Masz pytanie?

Zasiłeki pielęgnacyjny dzieci do lat 16

W ustawie o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych nie ma już przepisu, że o stanach zdrowia dzieci uprawniających do zasiłku pielęgnacyjnego...idn.org.pl/sonnszz/pielegnacyjny16.htm

Informator dla rodzicówfinal - Wszystko Jasne

2 Od autorek Prezentowany informator powstał głównie w oparciu o kilkuletnie doświadczenie dr Agnieszki Dudzińskiej, zdobyte w latach 2009-10 w ramach projektu...www.wszystkojasne.waw.pl/sites/default/files/informator_dla_rodzicowfinal.pdf

Samorz ąd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

6 z ró żnych dziedzin; Brak w regionie o środków prowadz ących wczesn ą diagnoz ę oraz interwencj ę w zakresie niepełnosprawno ści dzieci;www.kujawsko-pomorskie.pl/pliki/niepelnosprawni/20121128_program/Program.pdf

Informacje o Marcin Zaborek - Kontakty z dzieckiem

RODK- Opinia Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego w sprawach o uregulowanie kontaktów z dzieckiem, rozwód, ustalenie miejsca pobytu dziecka oraz …kontaktyzdzieckiem.pl/2012/03/08/rodk-opinia-rodzinnego-osrodka-diagnostyczno-konsultacyjnego-w...

Benc.pl - Tylko dla fajnych rodziców

Serwis społecznościowy dla rodziców i ich dzieci. Użytkownicy mogą tu dzielić przyjemne z pożytecznym - tworzyć niepowtarzalny profil swojego dziecka...www.benc.pl/

Zestawienie bibliograficzne na temat : Dziecko niepełnosprawne

Zestawienie bibliograficzne w wyborze na temat : Uczeń niepełnosprawny . 1. Adamczyk Małgorzata: Praca z młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie w...pbw.slupsk.pl/czluchow/biblioteka/zestawienia/uczen/uczen_niepelno.htm

Centrum Diagnostyki i Terapii Katowice i Częstochowa | In...

Trening koncentracji metodą Play Attention Learning System . Rodzicu, jeśli Twoje dziecko: łatwo się dekoncentruje, nie potrafi skupić uwagi na wykonywanych...www.centrumincorpore.pl/