Masz pytanie?

Zmiana rozporządzenia dotyczącego orzekania o...

23 sierpnia 2003 weszło w życie rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 (Dz.U.03.139.1328) w sprawie orzekania o...www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/4890

praca, integracja, pomoc dla osób niepełnosprawnych :: IGD...

IGD Sp. z o.o. od 2007 działa na rynku pracy osób niepełnosprawnych. Od 2012 roku IGD posiada certyfikat Agencji Zatrudnienia wydany przez Marszałka Województwa...www.igd.waw.pl/

Niepełnosprawni prawo -Wnioski składane do zespołów ds...

Wzory wniosków Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności przyjmują trzy rodzaje wniosków o wydanie: * orzeczenia o niepełnosprawności osób, kt&www.ipon.pl/prawo/prawo_art.php?id=42

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w...

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gliwicach obejmuje następujące działania: a) realizację zadań z zakresu administracji rządowej...www.mzon.gliwice.pl/

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, Żelazna 1a, 68-100 Żagańbazy.ngo.pl/search/info.asp?id=100091

Orzekanie osób powyżej 16. roku życia - Wojewódzki Zespół...

Orzekanie osób powyżej 16. roku życia - Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności -www.mazowieckie.pl/pl/urzad/polityka-spoleczna/wojewodzki-zespol-do-s/764,Orzekanie-osob-powyze...

Sekretarz Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o...

obsługa administracyjno - prawna Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, nadzór nad trybem postępowania przy orzekaniu o...bip.wrota.lubuskie.pl/pcprzagan/wakaty/2/1/Sekretarz_Powiatowego_Zespolu_do_Spraw_Orzekania_o_N...

Orzekanie o niepełnosprawności dzieci do lat 16

Wśród kryteriów, na podstawie których dokonuje się oceny niepełnosprawności u osoby w wieku do 16 lat, wymienia się m.in.: przewidywany okres trwania...www.gazetapodatnika.pl/artykuly/orzekanie_o_niepelnosprawnosci_dzieci_do_lat_16-a_2940.htm

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla...

zaŚwiadczenie lekarskie waŻne jest 30 dni od daty wypisania przez lekarza..... miejscowość i datawww.mopssopot.pl/pliki/orzeczenie2.pdf

Stopień niepełnosprawności - Orzekanie o...

Stopnie niepełnosprawności. Powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności wydaje (w odniesieniu do osób, które ukończyły 16 rok życia) orzeczenia o...www.spes.org.pl/twoje-prawa/orzekanie-o-niepelnosprawnosci/stopien-niepelnosprawnosci