceny_pracy_nauczycieli.doc