Masz pytanie?

Forum OSKKO

dorota s p 19-01-2006 11:14:49 [#01] Do Rady Pedagogicznej wpłynęło pismo z kuratorium z prośbą o przedstawienie na piśmie opinii o pracy dyrektora w związku z...oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=13982

Forum OSKKO

10.01.2010 · OLGIE 29-09-2010 13:52:30 [#01] Znam opinię A. Jeżowskiego o 500 różnych aktach prawnych, z których wynikają zadania dyrektora. Zalezy mi na uporządkowaniu...oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=44003

Ocena pracy nauczycieli - metody, procedura i …

Dyrektor szkoły doręcza nauczycielowi oryginał karty oceny pracy, której wzór... opinia rady programowej powinna... * W przypadku oceny pracy dyrektora szkoły...www.podkarpacie.znp.edu.pl/images/ocena_pracy_nauczycieli_podstawy_prawne_metody_procedura_stos...

Opinia wychowawcy do sądu o demoralizację | tekst nr …

W czasie pracy w szkole nauczyciel, oprócz swojej oczywistej merytorycznej i metodycznej funkcji, musi spełniać rolę wychowawczą. Taka funkcja jest niezwykle...www.edukacja.edux.pl/p-3699-opinia-wychowawcy-do-sadu-o-demoralizacje.php

Ocena pracy nauczyciela - publikacja - RODoN

Ocena pracy nauczyciela Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 26-600 Radom, ul. Słowackiego 17, tel. 48 360 00 65 Strona 1 Spis tre ściwww.rodon.radom.pl/publikacje_d/ocena_pracy_nauczyciela.pdf

Ocena pracy nauczycieli - metody, procedura i …

Dyrektor szkoły doręcza nauczycielowi oryginał karty oceny pracy, której wzór... szkoły, jednak opinia... o dokonanie oceny pracy dyrektora szkoły...www.podkarpacie.znp.edu.pl/images/ocena_pracy_nauczyciela_procedura_i_stosowane_kryteria_luty_2...

Zakres obowiązków nauczycieli - Oświata i Prawo

Porady eksperta to miejsce, gdzie doświadczeni prawnicy i specjaliści do spraw prawa oświatowego odpowiadają na pytania dotyczące prawa oświatowego.oswiataiprawo.pl/porady/zakres-obowiazkw-nauczycieli/

Ustawa o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury - …

Ustawa o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury,KSSiP,Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury,Dz.U.2017.0.149 t.j.https://www.lexlege.pl/ustawa-o-krajowej-szkole-sadownictwa-i-prokuratury/

Finanse - dbfo-ochota.waw.pl

Do 2012r. ZUS udzielał placówkom oświatowym informacji o liczbie i kwocie emerytur i rent wypłacanych nauczycielom w celu dokonania odpisu na zakładowy fundusz...www.dbfo-ochota.waw.pl/showpage.php?pageID=48

Szkoła podstawowa I-III - Publikacje nauczycieli

Scenariusz imprezy szkolnej poświęconej opiece nad zwierzętami pt.: "Dzieci opiekunami zwierząt" przeprowadzonej w celu zebrania funduszy na rzecz Schroniska Dla...www.edukacja.edux.pl/podstawowa-I-III.php