Masz pytanie?

Opinia rady pedagogicznej dotycząca oceny pracy dyrektora...

Opinia rady pedagogicznej o pracy dyrektora.... które można wykorzystać przy redagowaniu opinii nt. pracy dyrektora konkretnej szkoły. Opinię można...sciaga.pl/tekst/134516-135-opinia-rady-pedagogicznej-dotyczaca-oceny-pracy-dyrektora-gimnazjum

Forum Interkl@sy - Wydrukuj wątek - ocena pracy dyrektora

... dyrektor szkoły i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest... uchwały rady w sprawie opinii o pracy dyrektora.forum.interklasa.pl/mvnforum/printthread?thread=10416&printall=yes

Opinia rady pedagogicznej w sprawie oceny pracy dyrektora...

Jakie są procedury opiniowania pracy dyrektora szkoły przez radę pedagogiczną w... Opinia rady pedagogicznej w... pracy dyrektora szkoły przez radę...https://www.portaloswiatowy.pl/organy-wewnetrzne-szkoly/opinia-rady-pedagogicznej-w-sprawie-oce...

Forum OSKKO

opinia rady pedagogicznej o pracy dyrektora szkoły - pilne: strony: [ 1 ] anka05 20-03-2007 09:50:53 [#01]... wychowawczą i opiekuńczą szkoły,...oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=20994

Opinia Rady Pedagogicznej nt. pracy dyrektora przedszkola

... opinię rady pedagogicznej nt. pracy... Czy nauczycielowi uprawnionemu do przejścia na emeryturę dyrektor szkoły może udzielić urlopu dla poratowania...https://nadzor-pedagogiczny.pl/opinia-rady-pedagogicznej-nt-pracy-dyrektora-przedszkola/1736

Forum OSKKO

zasięnięcie opinii rady o pracy dyrektora do dokonania jego oceny pracy w szkołach... po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły lub placówki,...oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=13982

Szkoły/placówki………………………………………… …Imię i nazwisko

Obszar Sprawowanie nadzoru pedagogicznego Zakres Dyrektor posiada... W planowaniu pracy rady pedagogicznej,... Występuje do organów szkoły o opinie i …www.kuratorium.lodz.pl/data/other/kryteria_1.doc

Ocena pracy nauczycieli - metody, procedura i stosowane...

... Rodziców w dniu 16 marca 2010 r. złożyła wniosek do dyrektora szkoły o sporządzenie oceny pracy... jedynie opinia Rady Pedagogicznej szkoły,...www.podkarpacie.znp.edu.pl/images/ocena_pracy_nauczyciela_procedura_i_stosowane_kryteria_luty_2...

OPINIA O PRACY DYREKTORA SZKOŁY - mkpo.pl

... dokonują oceny pracy dyrektora szkoły po zasięgnięciu opinii rady szkoły i zakładowych... pedagogicznych... OPINIA O PRACY DYREKTORA SZKOŁY.www.mkpo.pl/dok/ankieta.doc

W jakim trybie powinno się odbyć opiniowanie pracy...

W jakim trybie powinno się odbyć opiniowanie pracy dyrektora przez radę pedagogiczną (w placówce nie powołano rady szkoły)? Czy opinia powinna być...www.oswiata.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/w-jakim-trybie-powinno-sie-odbyc-opiniowanie-pracy-dyre...