Masz pytanie?

Opinia rady pedagogicznej dotycząca oceny pracy dyrektora...

... dyrektor szkoły i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.... Kolejny problem stanowi tryb podejmowania uchwały rady w sprawie opinii o pracy dyrektora.sciaga.pl/tekst/134516-135-opinia-rady-pedagogicznej-dotyczaca-oceny-pracy-dyrektora-gimnazjum

OPINIA O PRACY DYREKTORA SZKOŁY - mkpo.pl

OPINIA O PRACY DYREKTORA SZKOŁY. Str. 5 z 5. Title: OPINIA O PRACY DYREKTORA SZKOŁY Author: KZ Last modified by: Krzysztof Created Date: …www.mkpo.pl/dok/ankieta.doc

W jakim trybie powinno się odbyć opiniowanie pracy...

W jakim trybie powinno się odbyć opiniowanie pracy dyrektora przez radę pedagogiczną (w placówce nie powołano rady szkoły)? Czy opinia powinna być...www.oswiata.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/w-jakim-trybie-powinno-sie-odbyc-opiniowanie-pracy-dyre...

Opinia rady pedagogicznej o pracy dyrektora

Oceny pracy dyrektora oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora, dokonuje organ prowadzący szkołę w porozumieniu z …https://nadzor-pedagogiczny.pl/opinia-rady-pedagogicznej-o-pracy-dyrektora/805

Forum OSKKO

Gromadzi informacje o pracy nauczycieli; 7. Dyrektor szkoły sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju... opinia o pracy dyrektora.oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=13982

Forum OSKKO

Oceniany nauczyciel może wystąpić z wnioskiem do dyrektora szkoły, aby ten zasięgnął opinii właściwego... o dokonanie oceny pracy dyrektora szkoły,oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=399

Ocena pracy nauczycieli - metody, procedura i stosowane...

Opinie o pracy nauczyciela zakładu kształcenia nauczycieli lub... aby z wnioskiem o dokonanie oceny pracy dyrektora szkoły występował jeden z podmiotów...www.podkarpacie.znp.edu.pl/images/ocena_pracy_nauczyciela_procedura_i_stosowane_kryteria_luty_2...

4 Burmistrza Drezdenka z dnia 31.03.2014 roku w sprawie...

ustanowienia procedury postępowania przy ustalaniu oceny pracy dyrektora szkoły,... Karta Nauczyciela występuje o pisemne opinie na temat pracy dyrektora dooswiata.drezdenko.pl/akty/zarzadzenia/ocena_dyrektora.pdf

W jakim czasie rada pedagogiczna powinna sporządzić opinię...

W jakim czasie rada pedagogiczna powinna sporządzić opinię o pracy dyrektora szkoły w ramach prowadzonego postępowania dotyczącego oceny jego pracy?www.oswiata.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/w-jakim-czasie-rada-pedagogiczna-powinna-sporzadzic-opi...

Rodzice Szkole - rodziceszkole.edu.pl - Ocena pracy...

Ocena pracy dyrektora szkoły. O nas. Nasza wizytówka; Dane fundacji; Statut; Rada fundacji; Zarząd fundacji;... Ponieważ opinii negatywnych zebrało się bardzo...rodziceszkole.edu.pl/index.php?page=ocena-pracy-dyrektora-szkoly