Masz pytanie?

Podatek od zysków kapitałowych | Dom Maklerski BZ WBK

Przychód: 650 x 40,00 = 26 000,00 Koszty: (150 x 38,00) + (500 x 24,00) + 12,00/2 + 9,00 +30,00 = 5 700,00 + 12 000,00 + 6,00 + 9,00 + 30,00 = 17 745,00www.dmbzwbk.pl/edukacja/kompendium-inwestora/podatek-od-zyskow-kapitalowych/podatek-od-zyskow-k...