Masz pytanie?

Ogólne zasady orzekania o niepełnosprawności - Orzekanie o...

Orzecznictwo o niepełnosprawności służy osobom, które chcą uzyskać prawne potwierdzenie statusu osoby niepełnosprawnej, umożliwiające korzystanie z...https://www.spes.org.pl/twoje-prawa/orzekanie-o-niepelnosprawnosci/ogolne-zasady-orzekania-o-ni...

Orzekanie o niepełnosprawności do celów pozarentowych...

Orzekania o Niepełnosprawności. Polecamy nasz nowy artykuł nt. orzekania o niepełnosprawności do celów pozarentowych. Stopnie niepełnosprawności.www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/2435

Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu...

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawnościwww.niepelnosprawni.pl/ledge/x/4915

Stopień niepełnosprawności - Orzekanie o...

Powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności wydaje w odniesieniu do osób, które ukończyły 16 rok życia orzeczenia o znacznym, umiarkowanym lub lekkim...www.spes.org.pl/twoje-prawa/orzekanie-o-niepelnosprawnosci/stopien-niepelnosprawnosci

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawność …

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku rozpatruje sprawy mieszkańców miast: Jastrzębie-Zdrój, Rybnik i Żory oraz powiatów:...www.pzon.rybnik.pl/

Orzecznictwo o niepełnosprawności | Wschodzący Białystok...

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Białymstoku jest organem właściwym miejscowo w sprawie ustalenia niepełnosprawności i stopnia...https://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/osoby_niepelnosprawne/orzecznictwo-o-niepelnosprawn...

Instytucje Orzekające - procedury orzekania, tryb i zasady...

Od orzeczenia wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności służy odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w terminie 30 dni od...www.niepelnosprawni.gov.pl/art,13,instytucje-orzekajace-procedury-orzekania-tryb-i-zasady

Miejsce załatwienia sprawy « Warszawskie Centrum Pomocy...

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności orzeka mieszkańców Warszawy, a także: – przebywające na terenie Warszawy osoby bezdomne,www.wcpr.pl/orzekanie-o-niepelnosprawnosci/miejsce-orzekania/

Orzekanie o niepełnosprawności - malopolska.uw.gov.pl

Orzekanie o niepełnosprawności. PODSTAWA PRAWNA...www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=orzekanie_o_niepelnosprawnosci

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności | …

Orzekania o Niepełnosprawności oraz w Dziale Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy. § 2.mopsbydgoszcz.pl/?page_id=320