Masz pytanie?

Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB)

3 WARSZAWA 2002 Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB) wprowadzona rozporz ądzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. (DZ.U. Nr 112, poz. 1316)stat.gov.pl/Klasyfikacje/doc/pkob/pdf/pkob.pdf

PKOB – Schemat klasyfikacji z objaśnieniami – budynki...

Symbol PKOB: Wyszczególnienie: Powiąz. KOB: Sekcja: Dział: Grupa: Klasa 1 BUDYNKI 11 BUDYNKI MIESZKALNE 111 Budynki mieszkalne jednorodzinnewww.2x2.com.pl/pkob-polska-klasyfikacja-obiektow-budowlanych-budynki-mieszkalne/

Stawka na roboty budowlano – PKWiU 45 w budynkach PKOB 111...

Stawka na roboty budowlano – PKWiU 45 w budynkach PKOB 111, 112, 113 bez względu na powierzchnię użytkowąinterpretacja-podatkowa.pl/interpretacja/pokaz/1-_podatek-od-towarow-i-uslug-oraz-podatek-akcyz...

Budynki zbiorowego zamieszkania | Interpretacje podatkowe

Dział 11 PKOB obejmuje trzy grupy: Budynki mieszkalne jednorodzinne - 111, Budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe - 112, Budynki zbiorowego zamieszkania...https://interpretacje-podatkowe.org/budynki-zbiorowego-zamieszkania

Konserwacja | Interpretacje podatkowe

Konserwacja | Interpretacje podatkowe. Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to konserwacja.https://interpretacje-podatkowe.org/konserwacja

Jak rozliczyć i udokumentować usługi remontu i budowy...

Czy mogę zafakturować usługę remontu i budowy kominka ze stawką 8%, gdy jestem podwykonawcą firmy, która sprzedaje domy do 150 m2 osobom fizycznym?www.bankier.pl/wiadomosc/Jak-rozliczyc-i-udokumentowac-uslugi-remontu-i-budowy-2519120.html

Podróże zagraniczne - Diety

Rozporządzenie MPiPS z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej …www.vat.pl/podroze_zagranica_diety_1558.php

Usługi budowlane i konserwacyjne a VAT - Podatki.biz

Pisma i wyjaśnienia Ministerstwa Finansówe, izb i urzędów skarbowych - serwis tematyczny www.podatki.biz - Usługi budowlane i konserwacyjne a VATwww.podatki.biz/artykuly/uslugi-budowlane-i-konserwacyjne-a-vat_14_20072.htm

Zawieszenie przed 2009 r. - Zawieszenie działalności...

Do momentu wprowadzenia zasad zawieszenia działalności poprzez art. 14a ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (czyli do nowelizacji obowiązującej od 20...www.vat.pl/zawieszenie-przed-2009-r--zawieszenie-dzialalnosci-gospodarczej-8703/

⭐KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH (KŚT)

POLSKA KLASYFIKACJA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH (PKOB) POLSKA KLASYFIKACJA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH (P) SPIS TREŚCI I. Objaśnienia …docplayer.pl/2982021-Klasyfikacja-srodkow-trwalych-kst.html