Masz pytanie?

Strona Szkoły Podstawowej Nr 20 w Gdańsku

formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów), bieżące ocenianie i śródroczne...www.sp20.gda.pl/wewnatrzszkolny_system_oceniania.htm

Komunikat o dostosowaniach w roku... - OKE w Krakowie

Dokument dostosowany do potrzeb OKE w Krakowie w zakresie zbierania danych i zamawiania dodatkowych materiałów egzaminacyjnych o z ,www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/01_Komunikat_o_dostosowaniach_Sprawdzian_i_egzamin_gimnazj...

opiekun - awans zawodowy nauczyciela

l.p. zakres. ocena opisowa. 1. stopień korelacji zadań ujętych w indywidualnym planie rozwoju z potrzebami szkoły. W indywidualnym planie...awans.mgk.pl/opiekun/ocena_dorobku_zawodowego_stazysty.htm

ZSOI 1 Kraków - O NAS

1 IX 1957 r ? Powstaje świecka Szkoła Ćwiczeń nr 12 przy Liceum Pedagogicznym nr 2, ul. Oleandry 8 liczba uczniów ? 285, wszystkie oddziały pojedyncze, tylko...www.zsoi1krakow.pl/index.php/strona/1.html

Stowarzyszenie „NIWA”

Konkurs NA NAJPIĘKNIEJSZĄ I NAJWIĘKSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ, zorganizowany przez Szkołę Podstawową w Stankowicach, pod patronatem Stowarzyszenia „NIWA” …niwa-edu.pl/

Zarządzanie szkołami i placówkami publicznymi - Ustawa o...

Art. 21a. 1. Szkoły i placówki podejmują niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i...prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-o-systemie-oswiaty/?section=rozdzial:3

Profesor.pl - publikacje nauczycieli, awans zawodowy...

> 1. Jakie metody aktywizujące stosujesz na swoich lekcjach? > > Metoda, to taki sposób pracy z uczniami, podczas którego osiąga się > zaplanowane cele nauczania.www.profesor.pl/publikacja,28052,Rozne,Pytania-i-odpowiedzi-na-egzamin-nauczyciel-mianowany

Prezentacja programu PowerPoint - radzilow.net

* * Marcinkowska, B. (2010). Kształcenie uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym. W: Materiały szkoleniowe: Podniesienie...radzilow.net/publikacje/pomoc_psych_ped.ppt

Szkoła Podstawowa w Olzie

Strona Szkoły Podstawowej w Olzie. Aktualności, informacje, wydarzenia.... Rozdanie kart rowerowych. 10.06.2016 roku p. Krystyna Kozubek rozdała Czwartoklasitom...spolza.pl/index.php?co=archiwum

Sprawozdanie ze stażu nauczyciela kontraktowego na awans...

Sprawozdanie ze stazu n-la kontraktowego na mianowanego w przedszkolu. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO …www.edukacja.edux.pl/p-27599-sprawozdanie-ze-stazu-nauczyciela-kontraktowego.php