Masz pytanie?

Opinia rady pedagogicznej w sprawie oceny pracy dyrektora...

Jakie są procedury opiniowania pracy dyrektora szkoły przez radę pedagogiczną w związku z przeprowadzaną przez organ prowadzący oceną jego pracy? Czy nahttps://www.portaloswiatowy.pl/organy-wewnetrzne-szkoly/opinia-rady-pedagogicznej-w-sprawie-oce...

Opinia rady pedagogicznej dotycząca oceny pracy dyrektora...

Rada Pedagogiczna Publicznego Gimnazjum na posiedzeniu w dniu 3 11 2010 pozytywnie zaopiniowała pracę dyrektor szkoły mgr Aqnny Kowalskiej Nauczycielsciaga.pl/tekst/134516-135-opinia-rady-pedagogicznej-dotyczaca-oceny-pracy-dyrektora-gimnazjum

Ile wynosi czas pracy dyrektora szkoły? Czy zasadne jest...

Czas pracy dyrektora szkoły regulują przepisy Karty Nauczyciela dotyczące czasu pracy nauczyciela. Zgodnie z art. Art. 42. 1. Czas pracy nauczyciela zatrudnionego...www.nadzor-pedagogiczny.pl/porada/ile-wynosi-czas-pracy-dyrektora-szkoly-czy-zasadne/1293

Oświata | Księgarnia FabrykaWiedzy.com

Skuteczna współpraca wszystkich organów wewnętrznych szkoły jest możliwa! A dokumenty szkoły mogą być bez błędów. Poznaj publikacje, które to ułatwią.fabrykawiedzy.com/oswiata.html

Opinia prawna do Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie...

Opinia prawna do Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw - zostały wprowadzone nowe zasady udzielania...www.solidarnosc.org.pl/oswiata/index.php/prezyduim-skoiw/2522-opinia-prawna-ustaw-z-dnia-24-lip...

Speak Up - Szkoły językowe - Opinia Szczecin - opinie o...

Speak Up - Szkoły językowe - Większość szkół angielskiego oferuje taki sam system nauczania dla wszystkich swoich studentów. Ale nie jesteśmy tacy sami! Nie...www.opinia.szczecin.pl/pl/opinia/edukacja-i-szkolnictwo/szkoly-jezykowe/c463.html

Opinia nauczyciela o dziecku - przykład - Konkurs...

Ostatnio sporo się namęczyłam ,aby skonstruować taką opinię o dziecku. Myślę, że wielu z Was przyda się taki wzór do pracy. Jest to bardzo obszerna opinia...blizejprzedszkola.pl/temat-50,553,opinia-nauczyciela-o-dziecku-przyklad

Profesor.pl - publikacje nauczycieli, awans zawodowy...

Rola dyrektora szkoły w motywowaniu swoich pracowników Jedną z najważniejszych umiejętności, jakie musi posiadać dyrektor szkoły, jest umiejętność...www.profesor.pl/publikacja,9812,Artykuly,Rola-dyrektora-szkoly-w-motywowaniu-swoich-pracownikow

- Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z...

niezwłocznie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej o konieczności dostosowania formy przeprowadzania sprawdzianu albo egzaminu gimnazjalnego dla danego ucznia...www.komisja.pl/pobierz/sprawdzian/2016/dostosowania2016_sp.pdf

Komunikat o dostosowaniach w roku... - OKE w Krakowie

Dokument dostosowany do potrzeb OKE w Krakowie w zakresie zbierania danych i zamawiania dodatkowych materiałów egzaminacyjnych Komunikat dyrektora …www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/01_Komunikat_o_dostosowaniach_Sprawdzian_i_egzamin_gimnazj...