Masz pytanie?

Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB)

3 WARSZAWA 2002 Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB) wprowadzona rozporz ądzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. (DZ.U. Nr 112, poz. 1316)stat.gov.pl/Klasyfikacje/doc/pkob/pdf/pkob.pdf

Klasyfikacja PKD, CPV, PKWiU, PKOB, KŚT, NACE, zawody...

Klasyfikacje Polskie, przeglądarka i wyszukiwarka PKD, CPV, PKWiU, PKOB, KŚT, NACE, klasyfikacja zawodów i specjalności, klasyfikacja pojazdówklasyfikacje.tejo.pl/index.php?szukaj=pkob

Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB...

Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB) | Zestawienie najnowszych interpretacji podatkowych, kanał RSS z aktualnymi interpretacjami podatkowymi.interpretacje-podatkowe.org/polska-klasyfikacja-obiektow-budowlanych-pkob

Klasyfikacja PKD, CPV, PKWiU, PKOB, KŚT, NACE, zawody...

Klasyfikacje Polskie, przeglądarka i wyszukiwarka PKD, CPV, PKWiU, PKOB, KŚT, NACE, klasyfikacja zawodów i specjalności, klasyfikacja pojazdówklasyfikacje.tejo.pl/index.php?szukaj=zawody

PKOB – Schemat klasyfikacji z objaśnieniami – budynki...

Symbol PKOB: Wyszczególnienie: Powiąz. KOB: Sekcja: Dział: Grupa: Klasa 1 BUDYNKI 11 BUDYNKI MIESZKALNE 111 Budynki mieszkalne jednorodzinnewww.2x2.com.pl/pkob-polska-klasyfikacja-obiektow-budowlanych-budynki-mieszkalne/

Stolarka | Interpretacje podatkowe

Stolarka | Interpretacje podatkowe. Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to stolarka.interpretacje-podatkowe.org/stolarka

Usług wykonania i montażu elementów z granitu w...

Usług wykonania i montażu elementów z granitu w obiektach mieszkaniowych opodatkowane 23 % stawką VAT - 2012.01.12 . Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, …www.vat.pl/interpretacje/uslug-wykonania-i-montazu-elementow-z-granitu-w-obiektach-mieszkaniowy...

Stawka podatku VAT dla usługi wykonania i montażu...

Stawka podatku VAT dla usługi wykonania i montażu stałej zabudowy wnękowej i kuchennej - 2011.10.12 . Minister Finansów, PT8/033/24/WCX/11/PT-1169www.vat.pl/interpretacje/stawka-podatku-vat-dla-uslugi-wykonania-i-montazu-stalej-zabudowy-wnek...

Podmioty powiązane PIT Encyklopedia Podatkowo Prawna...

przed 01.01.2001r. Jeżeli: podatnik mający siedzibę (zarząd) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej "podmiotem krajowym", bierze udział...www.podatek.pl/slownik/p/podmioty_powiazane_pit/

8% stawka podatku VAT a roboty budowlane i instalacyjne...

8% stawka podatku VAT a roboty budowlane i instalacyjne związane z przebudową, rozbudową oraz zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego o charakterze...www.portalfk.pl/interpretacje/8-stawka-podatku-vat-a-roboty-budowlane-i-instalacyjne-zwiazane-z...