Masz pytanie?

Ogólne zasady orzekania o niepełnosprawności - Orzekanie o...

Orzecznictwo o niepełnosprawności służy osobom, które chcą uzyskać prawne potwierdzenie statusu osoby niepełnosprawnej, umożliwiające korzystanie z przewidzianych dla nich świadczeń i przywilejów takich jak np. odliczenia podatkowe, zasiłki, ulgowe przejazdy, umieszczenie w domu pomocy…https://www.spes.org.pl/twoje-prawa/orzekanie-o-niepelnosprawnosci/ogolne-zasady-orzekania-o-ni...

Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu...

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawnościwww.niepelnosprawni.pl/ledge/x/4915

Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Miasto Gdańsk. Wiadomości, sport, kultura, edukacja, komunikacja, kalendarz wydarzeń, informacje urzędowe, mapa, kamery internetowewww.gdansk.pl/urzad-miejski/Miejski-Zespol-ds-Orzekania-o-Niepelnosprawnosci,a,7723

MOPS GDYNIA - Orzekanie o niepełnosprawności

Zadaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest pomoc mieszkańcom miasta, którzy nie są w stanie samodzielnie pokonać trudnych sytuacji życiowych. Ośrodek organizuje i koordynuje całość działań na rzecz osób potrzebujących wsparcia w Gdyniwww.mopsgdynia.pl/orzekanie-o-niepelnosprawnosci

Stopień niepełnosprawności - Orzekanie o...

Powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności wydaje w odniesieniu do osób, które ukończyły 16 rok życia orzeczenia o znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniu niepełnosprawności.Znaczny stopieńDo znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną spraw…https://www.spes.org.pl/twoje-prawa/orzekanie-o-niepelnosprawnosci/stopien-niepelnosprawnosci

Orzekanie o niepełnosprawności do celów …

Orzekania o Niepełnosprawności. Polecamy nasz nowy artykuł nt. orzekania o niepełnosprawności do celów pozarentowych. Stopnie niepełnosprawności.www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/2435

Instytucje Orzekające - procedury orzekania, tryb i …

Od orzeczenia wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności służy odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w terminie 30 dni od...www.niepelnosprawni.gov.pl/art,13,instytucje-orzekajace-procedury-orzekania-tryb-i-zasady

Dział Orzecznictwa o Niepełnosprawności – Miejski …

Agnieszka Józwik - Osowiec Kierownik Działu oraz Przewodnicząca Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. tel. 22 50 97 147. agnieszka.jozwik-osowiec@wcpr.plwww.wcpr.pl/kontakt/dzial-orzecznictwa-o-niepelnosprawnosci/

Miejsce załatwienia sprawy « Warszawskie Centrum …

Orzekanie o niepełnosprawności; Miejsce załatwienia sprawy Orzekanie o niepełnosprawności Miejsce załatwienia sprawy Miejsce załatwienia sprawywww.wcpr.pl/orzekanie-o-niepelnosprawnosci/miejsce-orzekania/

Orzekanie o niepełnosprawności - ogólne zasady - …

Poradnik na temat orzekania o niepełnosprawności przykładowo w mukowiscydozie, czy pierwotnej dyskinezie rzęsek.https://oddechzycia.pl/pomoc-socjalna/orzekanie-o-niepelnosprawnosci-ogolne-zasady/