Masz pytanie?

Opinia rady pedagogicznej dotycząca oceny pracy dyrektora...

Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.... przez radę pedagogiczną pracy dyrektora.... rady w sprawie opinii o pracy dyrektora.sciaga.pl/tekst/134516-135-opinia-rady-pedagogicznej-dotyczaca-oceny-pracy-dyrektora-gimnazjum

W jakim trybie powinno się odbyć opiniowanie pracy...

W jakim trybie powinno się odbyć opiniowanie pracy dyrektora przez radę pedagogiczną (w placówce nie powołano rady szkoły)? Czy opinia powinna być...www.oswiata.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/w-jakim-trybie-powinno-sie-odbyc-opiniowanie-pracy-dyre...

Opinia rady pedagogicznej o pracy dyrektora

opinia-rady-pedagogicznej-o-pracy-dyrektora... opinii nt. pracy dyrektora konkretnej szkoły. Opinię można... przez radę pedagogiczną jako...https://www.nadzor-pedagogiczny.pl/opinia-rady-pedagogicznej-o-pracy-dyrektora/805

W jakim czasie rada pedagogiczna powinna sporządzić opinię...

Ile czasu ma rada pedagogiczna na sporządzenie opinii o pracy dyrektora szkoły w ramach prowadzonego postępowania dotyczącego oceny jego pracy?www.oswiata.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/w-jakim-czasie-rada-pedagogiczna-powinna-sporzadzic-opi...

Opinia rady pedagogicznej w sprawie oceny pracy dyrektora...

Jakie są procedury opiniowania pracy dyrektora szkoły przez radę pedagogiczną w związku z przeprowadzaną przez organ prowadzący oceną jego pracy? Czy nahttps://www.portaloswiatowy.pl/organy-wewnetrzne-szkoly/opinia-rady-pedagogicznej-w-sprawie-oce...

Rada pedagogiczna opiniuje pracę dyrektora, …

Opinia rady pedagogicznej na temat pracy dyrektora powinna mieć... nauczycieli wyznaczonych przez radę pedagogiczną,... rada pedagogiczna, dyrektor szkoły.https://www.experto24.pl/oswiata/organizacja-pracy-placowki/rada-pedagogiczna-opiniuje-prace-dy...

Forum OSKKO

Do Rady Pedagogicznej wpłynęło pismo z kuratorium z prośbą o przedstawienie na piśmie opinii o pracy dyrektora w... przez radę pedagogiczną i radę szkoły;oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=13982

4 Burmistrza Drezdenka z dnia 31.03.2014 roku w …

rady pedagogicznej/rady szkoły,... Karta Nauczyciela występuje o pisemne opinie na temat pracy dyrektora do... zaopiniowanymi przez radę pedagogiczną i...www.oswiata.drezdenko.pl/akty/zarzadzenia/ocena_dyrektora.pdf

Forum OSKKO

opinia rady pedagogicznej o pracy dyrektora szkoły - pilne:... Czy są kryteria oceny pracy dyrektora przy wystawianiu opinii dyrektorowi przez radę pedagogiczną.oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=20994

Ocena pracy nauczycieli - metody, procedura i …

Organ prowadząc szkołę zbiera opinie o pracy dyrektora wyrażone na piśmie przez radę szkoły... że znana mu jest jedynie opinia Rady Pedagogicznej szkoły,...www.podkarpacie.znp.edu.pl/images/ocena_pracy_nauczyciela_procedura_i_stosowane_kryteria_luty_2...