Masz pytanie?

Uchylenie decyzji rady pedagogicznej o warunkowym...

Uchylenie decyzji rady pedagogicznej o warunkowym promowaniu ucznia, który nie przyszedł na egzamin poprawkowywww.portaloswiatowy.pl/porady/uchylenie-decyzji-rady-pedagogicznej-o-warunkowym-promowaniu-uczn...

Przykład uchwały rady pedagogicznej dot. klasyfikowania i...

Kadry w oświacie; Płace w oświacie; Zarządzanie szkołą. Organizacja pracy szkoły; Kształcenie i wychowanie. Realizacja obowiązku szkolnego; Rekrutacja i...www.portaloswiatowy.pl/wzory-dokumentow/przyklad-uchwaly-rady-pedagogicznej-dot-klasyfikowania-...

Zarządzanie placówką - Statuty, koncepcje pracy, uchwały

Załącznik nr 1 do uchwały – wykorzystanie wyników nadzoru pedagogicznego na rzecz doskonalenia pracy szkoły. Propozycja dokumentu dla rady pedagogicznej...www.nadzor-pedagogiczny.pl/dokumenty/statuty-koncepcje-pracy-uchwaly

Ocena pracy nauczyciela - publikacja

Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli OCENA PRACY NAUCZYCIELA Opracowała: Barbara Kutkowska Radom, październik 2013 r.www.rodon.radom.pl/publikacje_d/ocena_pracy_nauczyciela.pdf

Zarządzanie kadrą - Ocena pracy nauczyciela

Opinia rady pedagogicznej o pracy dyrektora. Oceny pracy dyrektora oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora, …www.nadzor-pedagogiczny.pl/dokumenty/ocena-pracy-nauczyciela

Elektroniczny serwis Dyrektora placówki oświatowej - Kadry...

Zasadą jest wydanie świadectwa pracy niezwłocznie po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku pracy nauczyciela. Szczególne zasady dotyczą umów o pracę, gdy...elettery.pl/archive/?action=view_message&id=5077&v=n

Narada dyrektorów szkół i placówek oświatowych

26 1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki Wymaganie Charakterystykawww.kuratorium1.home.pl/kuratorium2/konferencje/narady_2013/2_6.pdf

Mierzenie jakości pracy szkoły

Mierzenie jakości pracy szkoły 1996 Grudzień Archiwum Eid.edu.pl to platforma do wymiany poglądów i informacji o współczesnej edukacji. Mamy...www.eid.edu.pl/archiwum/1996,94/grudzien,124/mierzenie_jakosci_pracy_szkoly,537.html

Forum OSKKO

Na podstawie art. 39 ust. 1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz §3...oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=44185

Forum OSKKO

Nowa podstawa programowa i ramowe plany nauczania w szkołach Marzec 2012 rokuoskko.edu.pl/forum/watek.php?w=13506