Masz pytanie?

Forum OSKKO

dorota s p 19-01-2006 11:14:49 [#01] Do Rady Pedagogicznej wpłynęło pismo z kuratorium z prośbą o przedstawienie na piśmie opinii o pracy dyrektora w związku z...oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=13982

Proszę o wzór pisma do organu prowadzącego w …

Proszę o wzór pisma do organu prowadzącego w sprawie wydania opinii na temat powołanego, od września 2011 roku, wicedyrektora szkoły.https://www.nadzor-pedagogiczny.pl/porada/prosze-o-wzor-pisma-do-organu-prowadzacego-w-spraw/10...

Proszę o wzór umowy na podstawie mianowania oraz...

Proszę o wzór umowy na podstawie mianowania oraz informacje kiedy i kto sporządza taką umowę. Dziękuję.https://www.nadzor-pedagogiczny.pl/porada/prosze-o-wzor-umowy-na-podstawie-mianowania-oraz-i/22...

Ocena pracy nauczycieli - metody, procedura i …

Dyrektor szkoły doręcza nauczycielowi oryginał karty oceny pracy, której wzór... opinia rady programowej powinna... * W przypadku oceny pracy dyrektora szkoły...www.podkarpacie.znp.edu.pl/images/ocena_pracy_nauczycieli_podstawy_prawne_metody_procedura_stos...

Ocena pracy nauczyciela - publikacja - RODoN

Ocena pracy nauczyciela Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 26-600 Radom, ul. Słowackiego 17, tel. 48 360 00 65 Strona 1 Spis tre ściwww.rodon.radom.pl/publikacje_d/ocena_pracy_nauczyciela.pdf

www.sp11.edu.lodz.pl

Ustala się wzór wniosku, który... oceny pracy z inicjatywy dyrektora szkoły,... o sporządzenie opinii w przedmiocie pracy tego nauczyciela. Opinia ta powinna...www.sp11.edu.lodz.pl/obrazki/ap.doc

Forum OSKKO

10.06.2016 · Iwona 21-06-2011 14:23:44 [#03] to ja też zapytam o nagrody. Rada pedagogiczna wyraża opinię w sprawie wniosków dyrektora o …oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=46006

Komunikaty - ZNP ZG Zarząd Okręgu Pomorskiego

Prezesi Oddziałów gminnych ZNP , 31 marca - gdzie w szkołach i placówkach oświatowych odbywa się strajk zgodnie z ustaleniami / sms/ proszeni są o :www.pomorskie.znp.edu.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=...

ZASADY opracowywania, opiniowania i zatwierdzania …

4 b) właściwe rozdzielenie godzin do dyspozycji dyrektora szkoły, c) prawidłowy podział na grupy na zajęciach artystycznych i ogólnokształcących,https://cea-art.pl/org_roku/ZASASY_2017_18.pdf

Tablica ogłoszeń - sp6.lublin.pl

Informacja o dobrowolnym ubezpieczeniu uczniów Uchwałą nr 8/2015/2016 Rady Rodziców z dnia 21.06.2016...www.sp6.lublin.pl/ogloszenia.htm