Masz pytanie?

Program PŁATNIK - Firmy - ZUS

Zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń pracujących emerytów i rencistów; Postępowanie odwoławcze; Kwoty najniższych świadczeń emerytalno-rentowychwww.zus.pl/firmy/program-platnik

Płatnik PIT - PITy roczne 2017

PIT-y 2017: W 2018 r. płatnik musi dokonać kalkulacji, w stosunku do ilu podatników pełni rolę obliczającego, pobierającego i wpłacającego należną...www.pit.pl/pit11/

e-Inspektorat ZUS - Profil płatnik składek

Na czym polega umorzenie należności z tytułu składek? Umorzenie jest wyrazem definitywnej rezygnacji z możliwości wyegzekwowania należności z tytułu...e-inspektorat.zus.pl/sprawy.asp?id_profilu=1&id_sprawy=212&pomoc=3

E - płatnik | biuro rachunkowe - księgowość - …

Specjalizujemy się w tematyce księgowości oraz płacowo-kadrowej, pełny zakres działalności jest następujący: Kompleksowa obsługa...www.e-platnik.pl/

Płatnik ZUS - Księgowość - praktyczny poradnik

Płatnik ZUS: Każdy podmiot dokonujący wypłat zatrudnionym przez niego osobom podlegającym ubezpieczeniom w ZUS jest płatnikiem składek na ubezpieczenie...www.vat.pl/platnik-zus/

nabywca i płatnik na fakturze - forumsubiekta.pl

Akurat w Subiekcie Nabywca=Płatnik. Pewnie chodzi Ci o umieszczenie na fakturze danych nabywcy i odbiorcy. Aby to wykonać musisz we wzorcu wydruku faktury na...www.forumsubiekta.pl/subiekt/nabywca-i-platnik-na-fakturze/

PIT-4R - Płatnik PIT - PITy roczne 2017 - PIT-4R za 2017 …

Druki PIT-11, PIT-R, PIT-8C, PIT-40, IFT-1/IFT-1R płatnik rozliczający nie więcej niż 5 podatników może sporządzić w formie dokumentu pisemnego.www.pit.pl/pit4r/

Zasady księgowości - Księgowość

Oprócz obowiązków terminowej zapłaty podatków i opłat skarbowych przedsiębiorca zobowiązany jest doprowadzenia właściwej dla siebie formy rachunkowości.www.vat.pl/ksiegowosc/

e-Inspektorat ZUS - Profil ubezpieczony

Każda osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego (np. pracownik) ma obowiązek zgłosić do tego ubezpieczenia członków swojej rodziny.www.e-inspektorat.zus.pl/sprawy.asp?id_profilu=2&pomoc=3&menu=3&id_sprawy=228

Strona główna - ZUS

Zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń pracujących emerytów i rencistów; Postępowanie odwoławcze; Kwoty najniższych świadczeń emerytalno-rentowychwww.zus.pl/