Masz pytanie?

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności - O Nas

ORZECZENIE O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI PODSTAWA PRAWNA Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2011 r. w …www.pzon-tychy.pl/index.php?option=com_jumi&fileid=3&Itemid=12

Wzór odwołania - O Nas

Joomla! - dynamiczny system portalowy i system zarządzania treściąwww.pzon-tychy.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=16&Itemid=10

Ustawa o systemie oświaty , Stan na 01-09- 2014

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668 i 1010) ogłoszono dnia 21 grudnia 2015 r.www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2014&qplikid=1

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności dla powiatu ziemskiego krakowskiego jest powołany przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie- Kraków...www.pcpr.powiat.krakow.pl/index.php?strona=zespol

Zasiłeki pielęgnacyjny dzieci do lat 16 - idn.org.pl

W ustawie o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych nie ma już przepisu, że o stanach zdrowia dzieci uprawniających do zasiłku pielęgnacyjnego...idn.org.pl/sonnszz/pielegnacyjny16.htm

Karty parkingowe « Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie...

O nas; Orzekanie o niepełnosprawności; Karty parkingowe Orzekanie o niepełnosprawności Karty parkingowe . Od dnia 1 lipca 2014 r., na mocy przepisów …www.wcpr.pl/orzekanie-o-niepelnosprawnosci/karty-parkingowe/

Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. | Ulgi biletowe

Uprawnienie Wymagane dokumenty; dzieci i młodzież uczęszczająca do szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych, nie dłużej niż do...www.mzkopole.pl/ulgi-biletowe/

Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. | Cennik biletów

Pierwszy darmowy piątek przypada na 08.05.2015. Cennik opłat za usługi przewozowe środkami transportu MZK Sp. z o.o. w Opolu w granicach administracyjnych Opola:www.mzkopole.pl/cennik-biletow/

uprawnienia do ulg - bilety i opłaty - ZTM Warszawa

Wykaz przysługujących uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Dzieci i młodzież do 26 roku życiawww.ztm.waw.pl/?c=142

Czy pracodawca ma obowiązek zaznaczyć... - Z myślą o BHP

Czy pracodawca ma obowiązek zaznaczyć w skierowaniu na badania lekarskie pracownika informację o jego niepełnosprawności?www.bhp.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/czy-pracodawca-ma-obowiazek-zaznaczyc-w-skierowaniu-na-bada...