Masz pytanie?

Mesjanizm, prometeizm, prowidencjalizm. - Sciaga.pl

Przekonanie o posłannictwie Polski wobec innych narodów było w romantyzmie bardzo popularne Mesjanizm narodowy to wiara w to że Polska jest narodemsciaga.pl/tekst/918-1-mesjanizm_prometeizm_prowidencjalizm

Maretiał do sprawdzianu - romantyzm - Sciaga.pl

ROMANTYZM Mesjanizm pogląd przypisujący jednostkom lub narodom szczególne posłannictwo wobec ludzkości Jest to wiara w to że Chrystus nas wybawisciaga.pl/tekst/128610-129-maretial-do-sprawdzianu-romantyzm