Masz pytanie?

Opinia rady pedagogicznej o pracy dyrektora - Oświata i Prawo

PYTANIE. Czy dyrektor może prowadzić radę pedagogiczną, na której wystawiana jest opinia o pracy dyrektora, a do tego liczyć głosy za lub przeciw przyjęciu...oswiataiprawo.pl/porady/opinia-rady-pedagogicznej-o-pracy-dyrektora/

Opinia rady pedagogicznej dotycząca oceny pracy dyrektora...

Rada Pedagogiczna Publicznego Gimnazjum na posiedzeniu w dniu 3 11 2010 pozytywnie zaopiniowała pracę dyrektor szkoły mgr Aqnny Kowalskiej Nauczycielsciaga.pl/tekst/134516-135-opinia-rady-pedagogicznej-dotyczaca-oceny-pracy-dyrektora-gimnazjum

Organy szkoły - kompetencje i zakres działania - Biuletyn...

Rozdział II. Organy szkoły – kompetencje, zasady współdziałania § 3. 1. Organami szkoły są: a) Dyrektor szkoły, b) Rada Pedagogiczna, c) Rada Szkoły...www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=6785

Opinia nauczyciela o dziecku - przykład - Konkurs...

Ostatnio sporo się namęczyłam ,aby skonstruować taką opinię o dziecku. Myślę, że wielu z Was przyda się taki wzór do pracy. Jest to bardzo obszerna opinia...blizejprzedszkola.pl/temat-50,553,opinia-nauczyciela-o-dziecku-przyklad

Ocena pracy nauczyciela - publikacja - rodon.radom.pl

Ocena pracy nauczyciela Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 26-600 Radom, ul. Słowackiego 17, tel. 48 360 00 65 Strona 5 Kryterium oceny pracy nauczyciela...www.rodon.radom.pl/publikacje_d/ocena_pracy_nauczyciela.pdf

Opinia wychowawcy do sądu o demoralizację | tekst nr 3699

W czasie pracy w szkole nauczyciel, oprócz swojej oczywistej merytorycznej i metodycznej funkcji, musi spełniać rolę wychowawczą. Taka funkcja jest niezwykle...www.edukacja.edux.pl/p-3699-opinia-wychowawcy-do-sadu-o-demoralizacje.php

OPINIA PRAWNA Miejsce i data Warszawa, dnia 10 września...

OPINIA PRAWNA Miejsce i data sporządzenia: Warszawa, dnia 10 września 2012 r. Zleceniodawca opinii: Polski Związek Logopedów Przedmiot opinii: dopuszczalność...www.logopeda.org.pl/resources/pliki/158_20120910_opinia_prawna_dot_czasu_pracy_logopedy.pdf

Forum OSKKO

Istota planu nadzoru pedagogicznego. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie nadzoru pedagogicznego daje dyrektorowi pełną...oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=13506

Szkoła Podstawowa nr 143 - O szkole

Misja szkoły. W Szkole Podstawowej nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie uczymy dzieci szacunku do uczenia się i wysiłku intelektualnego.nowa.sp143.waw.pl/index.php?page=o-szkole

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9...

Strona 3 z 30 po tym terminie, stosowne uzgodnienia muszą zostać przeprowadzone niezwłocznie po uzyskaniu przez dyrektora szkoły informacji o potrzebie takich...www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20160909%20Komunikat%20o%20dostosowaniach%20Egzamin%20matu...