Masz pytanie?

Czy osoba prowadząca działalność gospodarczą może zawrzeć...

Czy osoba prowadząca działalność gospodarczą może zawrzeć umowę zlecenia, umowę o świadczenie usług lub umowę o dzieło poza prowadzoną przez siebie...www.podatki.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/czy-osoba-prowadzaca-dzialalnosc-gospodarcza-moze-zawrz...

Rozwiązanie umowy o pracę w trybie natychmiastowym

Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia. Od prawie roku pracowałem u jednego pracodawcy. Po kilku miesiącach pracodawca przestał otrzymywać zlecenia, pół …www.eporady24.pl/rozwiazanie_umowy_o_prace_w_trybie_natychmiastowym,pytania,2,10,8230.html