Masz pytanie?

OPINIA O PRACY DYREKTORA SZKOŁY - mkpo.pl

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. KARTA NAUCZYCIELA (Dz. U. nr 3 poz. 19 z późn. zm. ostatnia ogłoszona w D. U. z 1996 r. nr 25, poz. 113, nr 87, poz. 396, nr 106...www.mkpo.pl/dok/ankieta.doc

Opinia rady pedagogicznej dotycząca oceny pracy dyrektora...

Rada Pedagogiczna Publicznego Gimnazjum na posiedzeniu w dniu 3 11 2010 pozytywnie zaopiniowała pracę dyrektor szkoły mgr Aqnny Kowalskiej Nauczycielsciaga.pl/tekst/134516-135-opinia-rady-pedagogicznej-dotyczaca-oceny-pracy-dyrektora-gimnazjum

W jakim czasie rada pedagogiczna... - Z myślą o Oświacie

Ile czasu ma rada pedagogiczna na sporządzenie opinii o pracy dyrektora szkoły w ramach prowadzonego postępowania dotyczącego oceny jego pracy?www.oswiata.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/w-jakim-czasie-rada-pedagogiczna-powinna-sporzadzic-opi...

Forum OSKKO

dorota s p 19-01-2006 11:14:49 [#01] Do Rady Pedagogicznej wpłynęło pismo z kuratorium z prośbą o przedstawienie na piśmie opinii o pracy dyrektora w związku z...oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=13982

Ocena pracy nauczycieli - metody, procedura i …

Oceny pracy dyrektora szkoły oraz nauczyciela,... opinia rady programowej powinna być wyrażona na piśmie....www.podkarpacie.znp.edu.pl/images/ocena_pracy_nauczycieli_podstawy_prawne_metody_procedura_stos...

Rola i zadania dyrektora w nowej zreformowanej szkole

Chcąc zmienić oblicze szkoły, dyrektor powinien przede wszystkim zadbać o zmianę jej klimatu, czyli spowodować zadziałanie czynników, które poprawiłyby...szkolnictwo.pl/index.php?id=PU5951

Ocena pracy nauczyciela - publikacja - RODoN

Ocena pracy nauczyciela Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 26-600 Radom, ul. Słowackiego 17, tel. 48 360 00 65 Strona 1 Spis tre ściwww.rodon.radom.pl/publikacje_d/ocena_pracy_nauczyciela.pdf

Forum OSKKO

... że znana mu jest jedynie opinia Rady Pedagogicznej szkoły, jednak opinia ta... aby z wnioskiem o dokonanie oceny pracy dyrektora szkoły występował...oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=46509

Szkoła Podstawowa nr 143 - O szkole

Misja szkoły. W Szkole Podstawowej nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie uczymy dzieci szacunku do uczenia się i wysiłku intelektualnego.nowa.sp143.waw.pl/index.php?page=o-szkole

Gimnazjum w Jaszkotlu

Czerwiec Informacja Rady Rodziców. Rada Rodziców przy Gimnazjum w Jaszkotlu informuje, że została założona zakładka na stronie internetowej szkoły.www.jaszkotle.info/