Masz pytanie?

Znajdź swój PCPR - PCPR

Lista PCPR według województw Województwo dolnośląskie. PCPR Bielawa. Kontakt: Bielawa 58-260 ul. Wolności 22/24 Telefon: 0-74 833 16 14 Email: pcprbielawa@wp.pl PCPR Bolesławiecwww.pcpr.info/znajdzswojpcpr

Strona główna - pcprryki.pl

Informacje o Centrum. Centrum powołane jest do realizacji zadań. Powiatu w zakresie polityki społecznej w tym. polityki prorodzinnej, pomocy społecznej. i wspierania osób niepełnosprawnych.www.pcprryki.pl/

BIP - Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

Kontrole przeprowadzone (wszczęte) w 2017r. Zestawienie uzupełniane na bieżąco - kontrole ujmowane są po zakończeniu czynności kontrolnych, tj. po skierowaniu do kontrolowanej jednostki wystąpienia pokontrolnego.www.lublin.rio.gov.pl/?a=2382