Masz pytanie?

Orzekanie o niepełnosprawności dzieci do lat 16...

Zasiłki pielęgnacyjne dla osób, które nie ukończyły 16 lat, przyznawane są wyłącznie na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przez powiatowy...www.stowarzyszenie-razem.org/swiadczenia/swiadczenia/orzekanie-o-niepelnosprawnosci-dzieci-do-l...

Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności...

, wszystko o gdańsku, noclegi, kalendarz imprez, atrakcje turystyczne, plan miasta, rozkłady jazdy, filmy, kamery on-line, galeria zdjęć, historia miasta, urząd...www.gdansk.pl/niepelnosprawni,5,4723.html

Orzekanie o niepełnosprawności - Twoje Prawa - SPES

Aby móc korzystać z uprawnień i ulg dla osób niepełnosprawnych w większości przypadków konieczne jest prawne potwierdzenie statusu niepełnosprawności. W...www.spes.org.pl/twoje-prawa/orzekanie-o-niepelnosprawnosci

PCPR Wejherowo » ORZEKANIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

aktualności. informacja dla rodzin zastĘpczych oraz prowadzĄcych rodzinne domy dziecka w zwiĄzku ze zmianĄ ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy …www.pcprwejherowo.pl/powiatowy-zespol-ds-orzekania-o-niepelnosprawnosci/

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności...

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gliwicach obejmuje następujące działania: a) realizację zadań z zakresu administracji rządowej...www.mzon.gliwice.pl/

Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, działający w mieście na prawach powiatu, od 1 stycznia 2013 roku funkcjonuje przy Miejskim Ośrodku...www.mops.zgora.pl/PL/695/Miejski_Zespol_ds__Orzekania_o_Niepelnosprawnosci/

ZESPOŁY DS. ORZEKANIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚ I …

ZESPOŁY DS. ORZEKANIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚ I Województwo lubelskie Lp. Powiat Instytucja Adres Telefon/fax 1. Wojewódzki Zespół ds.www.br.europerspektywa.pl/przydatne/orzeczn.pdf

o Niepełnosprawności w Będzinie. - Starostwo Powiatowe...

Witamy na stronie internetowej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Będzinie. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami …www.bip.starostwo.bedzin.pl/index.jsp?bipkod=/026/005

MOPS - Witamy na naszych stronach

1. Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności - dla osoby składającej wniosek po raz pierwszy - Załącznik nr 1.www.mops.com.pl/?rpid=113&pid=24

Powiatowe Zespoły Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) oraz zdjęć i elementów graficznych publikowanych w portalu www.niepelnosprawni...www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/3758