Masz pytanie?

Partie polityczne w Polsce - WOS - Pozostałe - Bryk.pl

Partia - to organizacja polityczna powstała, działająca i jednocząca członków wokółwww.bryk.pl/wypracowania/pozosta%C5%82e/wos/1000216-partie_polityczne_w_polsce.html

Wybory Prezydenckie w Polsce 2015, druga tura

2015-05-14 · Wybory w Polsce anno Domini 2015 Zjawiska towarzyszące wyborom prezydenta Rzeczypospolitej Polski 2015 wskazują na tendencje optymistyczne jak …www.wiadomosci24.pl/artykul/wybory_prezydenckie_w_polsce_2015_druga_tura_330243.html

Polska Partia Narodowa - Jak działa Mosad w Polsce

O działalności polskich służb wywiadowczych mogliśmy w ostatnich latach dowiedzieć się bardzo dużo z mediów podczas licznych zadym politycznych, wokół nich...www.polskapartianarodowa.org/index.php?option=com_content&task=view&id=532&Itemid=6...

Partia Zieloni

Czy wiesz, co zrobiła dla Ciebie grupa Zieloni/WSE w Parlamencie Europejskim? To my opracowaliśmy i doprowadziliśmy do wprowadzenia Europejskiej Gwarancji dla...partiazieloni.pl/

Polska Partia Narodowa - Start

Ku Pamięci; Statut, władze, założenia programowe i ideologiczne; Wstąp do PPN; Pełnomocnicy PPN; Wesprzyj PPN; Historia PPN; PPN w walce o parlamentpolskapartianarodowa.org/

Polska Zjednoczona Partia Robotnicza - WIEM, darmowa...

Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, PZPR, partia komunistyczna utworzona na Kongresie Zjednoczeniowym w grudniu 1948 w Warszawie, w wyniku...portalwiedzy.onet.pl/38660,,,,polska_zjednoczona_partia_robotnicza,haslo.html

Polska Partia Robotnicza - WIEM, darmowa encyklopedia

Polska Partia Robotnicza, PPR, partia polityczna utworzona w Warszawie 5 I 1942. Scaliła byłych działaczy Komunistycznej Partii Polski i działające pod okupacją...portalwiedzy.onet.pl/54086,,,,polska_partia_robotnicza,haslo.html

Funkcje partii politycznych - WOS (Wiedza o...

Kształtowanie opinii partia polityczna jako grupa osób wyraża ich poglądy ich wynikiem jest program polityczny, który zamierza realizować zadaniemwww.wosna5.pl/funkcje_partii_politycznych

Partie polityczne - geneza, podział, funkcje

Partia polityczna jest zorganizowaną grupą na czele z przywódcą posiada program polityczny, skierowany do określonych zbiorowości społecznych czywww.wosna5.pl/partie_polityczne_geneza_podzial_funkcje

Partie polityczne - Sciaga.pl

Polska jest krajem demokratyczny Zgodnie z konstytucją obywatele mają prawo do zrzeszania się i tworzenia różnych organizacji społecznych i samorządowychsciaga.pl/tekst/45713-46-partie_polityczne