Masz pytanie?

PN-E-05003-01:1986 - wersja polska - Sklep PKN

Numer normy: PN-E-05003-01:1986 - wersja polska: Tytuł: Ochrona odgromowa obiektów budowlanych -- Wymagania ogólne: Data publikacji: 31-12-1986: Data wycofaniasklep.pkn.pl/pn-e-05003-01-1986p.html

[DEHN POLSKA] Publikacje: pomoce dla projektanta / normy

Norma: Zakres tematyczny: PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa - Część 1: Wymagania ogólne: Norma określa podstawowe wymagania dotyczące ochrony …www.dehn.pl/publikacje/normy.php

Uziemienia - prosper.com.pl

www.galmar.pl 5 Instalacje uziemiające – zalecenia norm Minimalna powierzchnia przekroju bednarek ze stali nierdzewnej wedug ł PN-HD 60364-5-54 powinna...www.prosper.com.pl/Katalogi/GALMAR/Uziemienia.pdf

Ochrona odgromowa urządzeń umieszczonych na dachach...

Przy wyznaczaniu przestrzeni chronionej za pomocą pojedynczego zwodu lub układu zwodów pionowych, należy pamiętać że, zwody pionowe do ochrony płasko...www.sep.krakow.pl/nbiuletyn/nr46ar2.pdf

WERSJA SKRÓCONA - szkolenia.tim.pl

WERSJA SKRÓCONA www.szkolenia.tim.pl Uziemienia Podstawowym zadaniem każdego przedsięwzięcia technicznego jest zapewnienie bezpieczeństwa istotom …szkolenia.tim.pl/files/prv/172085/Uziemienia.pdf

Zalecenia norm dotyczące materiałów stosowanych na uziomy...

Norma PN-EN 50522 jako jedyna z wymienionych dopuszcza do stosowania takie materiały jak stal i miedź z powłokami z ołowiu. Ze względu na szkodliwe...www.rst.pl/pl/o-firmie/dla-projektantow/9-centrum-ochrony/125-niebezpieczny-uziom.html

Wymagania norm dla uziomów | RST Profesjonalna ochrona...

W najnowszych normach odgromowych nie podano wymagań odnośnie grubości powłok cynku, chociaż takie informacje podane były we wcześniejszej wersji normy PN-EN...www.rst.pl/pl/o-firmie/dla-projektantow/9-centrum-ochrony/121-artykul-wymagania-dla-uziomow.htm...

Centralna Kmisja Uprawnień Zawodowych SEP

PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa... PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP). Zalecane wydawnictwa szkoleniowe COSiW SEP:www.pwsz-ns.edu.pl/it/media/File/sep/dozor_elektroenergetyczny_2011.doc

Wyrównywanie potencjałów instalacji wprowadzanych do...

Ogólne zasady wyrównywania potencjałów. Podstawowe zasady wyrównania potencjałów zewnętrznych instalacji przewodzących wprowadzanych do budynku zawarto w...www.fachowyelektryk.pl/technologie/ochrona-odgromowa/26-wyrownywanie-potencjalow-instalacji-wpr...

Inżynier Budownictwa - Technika - Materiały i technologie...

W normie PN-EN 62305-3:2009 w pkt E.5.4.3.2 Uziomy fundamento­we można znaleźć zapis informujący o zagrożeniu, jakie występuje, gdy uziom zewnętrzny jest...www.inzynierbudownictwa.pl/technika,materialy_i_technologie,artykul,instalacje_uziemiajace_-_za...