Masz pytanie?

PN-EN 62305-3:2009 - wersja polska - Sklep PKN

Numer normy: PN-EN 62305-3:2009 - wersja polska: Tytuł: Ochrona odgromowa -- Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia: Data publikacjisklep.pkn.pl/pn-en-62305-3-2009p.html

PN-E-05003-01:1986 - wersja polska - Sklep PKN

Numer normy: PN-E-05003-01:1986 - wersja polska: Tytuł: Ochrona odgromowa obiektów budowlanych -- Wymagania ogólne: Data publikacji: 31-12-1986: Data wycofaniasklep.pkn.pl/pn-e-05003-01-1986p.html

[DEHN POLSKA] Publikacje: pomoce dla projektanta / normy

Norma: Zakres tematyczny: PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa - Część 1: Wymagania ogólne: Norma określa podstawowe wymagania dotyczące ochrony …www.dehn.pl/publikacje/normy.php

Uziemienia - prosper.com.pl

www.galmar.pl 5 Instalacje uziemiające – zalecenia norm Minimalna powierzchnia przekroju bednarek ze stali nierdzewnej wedug ł PN-HD 60364-5-54 powinna...www.prosper.com.pl/Katalogi/GALMAR/Uziemienia.pdf

SEP - Stowarzyszenie Elektryków Polskich - Oddział...

czwartek, 27 września 2012 00:00 Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010 r. (poz. 1597) WYKAZ POLSKICH NORM POWOŁANYCH...www.sep.olsztyn.pl/sep/przepisy-i-normy/105-wykaznormpowolanych

Ochrona odgromowa urządzeń umieszczonych na dachach...

Przy wyznaczaniu przestrzeni chronionej za pomocą pojedynczego zwodu lub układu zwodów pionowych, należy pamiętać że, zwody pionowe do ochrony płasko...www.sep.krakow.pl/nbiuletyn/nr46ar2.pdf

Zalecenia norm dotyczące materiałów stosowanych na uziomy...

Norma PN-EN 50522 jako jedyna z wymienionych dopuszcza do stosowania takie materiały jak stal i miedź z powłokami z ołowiu. Ze względu na szkodliwe...www.rst.pl/pl/o-firmie/dla-projektantow/9-centrum-ochrony/125-niebezpieczny-uziom.html

Zewnętrzna ochrona odgromowa obiektów budowlanych...

Zewnętrzna ochrona odgromowa. Instalacja odgromowa obiektu budowlanego (LPS) (zewnętrzna ochrona odgromowa) składa się z części naziemnej w postaci:elektrosystemy.pl/?p=5309

Wyrównywanie potencjałów instalacji wprowadzanych do...

Ogólne zasady wyrównywania potencjałów. Podstawowe zasady wyrównania potencjałów zewnętrznych instalacji przewodzących wprowadzanych do budynku zawarto w...www.fachowyelektryk.pl/technologie/ochrona-odgromowa/26-wyrownywanie-potencjalow-instalacji-wpr...

Inżynier Budownictwa - Technika - Materiały i technologie...

W normie PN-EN 62305-3:2009 w pkt E.5.4.3.2 Uziomy fundamento­we można znaleźć zapis informujący o zagrożeniu, jakie występuje, gdy uziom zewnętrzny jest...www.inzynierbudownictwa.pl/technika,materialy_i_technologie,artykul,instalacje_uziemiajace_-_za...