Masz pytanie?

Ulga rehabilitacyjna - ulga na leki - PITy roczne 2015

Orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o: całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone...www.pit.pl/ulga-rehabilitacyjna/

Świadczenia dla osób po udarze... - Fundacja Udaru Mózgu

Na jaką pomoc może liczyć chory po udarze? RENTA Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY. O przyznaniu renty z tytułu niezdolności do pracy decyduje lekarz orzecznik …www.fum.info.pl/page/index/114

O Nas - pzon-tychy.pl

Witamy na stronie internetowej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach. Mamy nadzieję, że informacje...www.pzon-tychy.pl/

Razem sprawniej - Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Od dnia 1 stycznia 2012 r. ta norma czasu pracy dotyczy wszystkich pracowników niepełnosprawnych (posiadających orzeczenie o lekkim, umiarkowanym i znacznym...www.sprawni-niepelnosprawni.pl/pl/artykuly/kw/uprawnienia_on/uprawnienia_on/0/41

Abonament RTV i TV, poczta i telefon - Niepełnosprawni bez...

Osoby niepełnosprawne mogą na podstawie obowiązujących przepisów korzystać z pewnych ulg i uprawnień. Ich celem jest ułatwienie życia codziennego w różnych...www.przychodnia.pl/niepelnosprawni/index4.php3?d=31&t=10