Masz pytanie?

Statut przedszkola | Przedszkole Nr 274 w Warszawie

STATUT PRZEDSZKOLA NR 274 w Warszawie ul. Bokserska 32. tekst ujednolicony. Przedszkole działa na podstawie: Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września …www.przedszkole274.edu.pl/przedszkole/aktualnosci/

Tworzenie arkusza organizacji szkoły/przedszkola/placówki...

Arkusz organizacji zaopiniowany przez radę pedagogiczną (art. 41 ust.2 pkt 1 ustawy o systemie oświaty) dyrektor szkoły/placówki w terminie do 30 kwietnia...www.edurada.pl/artykuly/tworzenie-arkusza-organizacji-szkoly-przedszkola-placowki-na-rok-szkoln...

Statut Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Elizy...

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 2 im. Elizy Orzeszkowej W BARTOSZYCACH (TEKST JEDNOLITY) Statut szkoły do pobrania (wersja PDF) …www.zsp2-bartoszyce.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=28

opiekun - awans zawodowy nauczyciela

l.p. zakres. ocena opisowa. 1. stopień korelacji zadań ujętych w indywidualnym planie rozwoju z potrzebami szkoły. W indywidualnym planie...awans.mgk.pl/opiekun/ocena_dorobku_zawodowego_stazysty.htm

Zespół szkół - Poradnik Dyrektora Szkoły

Serwis dla dyrektora szkoły. Praktyczne porady i wskazówki jak prawidłowo zarządzać szkołą oraz procedury i wzory dokumentów niezbędne dla dyrektorawww.szkolaodadoz.pl/zespol-szkol--ile-statutow-rad-pedagogicznych-i-planow-nadzoru/docs/142_140...

Rodzice Szkole - rodziceszkole.edu.pl - Strona główna

Fundacja „Rodzice Szkole” została ustanowiona w celu wspierania rodziców i rad rodziców w działalności na terenie szkoły ich dzieci.www.rodziceszkole.edu.pl/

USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie...

USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Tekst pierwotny. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2014.115.0000811,ustawa-o-zmianie-ustawy-o-systemie-oswiaty-oraz-ni...

ZSG w Szczawinie

17.12.2014r. Sukces uczennicy gimnazjum w Powiatowym Konkursie Wiedzy o AIDS/ HIV. Trzy uczennice Gimnazjum z Zespołu Szkolno- Gimnazjalnego w Szczawinie...www.zsg-szczawin.ehost.pl/

SP Wieleń

Na nietypową lekcję przyrody wybrali się uczniowie klasy V b Szkoły Podstawowej im.Kazimierza Wielkiego w Wieleniu. W dniu 09.10.2015 opuścili sale lekcyjne i...spwielen.pl/

BAAL Szem-Tow Beszt Israel - Polska Partia Narodowa

powrót . Baal Szem-Tow Beszt Israel - urodzony ok. 1700 roku w Okopach Świętej Trójcy na Podolu. Zmarł 22 maja 1760 roku. Różne są tłumaczenia tego przydomku...www.polskapartianarodowa.org/lista-z/B.htm