Masz pytanie?

W jakim czasie rada pedagogiczna powinna sporządzić...

Ile czasu ma rada pedagogiczna na sporządzenie opinii o pracy dyrektora szkoły w ramach prowadzonego postępowania dotyczącego oceny jego pracy?www.oswiata.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/w-jakim-czasie-rada-pedagogiczna-powinna-sporzadzic-opi...

Opinia rady pedagogicznej dotycząca oceny pracy dyrektora...

Wniosek dyrektora szkoły o ponowne ustalenie oceny jego pracy rozpatruje powołany przez organ prowadzący szkołę zespół oceniający w składzie:www.sciaga.pl/tekst/134516-135-opinia-rady-pedagogicznej-dotyczaca-oceny-pracy-dyrektora-gimnaz...

Porady eksperta - DYREKTOR SZKOŁY - serwis Zarządzanie...

Serwis dla dyrektora szkoły. Praktyczne porady i wskazówki jak prawidłowo zarządzać szkołą oraz procedury i wzory dokumentów niezbędne dla dyrektorawww.szkolaodadoz.pl/index.php?m=docs&i=142_140

DYREKTOR SZKOŁY - serwis Zarządzanie szkołą

Serwis dla dyrektora szkoły. Praktyczne porady i wskazówki jak prawidłowo zarządzać szkołą oraz procedury i wzory dokumentów niezbędne dla dyrektoraszkolaodadoz.pl/

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BARGŁÓWCE

Szkoła działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną koncepcją pracy.... rady pedagogicznej, dyrektor szkoły,... temat opinii, potrzeb, efektów pracy;www.spbarglowka.republika.pl/koncepcja.doc

Arkusz organizacyjny - opiniowanie przez radę pedagogiczną

Problem nie lokalizuje się w przepisach o ochronie danych osobowych, lecz w rozumieniu kompetencji rady pedagogicznej, a także autonomii dyrektora.www.portaloswiatowy.pl/porady/kompetencje-rady-pedagogicznej-dotyczace-opiniowania-arkusza-orga...

Koncepcja pracy szkoły - gim3.info.pl – szkolny serwis...

L.p. Pytania kluczowe. Kryteria ewaluacji. Metody i techniki zbierania danych. Termin realizacji. 1. W jaki sposób została wypracowana koncepcja pracy szkoły?gim3.info.pl/dokumenty/koncepcja-pracy-szkoly/

Rada Rodziców - Szkoła Podstawowa Nr 225 im. Józefa...

Regulamin Rady Rodziców I. POSTANOWIENIA OGÓLNE § 1 Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią: 1. Ustawa z dnia 07.09.1991 r. – art.53 i 54 (Dz. U. …www.sp225.waw.pl/rada_rodzicow.html

Statut poradni - Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 1

5. Organ prowadzący po zasięgnięciu opinii Kuratora Oświaty, określa rejon działania Poradni.www.poradniapp1.pl/strony/statut-poradni.php

Nadzór pedagogiczny 2013/2014

Nadzór pedagogiczny 2013/2014 - Pierwszy portal z gotową dokumentacją dla dyrektorów szkółwww.nadzor-pedagogiczny.pl/