Masz pytanie?

Opinia rady pedagogicznej w sprawie oceny pracy dyrektora...

Jakie są procedury opiniowania pracy dyrektora szkoły przez radę pedagogiczną w związku z przeprowadzaną przez organ prowadzący oceną jego pracy? Czy należy głowww.portaloswiatowy.pl/porady/opinia-rady-pedagogicznej-w-sprawie-oceny-pracy-dyrektora-szkoly-...

Przykład uchwały rady pedagogicznej dot. ukończenia szkoły

Pytanie: Czy regulacje w statucie szkoły muszą być literalnie takie same jak regulamin rady pedagogicznej? Czy statut musi w pełni powtarzać zakres regulacji...www.portaloswiatowy.pl/wzory-dokumentow/przyklad-uchwaly-rady-pedagogicznej-dot-ukonczenia-szko...

Zarządzanie placówką - Statuty, koncepcje pracy, uchwały

Załącznik nr 1 do uchwały – wykorzystanie wyników nadzoru pedagogicznego na rzecz doskonalenia pracy szkoły. Propozycja dokumentu dla rady pedagogicznej...www.nadzor-pedagogiczny.pl/dokumenty/statuty-koncepcje-pracy-uchwaly

Ocena pracy nauczyciela - publikacja

Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli OCENA PRACY NAUCZYCIELA Opracowała: Barbara Kutkowska Radom, październik 2013 r.www.rodon.radom.pl/publikacje_d/ocena_pracy_nauczyciela.pdf

Program autorski - Oświata i Prawo

PYTANIE. Czy realizowany przeze mnie autorski program godzin wychowawczych (mowa o programie orientacji zawodowej) musi być zatwierdzony przez radę pedagogiczną...oswiataiprawo.pl/porady/program-autorski/

Reforma pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach, i...

Kto udziela pomocy psychologiczno -pedagogicznej? Pomocy psychologiczno-pedagogicznej. udzielają, prowadzący zajęcia z uczniem, nauczyciele, …www.odz.edu.pl/files/Reforma%20pomocy%20psychologiczno-pedagogicznej%20w%20szko-ach,%20i%20prze...

STATUT: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 „KĄT”

wybierz wŁaŚciwy rozdziaŁ: nazwa i siedziba oŚrodka; inne informacje o oŚrodku; cele i zadania oŚrodka; organa oŚrodka; organizacja oŚrodka; pracownicy oŚrodkawww.moskat.pl/szkola/_szkola/statut.php

Forum OSKKO

Na podstawie art. 39 ust. 1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz §3...oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=44185

Statut - Szkoła Podstawowa nr 59 w Gdańsku

STATUT Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 59 w Gdańsku „1 Dywizji Pancernej Gen. Stanisława Maczka” Rozdział 1 Podstawa prawna Statut został opracowany na...sp59.pl/index.php/o-szkole/dokumentacja/statut/

Forum OSKKO

Zakres podstawy programowej, który należy uwzględnić w informacji o gotowości dziecka do szkoły. Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia...oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=13506