Masz pytanie?

Opinia rady pedagogicznej dotycząca oceny pracy dyrektora...

OPINIA O PRACY DYREKTORA SZKOŁY. Str. 5 z 5. Title: OPINIA O PRACY DYREKTORA SZKOŁY Author: KZ Last modified by: Krzysztof Created Date: …sciaga.pl/tekst/134516-135-opinia-rady-pedagogicznej-dotyczaca-oceny-pracy-dyrektora-gimnazjum

W jakim trybie powinno się odbyć opiniowanie pracy...

W jakim trybie powinno się odbyć opiniowanie pracy dyrektora przez radę pedagogiczną (w placówce nie powołano rady szkoły)? Czy opinia powinna być...www.oswiata.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/w-jakim-trybie-powinno-sie-odbyc-opiniowanie-pracy-dyre...

Forum OSKKO

Gromadzi informacje o pracy nauczycieli; 7. Dyrektor szkoły sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju... opinia o pracy dyrektora.oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=13982

Nowa procedura oceny pracy dyrektora szkoły

Od 22 kwietnia 2009 r. obowiązują nowe zasady przeprowadzania oceny pracy dyrektora szkoły, wprowadzone Ustawą z 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o …www.eksperciwoswiacie.pl/dla-dyrektorow/szkoly/prawo-szkoly/art,3,nowa-procedura-oceny-pracy-dy...

Forum OSKKO

Oceny pracy dyrektora oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora, dokonuje organ prowadzący szkołę w porozumieniu z …oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=399

Rodzice Szkole - rodziceszkole.edu.pl - Ocena pracy...

Pytanie: Organ prowadzący zwrócił się do Rady Rodziców s o wydanie opinii nt. pracy Dyrektora szkoły w związku z kończącą mu się kadencją.rodziceszkole.edu.pl/index.php?page=ocena-pracy-dyrektora-szkoly

Ocena pracy nauczycieli - metody, procedura i stosowane...

Opinie o pracy nauczyciela zakładu kształcenia nauczycieli lub... aby z wnioskiem o dokonanie oceny pracy dyrektora szkoły występował jeden z podmiotów...www.podkarpacie.znp.edu.pl/images/ocena_pracy_nauczyciela_procedura_i_stosowane_kryteria_luty_2...

W jakim czasie rada pedagogiczna powinna sporządzić opinię...

W jakim czasie rada pedagogiczna powinna sporządzić opinię o pracy dyrektora szkoły w ramach prowadzonego postępowania dotyczącego oceny jego pracy?www.oswiata.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/w-jakim-czasie-rada-pedagogiczna-powinna-sporzadzic-opi...

Ocena pracy nauczyciela fot. archiwum idyrektora szkoły...

pracy dyrektora szkoły, został on odwołany ze stanowiska?... szkołę będzie zobowiązany zasięgać opinii rady szkoły, a#w#szkołach,edufakty.pl/wp-content/uploads/2013/12/Ocena-pracy-nauczyciela-i-dyrektora-szko%C5%82y-lub-plac...

List otwarty członków ZNP do Burmistrza Miasta i Gminy …

... konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 we... wynikiem konkursu na stanowisko dyrektora naszej szkoły. Opinia wydana o pracy pani dyrektor...sp1.wschowa.pl/pdf/list.pdf