Masz pytanie?

UPL-1 - upoważnienie do wysyłki deklaracji PIT - PIT-y...

PIT-y 2015: Druk UPL-1 stanowi upoważnienie do wysyłki deklaracji podatkowej w imieniu innej osoby. Stosowany jest z reguły przez biura rachunkowe lub podatkowe w...www.pit.pl/upowaznienie_upl_1/

Gmina Dobroń

Przerwa w dostawie energii 13 grudnia 2017 15:06 . PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ ŁÓDŹ – TEREN Rejon Energetyczny Sieradzwww.dobron.ug.gov.pl/

Inne wzory dokumentów - WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA

Serwis dla WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH i zarządców nieruchomości. Wspólnota mieszkaniowa, Wspólnoty mieszkaniowe, Zarządzanie nieruchomościami, wzory …www.zarzadca.pl/wzory-uchwal-i-umow/inne-wzory-dokumentow

Cennik - Druk bezadresowy | cennik.poczta-polska.pl

Poczta Polska Spółka Akcyjna, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa NIP: 525-000-73-13, KRS: 0000334972 Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st...cennik.poczta-polska.pl/usluga,krajowy_druk_bezadresowy.html

Notariusz Katowice Weronika Majewska

Notariusz Katowice, Kancelaria Notarialna ul. Kościuszki 37 (I piętro) czynna od pn-pt i w sobotę, tel 517914471, parking, windawww.majewska-notariusz.pl/

Cennik - PACZKA48 | cennik.poczta-polska.pl

Poczta Polska Spółka Akcyjna, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa NIP: 525-000-73-13, KRS: 0000334972 Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st...cennik.poczta-polska.pl/usluga,krajowy_paczka48.html

Upoważnienie do odbioru korespondencji na poczcie …

Wszystko to powoduje że ktoś musi za nas odbierać listy, tyczy się to szczególnie listów za potwierdzeniem odbioru z sądu czy urzędu skarbowego.www.droga-do-wolnosci.pl/2011/01/upowaznienie-do-odbioru-korespondencji.html

Profesjonalne wzory pism, wzory umów, formularze …

Profesjonalne wzory pism i wzory umów, a także formularze druków akcydensowych oraz druków i pism urzędowych, pisma sądowe, podania, pozwy.www.wzorypism.com/spis-tresci

Najem okazjonalny – wzór umowy - wynajmistrz.pl

Najem okazjonalny – wzór umowy Published on poniedziałek, 28 Maj 2012 19:18 Written by Grzegorz Grabowski 46 Commentswynajmistrz.pl/najem-okazjonalny-wzor-umowy

Pełnomocnictwo do zawarcia i wykonywania umowy …

Czym jest pełnomocnictwo. Peł­no­moc­nic­two jest umo­co­wa­niem do dzia­ła­nia w cudzym imie­niu, na pod­sta­wie jed­no­stron­ne­go oświad­cze...skarbonamamony.pl/pelnomocnictwo-do-zawarcia-i-wykonywania-umowy-najmu.html