Masz pytanie?

Informacja dla opiekuna dziecka niepełnosprawnego

dla opiekuna dziecka niepełnosprawnego. Warszawa, luty 2014. Spis treści.... (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności)...www.pfron.org.pl/ftp/publikacje/Informacja_dla_opiekuna_dziecka_niepelnosprawnego.doc

Orzekanie stopnia niepełnosprawności u osób powyżej 16...

Jak uzyskać orzeczenie? W celu uzyskania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności należy nawiązać kontakt z Miejskim Zespołem do Spraw Orzekania o...www.mops.katowice.pl/node/234

Paszport dla dziecka

Wniosek o wydanie paszportu można złożyć w dowolnym punkcie paszportowym w kraju, a za granicą u konsula, bez względu na miejsce zameldowania.www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=paszport_dla_osoby_maloletniej

Zespół Aspergera a stopień niepełnosprawności...

RODK- Opinia Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego w sprawach o uregulowanie kontaktów z dzieckiem, rozwód, ustalenie miejsca pobytu dziecka oraz …forum.gazeta.pl/forum/w,488,54887147,54887147,Zespol_Aspergera_a_stopien_niepelnosprawnosci_.ht...

Dziecko niepełnosprawne intelektualnie w szkole

Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka - OFERTA; Zespół ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej na Rzecz Dzieci - OFERTA; Zespół ds. Pomocy …www.ppp2legnica.edu.pl/publikacje-i-opracowania/17-dziecko-niepelnosprawne-intelektualnie-w-szk...

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz...

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) (Dz.U. z 1997 r., Nr 123, poz.idn.org.pl/sonnszz/ustawa27.htm