Masz pytanie?

Opinia rady pedagogicznej dotycząca oceny pracy dyrektora...

OPINIA O PRACY DYREKTORA SZKOŁY. Str. 1 z 7. Title: OPINIA O PRACY DYREKTORA SZKOŁY Author: KZ Last modified by: Krzysztof Created Date: …sciaga.pl/tekst/134516-135-opinia-rady-pedagogicznej-dotyczaca-oceny-pracy-dyrektora-gimnazjum

Forum OSKKO

Pytanie: Organ prowadzący zwrócił się do Rady Rodziców s o wydanie opinii nt. pracy Dyrektora szkoły w związku z kończącą mu się kadencją.oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=399

Forum OSKKO

Jakie są kryteria oceny pracy dyrektora szkoły? § 8 ust. 2 Rozporządzenia MEN z dnia 02.11 2000r. ujmuje to w następujący sposób:... opinia o pracy dyrektora.oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=13982

Ocena pracy nauczyciela fot. archiwum idyrektora szkoły...

Praca dyrektora szkoły oraz nauczyciela,... zakładowych organizacji związkowych działających w#tej szkole. Opinie powyższe powinny być wyrażone na#piśmie.edufakty.pl/wp-content/uploads/2013/12/Ocena-pracy-nauczyciela-i-dyrektora-szko%C5%82y-lub-plac...

Nowa procedura oceny pracy dyrektora szkoły

... że organ prowadzący dokonuje oceny pracy dyrektora szkoły po zasięgnięciu opinii rady... Pracę dyrektora szkoły ocenia się na podstawie kryteriów...www.eksperciwoswiacie.pl/dla-dyrektorow/szkoly/prawo-szkoly/art,3,nowa-procedura-oceny-pracy-dy...

W jakim trybie powinno się odbyć opiniowanie pracy...

W jakim trybie powinno się odbyć opiniowanie pracy dyrektora przez radę pedagogiczną (w placówce nie powołano rady szkoły)? Czy opinia powinna być przyjęta...www.oswiata.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/w-jakim-trybie-powinno-sie-odbyc-opiniowanie-pracy-dyre...

Opinia rady pedagogicznej w sprawie oceny pracy dyrektora...

Jakie są procedury opiniowania pracy dyrektora szkoły przez radę pedagogiczną w związku z przeprowadzaną przez organ prowadzący oceną jego pracy? Czy należy głowww.portaloswiatowy.pl/porady/opinia-rady-pedagogicznej-w-sprawie-oceny-pracy-dyrektora-szkoly-...

Opinia rady pedagogicznej o pracy dyrektora

Oceny pracy dyrektora oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora, dokonuje organ prowadzący szkołę w porozumieniu z …www.nadzor-pedagogiczny.pl/opinia-rady-pedagogicznej-o-pracy-dyrektora/805

W jakim czasie rada pedagogiczna powinna sporządzić opinię...

Ile czasu ma rada pedagogiczna na sporządzenie opinii o pracy dyrektora szkoły w ramach prowadzonego postępowania dotyczącego oceny jego pracy?www.oswiata.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/w-jakim-czasie-rada-pedagogiczna-powinna-sporzadzic-opi...

Rada pedagogiczna opiniuje pracę dyrektora, podejmując...

Przepisy prawa oświatowego nie precyzują zasad opiniowania pracy dyrektora, ale skoro opinię wyraża rada... musi być uwzględniony w statucie szkoły...https://www.experto24.pl/oswiata/organizacja-pracy-placowki/rada-pedagogiczna-opiniuje-prace-dy...