Masz pytanie?

przywrócenie do pracy nauczyciela | Blog dla dyrektora szkoły

Sam wniosek o przeniesienie w stan nieczynny jest wystarczającym dokumentem do dokonania tej czynności. Dyrektor szkoły może jednak sporządzić dla nauczyciela...https://dyrektorszkoly.wordpress.com/tag/przywrocenie-do-pracy-nauczyciela/

akta osobowe pracowników szkoły | Blog dla dyrektora szkoły

Posts about akta osobowe pracowników szkoły written by dyrektorszkolyhttps://dyrektorszkoly.wordpress.com/tag/akta-osobowe-pracownikow-szkoly/

Ocena pracy nauczyciela - publikacja - RODoN

Ocena pracy nauczyciela Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 26-600 Radom, ul. Słowackiego 17, tel. 48 360 00 65 Strona 1 Spis tre ściwww.rodon.radom.pl/publikacje_d/ocena_pracy_nauczyciela.pdf

Opinia wychowawcy do sądu o demoralizację | tekst nr …

W czasie pracy w szkole nauczyciel, oprócz swojej oczywistej merytorycznej i metodycznej funkcji, musi spełniać rolę wychowawczą. Taka funkcja jest niezwykle...www.edukacja.edux.pl/p-3699-opinia-wychowawcy-do-sadu-o-demoralizacje.php

Statut i WSO | PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR …

statut prywatnej szkoŁy podstawowej nr 62 im. joanny kolasiŃskiej od dnia 1 wrzeŚnia 2017 roku spis treści rozdziaŁ i informacje o szkole. 2 rozdziaŁ ii...https://psp62.wordpress.com/statut-i-wso/

Speak Up - opinie i ZAŻALENIA w 2018 r. Warto??

Speak up jest siecią szkół nauczających języka angielskiego. Placówki firmy rozmieszczone są na terenie całej Polski. W ramach tej szkoły językowej...czops.pl/speak-up

Polskie szkoły w Irlandii | Informacje dla Polaków...

Polska szkoła w Dublinie Adres: Newtownpark Avenue, Blackrock szkola@polskaszkoladublin.org www.polskaszkoladublin.org Kierownikiem szkoły jest Pani Mariola Iżycka...https://polishswords.wordpress.com/polskie-szkoly-w-irlandii/

Szkoła podstawowa I-III - Publikacje nauczycieli

Scenariusz imprezy szkolnej poświęconej opiece nad zwierzętami pt.: "Dzieci opiekunami zwierząt" przeprowadzonej w celu zebrania funduszy na rzecz Schroniska Dla...www.edukacja.edux.pl/podstawowa-I-III.php

Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst …

szkole specjalnej lub oddziale specjalnym - należy przez to rozumieć odpowiednio szkołę lub oddział, o których mowa w art. 4 pkt 2 ustawy - Prawo oświatowe;https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/ustawa-z-7-wrzesnia-1991-r.-o-systemie-oswiaty...

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji …

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Tekst ujednolicony. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/402577,ustawa-o-promocji-zatrudnienia-i-instytucjach-rynku-pracy.html