Masz pytanie?

OPINIA O PRACY DYREKTORA SZKOŁY - mkpo.pl

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. KARTA NAUCZYCIELA (Dz. U. nr 3 poz. 19 z późn. zm. ostatnia ogłoszona w D. U. z 1996 r. nr 25, poz. 113, nr 87, poz. 396, nr 106...www.mkpo.pl/dok/ankieta.doc

Opinia rady pedagogicznej o pracy dyrektora - Oświata …

PYTANIE. Czy dyrektor może prowadzić radę pedagogiczną, na której wystawiana jest opinia o pracy dyrektora, a do tego liczyć głosy za lub przeciw przyjęciu...oswiataiprawo.pl/porady/opinia-rady-pedagogicznej-o-pracy-dyrektora/

Opinia rady pedagogicznej dotycząca oceny pracy dyrektora...

Rada Pedagogiczna Publicznego Gimnazjum na posiedzeniu w dniu 3 11 2010 pozytywnie zaopiniowała pracę dyrektor szkoły mgr Aqnny Kowalskiej Nauczycielsciaga.pl/tekst/134516-135-opinia-rady-pedagogicznej-dotyczaca-oceny-pracy-dyrektora-gimnazjum

W jakim czasie rada pedagogiczna... - Z myślą o Oświacie

Ile czasu ma rada pedagogiczna na sporządzenie opinii o pracy dyrektora szkoły w ramach prowadzonego postępowania dotyczącego oceny jego pracy?www.oswiata.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/w-jakim-czasie-rada-pedagogiczna-powinna-sporzadzic-opi...

W jakim trybie powinno się odbyć opiniowanie pracy...

W jakim trybie powinno się odbyć opiniowanie pracy dyrektora przez radę pedagogiczną (w placówce nie powołano rady szkoły)? Czy opinia powinna być...www.oswiata.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/w-jakim-trybie-powinno-sie-odbyc-opiniowanie-pracy-dyre...

Dyrektor szkoły - Wolters Kluwer Polska SA

Dyrektor Szkoły - prestiżowe czasopismo dedykowane dyrektorom placówek oświatowych oraz organom prowadzącym. Omawia zagadnienia związane z …www.czasopisma.wolterskluwer.pl/dyrektor-szkoly/

Ocena pracy nauczyciela - publikacja - RODoN

Ocena pracy nauczyciela Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 26-600 Radom, ul. Słowackiego 17, tel. 48 360 00 65 Strona 1 Spis tre ściwww.rodon.radom.pl/publikacje_d/ocena_pracy_nauczyciela.pdf

Opinia nauczyciela o dziecku - przykład - Konkurs...

Ostatnio sporo się namęczyłam ,aby skonstruować taką opinię o dziecku. Myślę, że wielu z Was przyda się taki wzór do pracy. Jest to bardzo obszerna opinia...https://blizejprzedszkola.pl/temat-50,553,opinia-nauczyciela-o-dziecku-przyklad

Roczny plan pracy dydaktyczno - wychowawczej dla szkoły...

Roczny plan pracy dydaktyczno - wychowawczej dla szkoły podstawowej na rok 2017/2018https://www.nadzor-pedagogiczny.pl/roczny-plan-pracy-dydaktyczno-wychowawczej-dla-szkoly-podsta...

Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy …

Opis i analiza realizacji wymagań, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt. 4f Rozporządzenia Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej: 1.Uzyskanie od...www.edukacja.edux.pl/p-33466-uzyskanie-innych-znaczacych-osiagniec.php