Masz pytanie?

Instytucje Orzekające - procedury orzekania, tryb i …

I. CZYM JEST NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ I KTO O NIEJ ORZEKA? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych...www.niepelnosprawni.gov.pl/art,13,instytucje-orzekajace-procedury-orzekania-tryb-i-zasady

Wszystko Jasne Orzeczenie o potrzebie kształcenia …

5. Jak uzyskać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego? Wszystko Jasne informator dla rodzicówwww.wszystkojasne.waw.pl/informator-dla-rodzicow/5-uzyskac-orzeczenie-potrzebie-ksztalcenia-spe...

Zasiłeki pielęgnacyjny dzieci do lat 16 - idn.org.pl

W ustawie o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych nie ma już przepisu, że o stanach zdrowia dzieci uprawniających do zasiłku pielęgnacyjnego...idn.org.pl/sonnszz/pielegnacyjny16.htm

Schorzenia szczególne można potwierdzić …

Informacje o plikach cookie. Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.www.popon.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=23828

Powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności...

Powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności dla miasta Rzeszowa Zespoły orzekające o niepełnosprawności powstały w 1997 r. na mocy ustawy z dnia...mopsrzeszow.pl/index.php/o-orodku?layout=edit&id=89

Stopnie niepełnosprawności - gazetapodatnika.pl

Osoby, które przed wejściem w życie Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zaliczono...www.gazetapodatnika.pl/artykuly/stopnie_niepelnosprawnosci-a_2941.htm

Wniosek o wydanie karty parkingowej - O Nas

Opłata za wydanie karty parkingowej wynosi 21 zł. Opłatę należy przelać na konto bankowe Zespołu. Opłata ewidencyjna wynosi 1 zł. - płatna od 30.06.2018 r.www.pzon-tychy.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=31

Ulga rehabilitacyjna - ulga na leki - PITy roczne 2016

Orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o: całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone...www.pit.pl/ulga-rehabilitacyjna/index.php

Dokumenty i warunki niezbędne przy ubieganiu się o...

małoletni, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z powodu wrodzonych lub nabytych wad wzroku może...www.paszportykrosno.pl/dokumenty-i-warunki-niezbedne-przy-ubieganiu-sie-o-paszport.html

RPL Strona Główna - RCL

Tytuł Data utworzenia Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniające rozporządzenie w sprawie...legislacja.rcl.gov.pl/