Masz pytanie?

Ulga rehabilitacyjna a dojazdy na zabiegi leczniczo...

• orzeczenie o rodzaju i stopniu niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów. Naczelnika...www.pit.pl/ulga_rehabilitacyjna_a_dojazdy_na_zabiegi_leczniczorehabilitacyjne_kom_7934.php

MOPS

miejski oŚrodek pomocy spoŁecznej we wrocŁawiu informuje, Że wnioski o wypŁatĘ Świadczenia wychowawczego rodzina 500+ na nowy okres Świadczeniowy moŻna...www.mops.wroclaw.pl/

VADEMECUM WIEDZY - Katalog pytań i odpowiedzi …

Dzień Dobry Pracownik został zatrudniony z dniem 07.01.2015 jako osoba zdrowa. Z dniem 24.02.2017 składa wniosek do zespołu orzekającego o wydanie orzeczenia o...www.vademecumwiedzy.pl/index.php?url=catalogue

Benc.pl - Tylko dla fajnych rodziców

Noworodek w domu. Oczekiwanie na narodziny dziecka to niezwykle radosny, ale i pracowity okres w życiu przyszłych rodziców. Pielęgnacja maluszka, dieta mamy...www.benc.pl/