Masz pytanie?

Opinia rady pedagogicznej w sprawie oceny pracy dyrektora...

Jakie są procedury opiniowania pracy dyrektora szkoły przez radę pedagogiczną w związku z przeprowadzaną przez organ prowadzący oceną jego pracy? Czy należy głowww.portaloswiatowy.pl/porady/opinia-rady-pedagogicznej-w-sprawie-oceny-pracy-dyrektora-szkoly-...

Przykład uchwały rady pedagogicznej dot. klasyfikowania i...

Kadry w oświacie; Płace w oświacie; Zarządzanie szkołą. Organizacja pracy szkoły; Kształcenie i wychowanie. Realizacja obowiązku szkolnego; Rekrutacja i...www.portaloswiatowy.pl/wzory-dokumentow/przyklad-uchwaly-rady-pedagogicznej-dot-klasyfikowania-...

Ocena pracy nauczyciela - publikacja

Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli OCENA PRACY NAUCZYCIELA Opracowała: Barbara Kutkowska Radom, październik 2013 r.www.rodon.radom.pl/publikacje_d/ocena_pracy_nauczyciela.pdf

Ocena pracy nauczyciela fot. archiwum idyrektora szkoły...

Prawo i edukacja 64 Ocena pracy nauczyciela i!dyrektora szkoły lub placówki Ocena pracy nauczyciela Podstawa prawna Ogólne zasady dokonywania oceny pracy...edufakty.pl/wp-content/uploads/2013/12/Ocena-pracy-nauczyciela-i-dyrektora-szko%C5%82y-lub-plac...

Program autorski - Oświata i Prawo

PYTANIE. Czy realizowany przeze mnie autorski program godzin wychowawczych (mowa o programie orientacji zawodowej) musi być zatwierdzony przez radę pedagogiczną...oswiataiprawo.pl/porady/program-autorski/

Reforma pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach, i...

Kto udziela pomocy psychologiczno -pedagogicznej? Pomocy psychologiczno-pedagogicznej. udzielają, prowadzący zajęcia z uczniem, nauczyciele, …www.odz.edu.pl/files/Reforma%20pomocy%20psychologiczno-pedagogicznej%20w%20szko-ach,%20i%20prze...

Forum OSKKO

Marek Pleśniar 15-10-2002 16:35:53 [#02] mic? No a jaki powód rady??? Może negocjuj żeby to było zebranie jakiegoś zespołu?? Po co zaspokajać niezdową...oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=1706

Forum OSKKO

Na podstawie art. 39 ust. 1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz §3...oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=44185

www.monitorprzedszkola.raabe.pl

Dzięki temu poznają mocne i słabe strony swojej pracy, a opinia rodziców... szkoły podstawowe... uchwałach rady pedagogicznej, zarządzeniach dyrektora....www.monitorprzedszkola.raabe.pl/system/files/Materialy_z_ewaluacji_zewnetrznych_przeprowadzonyc...

Awans na stopień nauczyciela mianowanego - zsm.resman.pl

Zeszół Szkół Mechanicznych w Rzeszowie im. gen. Władysława Andersa... e-Szkoła; Awans Zawodowy; Karta Nauczyciela; Ustawa o systemie oświaty; Regulamin Pracy …www.zsm.resman.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=107:awans-na-stopie-nauc...