Masz pytanie?

Opinia rady pedagogicznej w sprawie oceny pracy dyrektora...

Jakie są procedury opiniowania pracy dyrektora szkoły przez radę pedagogiczną w związku z przeprowadzaną przez organ prowadzący oceną jego pracy? Czy nahttps://www.portaloswiatowy.pl/ocena-pracy-nauczycieli/opinia-rady-pedagogicznej-w-sprawie-ocen...

Opinia rady pedagogicznej dotycząca oceny pracy dyrektora...

Rada Pedagogiczna Publicznego Gimnazjum na posiedzeniu w dniu 3 11 2010 pozytywnie zaopiniowała pracę dyrektor szkoły mgr Aqnny Kowalskiej Nauczycielsciaga.pl/tekst/134516-135-opinia-rady-pedagogicznej-dotyczaca-oceny-pracy-dyrektora-gimnazjum

Jawność opinii związków zawodowych o pracy dyrektora...

Pytanie: Czy opinia związków zawodowych o pracy dyrektora szkoły jest jawna? Czy dyrektor może znać jej treść?https://www.portaloswiatowy.pl/ocena-pracy-nauczycieli/jawnosc-opinii-zwiazkow-zawodowych-o-pra...

Negatywna ocena pracy dyrektora szkoły jako przesłanka...

Wójt Gminy działając na podstawie ustawy o systemie oświaty zarządzeniem odwołał dyrektora Szkoły Podstawowej bez zachowania okresu wypowiedzenia.wartowiedziec.org/index.php/edukacja/prawo-i-zarzadzanie/27825-negatywna-ocena-pracy-dyrektora-...

Oświata | Księgarnia FabrykaWiedzy.com

Skuteczna współpraca wszystkich organów wewnętrznych szkoły jest możliwa! A dokumenty szkoły mogą być bez błędów. Poznaj publikacje, które to ułatwią.fabrykawiedzy.com/oswiata.html

§ 8. - Ocena pracy dyrektora placówki oświatowej...

1. Kryterium oceny pracy dyrektora szkoły stanowi stopień realizacji zadań określonych w art. 6 obowiązki nauczyciela, art. 7 i art. 42 czas pracy nauczyciela...www.arslege.pl/ocena-pracy-dyrektora-placowki-oswiatowej/k1000/a67920/

Speak Up - Szkoły językowe - Opinia Szczecin - opinie o...

Speak Up - Szkoły językowe - Większość szkół angielskiego oferuje taki sam system nauczania dla wszystkich swoich studentów. Ale nie jesteśmy tacy sami! Nie...www.opinia.szczecin.pl/pl/opinia/edukacja-i-szkolnictwo/szkoly-jezykowe/c463.html

Opinia nauczyciela o dziecku - przykład - Konkurs...

Ostatnio sporo się namęczyłam ,aby skonstruować taką opinię o dziecku. Myślę, że wielu z Was przyda się taki wzór do pracy. Jest to bardzo obszerna opinia...blizejprzedszkola.pl/temat-50,553,opinia-nauczyciela-o-dziecku-przyklad

Profesor.pl - publikacje nauczycieli, awans zawodowy...

Rola dyrektora szkoły w motywowaniu swoich pracowników Jedną z najważniejszych umiejętności, jakie musi posiadać dyrektor szkoły, jest umiejętność...www.profesor.pl/publikacja,9812,Artykuly,Rola-dyrektora-szkoly-w-motywowaniu-swoich-pracownikow

Proszę o wzór pisma do organu prowadzącego w sprawie...

Proszę o wzór pisma do organu prowadzącego w sprawie wydania opinii na temat powołanego, od września 2011 roku, wicedyrektora szkoły.www.nadzor-pedagogiczny.pl/porada/prosze-o-wzor-pisma-do-organu-prowadzacego-w-spraw/1043