Masz pytanie?

Orientalizm - Romantyzm

Orientalizm to częsty motyw literatury romantycznej, zarówno europejskiej (Giaur Byrona), jak i polskiej (Sonety krymskie Mickiewicza). Autorzy, pozostając pod...romantyzm.klp.pl/a-8575.html

Historyzm - Romantyzm

Historyzm dobrze odnalazł się w romantyzmie, w którym tak dużą wagę przykładano do historii własnego narodu. Dlatego też autorzy przenosili akcję w czasy...romantyzm.klp.pl/a-8576.html

Wprowadzenie, Romantyzm w Polsce - polski.opracowania.pl

Romantyzm polski powstawał w czasach narodowej niewoli, carskich represji, zrywów niepodległościowych i związanej z osobą Napoleona nadziei na odzyskanie...polski.opracowania.pl/romantyzm_wprowadzenie/romantyzm_w_polsce/

Bakczysaraj - interpretacja, analiza sonetu - Adam Mickiewicz

Najważniejszą sferą w „Sonetach krymskich” jest natura, która sama w sobie stanowi temat do zadumy, ale bywa też inspiracją dla refleksji egzystencjalnych i...eszkola.pl/jezyk-polski/bakczysaraj-1086.html

Powtórka z epok - ROMANTYZM - CKUE Chorzów

Biblioteka Centrum Kształcenia Ustawicznego Ekonomistów w Chorzowie Powtórka z epok - ROMANTYZM Artur Grotger „Pożegnanie powstańca”www.ckue.pl/dokumenty/epoki-romantyzm.pdf

Charakterystyka epoki - Romantyzmu. - Sciaga.pl

NAZWA ROMANTYZM Wywodzi się pośrednio z łacińskiego romanus rzymski choć wcale nie o rzymską kulturę tu chodzi Nazwę romańskiesciaga.pl/tekst/36579-37-charakterystyka_epoki_romantyzmu

Młoda Polska - całość. - Sciaga.pl

Młoda Polska 1890 1919 2 Nazwa Młoda Polska modernizm neoromantyzm Młoda Polska to cykl artykułów Artura Górskiego który ukazał się w krakowskimsciaga.pl/tekst/15454-16-mloda_polska_calosc

Romantyzm

Nazwa i ramy czasowe Nazwa romantyzm wywodzi się od łacińskiego słowa romanus oznaczający język potoczny (w przeciwieństwie do klasycznej łaciny), romantyczny...romantyzm.ostatnidzwonek.pl/

Romantyzm - polskina5.pl

Informacje wstępne romantyzm europejski rozpoczyna się w latach dziewięćdziesiątych xviii wieku i trwa do około lat czterdziestych xix wiekuwww.polskina5.pl/romantyzm