Masz pytanie?

Scenariusz zabawy integracyjnej AFRYKA DLA MAŁEGO …

Zebrała i opracowała: Agnieszka Czachorowska – wychowawca wietlicy w SP 64 w Szczecinie, nauczyciel doradca metodyczny ds. wietlic szkolnych w ZCDN – ie.www.zcdn.edu.pl/dokumenty/prezentacje/scenariusz%20zabawy%20AFRYKA%20z%20zalacznikami.pdf

scenariusze zajęć - "ABC EMOCJI..." - Aktualności

scenariusze zajęć - "ABC EMOCJI..." KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA. Cele zajęć: Dostarczenie wiedzy na temat skutecznych form komunikacji. Rozwijanie …sp1rawa.pl/sp1/index.php/struktura-szkoly/pedagog/dla-nauczycieli/96-scenariusze-zajec-qabc-emo...

Wojewódzkie Prezentacje Amatorskich Zespołów Teatralnych

Wojewódzkie Prezentacje Amatorskich Zespołów Teatralnych. Kategorie: - kat. I - szkoły podstawowe (kl. I - VI) - kat. II - gimnazja - kat. III - teatry...zamek.szczecin.pl/ara/imprezy.php?id=37

INNOWACJA PEDAGOGICZNA: „PRZEŻYCIA UCZĄ- DRAMA NA...

innowacja pedagogiczna: „przeŻycia uczĄ- drama na lekcjach jĘzyka polskiego” autorka i realizatorka: mgr katarzyna Łabuszewska . czĘŚĆ iizspsarnowek.biposwiata.pl/cms/2641/innowacja_pedagogiczna_przezycia_ucza__drama_na_lekcjach_jez...

Taki nastrój jest w teatrze, że zachwycam się, gdy patrzę

SCENARIUSZ ZAJĘCIA DLA DZIECI 5-LETNICH Opracowała: Irena Michnik Grupa: 5 – latki Data: 10.03.2011r. Temat kompleksowy: Taki nastrój jest w teatrze, że...www.edukacja.edux.pl/p-12572-taki-nastroj-jest-w-teatrze-ze-zachwycam.php

Scenka II - Strona prywatna Bogusławy Kopczyk

Przedstawienie pt. Szkoła na wesoło . I. Charakterystyka: Spektakl w satyryczny i groteskowy sposób przedstawia jeden dzień w szkole w formie kilku scenek...www.bkopczyk.republika.pl/dla-naucz/przad-%20szkola.htm

Imprezy integracyjne dla firm - Programy integracyjne dla...

Programy integracyjne dla firm. Jesteśmy gotowi przygotować dla Państwa ofertę łączącą przyjemne z pożytecznym. Po trudnych i wyczerpujących zajęciach w...www.verano-slesin.pl/sale.php?id=1085

Archiwum - Obozy językowe. Wakacje z nauką języka...

Lato 2013 Dlaczego obozy językowe Bell-Poznań? Szkoła Program-Bell od wielu lat organizuje tematyczne obozy językowe...www.program-bell.edu.pl/obozy_jezykowe/obozy_letnie_archiwum.htm

Internetowe wydanie czasopisma "NASZA WYSOKA"

Wycieczka do UKŻ „Wodniak” w Pile. Uczniowie klasy I b Szkoły Podstawowej w Wysokiej wybrali się nad Zalew Koszycki do Piły, do Uczniowskiego Klubu...www.naszawysoka.pl/sp_wysoka.html

Sprawozdanie - Prywatne Przedszkole Akademia Jasia i Małgosi

Sprawozdanie z realizacji Planu nadzoru pedagogicznego . dyrektora prywatnego przedszkola Akademia Jasia i Małgosi . w roku szkolnym 2009/2010 . I Cele, zakres i...www.przedszkole.nef.pl/O%20nas/Sprawozdanie%20z%20nadzoru%20pedagogicznego%20.htm