Masz pytanie?

I-684. Konwencja o prawach dziecka ONZ - Biuro Studiów i...

Konwencja o prawach dziecka ONZ Uwagi o realizacji konwencji przez Rzeczpospolitą Polską Jolanta Szymańczak Informacja 684biurose.sejm.gov.pl/teksty/i-684.htm

USTAWA z dnia 22 kwietnia 2005 r. - Internetowy System...

©Kancelaria Sejmu s. 1/1 2005-10-11 USTAWA z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej1)isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20050860732&type=3

Orzeczenia Sądu Najwyższego - sprawy wybrane | Polskie...

Orzeczenia Sądu Najwyższego - sprawy wybrane. Art. 11 2 Kodeksu Pracy Pracownicy mają równe prawa z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obowiązków...www.ptpa.org.pl/poradnik/orzecznictwo-sadu-najwy-szego/orzeczenia-sadu-najwyzszego-sprawy-wybra...

PCPR Zwoleń

,,uczestnicy projektu unijnego ,, my samodzielni” realizowanego przez powiatowe centrum pomocy rodzinie w zwoleniu zwiedzajĄ krakÓw i ojcÓw”www.pcprzwolen.pl/

Indywidualny program rewalidacyjny dla dziecka o...

Edux.pl: Indywidualny program rewalidacyjny dla dziecka o umiarkowanym stopniu upośledzenia umysłowegowww.edukacja.edux.pl/p-8524-indywidualny-program-rewalidacyjny-dla-dziecka.php