Masz pytanie?

Opinia rady pedagogicznej dotycząca oceny pracy dyrektora...

W jakim czasie rada pedagogiczna powinna sporządzić opinię o pracy dyrektora szkoły w ramach prowadzonego postępowania dotyczącego oceny jego pracy?sciaga.pl/tekst/134516-135-opinia-rady-pedagogicznej-dotyczaca-oceny-pracy-dyrektora-gimnazjum

Opinia Rady Pedagogicznej nt. pracy dyrektora przedszkola

... opinię rady pedagogicznej nt. pracy... zajęć z art. 42 KN Zarządzenia wydawane przez dyrektora szkoły Tryb i kryteria przyznawania nagród dla...https://nadzor-pedagogiczny.pl/opinia-rady-pedagogicznej-nt-pracy-dyrektora-przedszkola/1736

Ocena pracy nauczycieli - metody, procedura i stosowane...

... Rodziców w dniu 16 marca 2010 r. złożyła wniosek do dyrektora szkoły o sporządzenie oceny pracy... jedynie opinia Rady Pedagogicznej szkoły,...www.podkarpacie.znp.edu.pl/images/ocena_pracy_nauczyciela_procedura_i_stosowane_kryteria_luty_2...

Forum OSKKO

W jakim trybie powinno się odbyć opiniowanie pracy dyrektora przez radę pedagogiczną (w placówce nie powołano rady szkoły)? Czy opinia powinna być...oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=399

Forum Interkl@sy - Wydrukuj wątek - ocena pracy dyrektora

rady pedagogicznej/rady szkoły, rady rodziców. III.... Karta Nauczyciela występuje o pisemne opinie na temat pracy dyrektora doforum.interklasa.pl/mvnforum/printthread?thread=10416&printall=yes

Ocena pracy nauczyciela i dyrektora szkoły

... po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły... rady pedagogicznej i rady szkoły,... o dokonanie oceny pracy dyrektora szkoły,rodziceiszkola.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=47%3Aocena-pracy-nauczyc...

Szkoły/placówki………………………………………… …Imię i nazwisko

Obszar Sprawowanie nadzoru pedagogicznego Zakres Dyrektor posiada... W planowaniu pracy rady pedagogicznej,... Występuje do organów szkoły o opinie i …www.kuratorium.lodz.pl/data/other/kryteria_1.doc

Forum OSKKO

opinia rady pedagogicznej o pracy dyrektora szkoły - pilne: strony: [ 1 ] anka05 20-03-2007 09:50:53 [#01]... wychowawczą i opiekuńczą szkoły,...oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=20994

wzory opinii o dyrektorze szkole - wyszukiwanie w Forum...

... szkole w serwisie Forum Money.pl. 1 strona wyników dla zapytania wzory opinii o dyrektorze szkole... Praca; Więcej... sobie wcześniej radę bez...www.money.pl/wyszukiwarka/wzory+opinii+o+dyrektorze+szkole,s,6,1,1.html

Opinia rady pedagogicznej o pracy dyrektora - Oświata i Prawo

... dyrektor szkoły i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest... uchwały rady w sprawie opinii o pracy dyrektora.oswiataiprawo.pl/porady/opinia-rady-pedagogicznej-o-pracy-dyrektora/