Masz pytanie?

PODSTAWOWE UPRAWNIENIA i ULGI dla …

Osoby niepełnosprawne niezależnie od praw i ulg o charakterze powszechnym korzystają także ze szczególnych przywilejów i to w różnych aspektach życia.idn.org.pl/sonnszz/uprawnienia.htm

Załącznik nr 1 PODSTAWA PROGRAMOWA …

3 2) dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na inne niż wymienione w pkt 1 rodzaje niepełnosprawności, o którychedukacjawczesnoszkolna.edu.pl/wp-content/uploads/2017/02/podstawa_programowa_2017_przedszkola_e...

Jak ustalić wysokość alimentów? - Z obrączką czy bez.

Witam, mam pytanie dotyczące alimentów. Chcę złożyć wniosek o alimenty, ale nie bardzo wiem o jaką kwotę wnioskować i jak mniej więcej to wyliczyć.zobraczkaczybez.pl/jak-ustalic-wysokosc-alimentow/

Komórki organizacyjne - MOPS

Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 3 Kierownik: Joanna Hawryś ul. Nowowiejska 102, 50-339 Wrocław tel. (071) 78-23-562 Rejon nr 1 ul. Nowowiejska 29www.mops.wroclaw.pl/o-nas/komorki-organizacyjne

Z-15A i Z-15B - formularze ZUS do ubiegania się o …

chorym dzieckiem do ukończenia 14. roku życia; chorym dzieckiem powyżej 14. roku życia lub innym chorym członkiem rodziny (małżonkiem, rodzicem dziecka, rodzicami, ojczymem lub macochą, teściami, dziadkami, rodzeństwem, wnukami) przebywającym we wspólnym gospodarstwie domowym w okresie sprawowania opieki;https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-z-15a-i-z-15b-nowe-druki-do-ubiegania-sie-o-zasilek-opiekunc...

Rawicz - rawicz24.pl wiadomości - informacje - …

Jechał za szybko i bez uprawnień. Został ukarany dwoma mandatami. Przekroczenie prędkości o 28 km/h w obszarze zabudowanym - od tego rozpoczęła się policyjna kontrola kierującego ciężarówką.www.rawicz24.pl/

Emerycie, sprawdź, na jakie ulgi możesz liczyć - SE.pl

Ulgi komunikacyjne Osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności (inwalidzi dawnej I grupy) przysługuje: Ulgi komunikacyjne. Do ulgi uprawnia jeden z dokumentów (ważny najczęściej razem z dowodem osobistym lub innym dokumentem stwierdzającym tożsamość osoby uprawnionej):www.se.pl/twoje-pieniadze/emerycie-walcz-o-swoje/emerycie-sprawdz-na-jakie-ulgi-mozesz-liczyc_1...