Masz pytanie?

Strona Szkoły Podstawowej Nr 20 w Gdańsku

formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów), bieżące ocenianie i śródroczne...www.sp20.gda.pl/wewnatrzszkolny_system_oceniania.htm

WARSZTAT PRACY NAUCZYCIELA - pcdzn.edu.pl

rozporzĄdzenie menz dnia 24 sierpnia 2010 r. zmieniajĄce rozporzĄdzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoŁy i placÓwki dokumentacji...www.pcdzn.edu.pl/publikacje/Przedszkole/przedszkole33.pdf

Statut przedszkola | Przedszkole Nr 274 w Warszawie

STATUT PRZEDSZKOLA NR 274 w Warszawie ul. Bokserska 32. tekst ujednolicony. Przedszkole działa na podstawie: Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września …www.przedszkole274.edu.pl/przedszkole/aktualnosci/

PEDAGOG SZKOLNY - charakterystyka zawodu

1 Sam Raport był fasadowym zabiegiem władz, pozorującym troskę o głęboką reformę systemu oświaty, a w rzeczywistości zasadnicze zmiany wprowadzono już w...pedagogszkolny.pl/viewpage.php?page_id=1

Prezentacja programu PowerPoint - radzilow.net

* * Marcinkowska, B. (2010). Kształcenie uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym. W: Materiały szkoleniowe: Podniesienie...radzilow.net/publikacje/pomoc_psych_ped.ppt

ZSOI 1 Kraków - O NAS

1 IX 1957 r ? Powstaje świecka Szkoła Ćwiczeń nr 12 przy Liceum Pedagogicznym nr 2, ul. Oleandry 8 liczba uczniów ? 285, wszystkie oddziały pojedyncze, tylko...www.zsoi1krakow.pl/index.php/strona/1.html

Komunikat o dostosowaniach w roku... - OKE w Krakowie

Dokument dostosowany do potrzeb OKE w Krakowie w zakresie zbierania danych i zamawiania dodatkowych materiałów egzaminacyjnych Komunikat dyrektora …www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/01_Komunikat_o_dostosowaniach_Sprawdzian_i_egzamin_gimnazj...

Szkoła Podstawowa w Olzie

Strona Szkoły Podstawowej w Olzie. Aktualności, informacje, wydarzenia.... Zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska w Jastrzębiu Zdroju. Na początku kwietnia...spolza.pl/index.php?co=archiwum

13 błędów polskiego systemu edukacji | Michalpasterski.pl

Albert Camus powiedział kiedyś, że “szkoła przygotowuje dzieci do życia w świecie, który nie istnieje”. Obecny system edukacji jest przestarzałym reliktem...michalpasterski.pl/2014/04/13-bledow-polskiego-systemu-edukacji/

Profesor.pl - publikacje nauczycieli, awans zawodowy...

Ewa Wiśniewska Nauczyciel mianowany Placówka Wielofunkcyjna Dom dla Dzieci i Młodzieży „Promyk” w Morągu S P R A W O Z D A N I E z realizacji planu rozwoju...profesor.pl/publikacja,22403,Sprawozdania,Sprawozdanie-z-realizacji-planu-rozwoju-zawodowego-na...