Masz pytanie?

Nowa norma PN-EN 62305 – nowe obowiązki i...

Nowa norma PN-EN 62305 – nowe obowiązki i odpowiedzialność dla projektanta i wykonawcy w zakresie stosowanych elementów do budowy LPS. Ustanowiona przez …www.dehn.pl/docs/publikacje/odgromowa/artykuly/nowa_norma_nowe_obowiazki.pdf

:: PRZEPISY ODGROMOWE Instalacje odgromowe - …

PRZEPISY Do podstawowych przepisów odnośnie ochrony odgromowej należą: Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr. 156, poz.1118 z późniejszymi...www.piorunochrony.pl/przepisy_odgromowe.htm

Uziemienia - GALMAR - Nowy standard w uziemieniach i...

6 www.galmar.pl Instalacje uziemiające – zalecenia norm zmian temperatury i wilgotnoci) i mak-ś symalnym wykorzystanie jego powierzchni do rozproszenia prądów...www.galmar.pl/Galmar-Uziemienia.pdf

AH - producent instalacji odgromowej, masztow i uziomow

Firma AH Hardt sp.j. jest najstarszym i najbardziej doświadczonym producentem instalacji odgromowej w Polsce. Od prawie trzech dekad jest obecna na rynkach …ah.com.pl/

warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich...

l.p. Miejsce powołania normy. Numer normy. Tytuł normy (zakres powołania) 1 § 53 ust. 2 PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa - Część 1: Zasady ogólnewww.architektura.info/index.php/prawo/warunki_techniczne_budynki/zalacznik_1_wykaz_polskich_nor...

Wymagania norm dla uziomów | RST Profesjonalna ochrona...

W najnowszych normach odgromowych nie podano wymagań odnośnie grubości powłok cynku, chociaż takie informacje podane były we wcześniejszej wersji normy PN-EN...www.rst.pl/pl/o-firmie/dla-projektantow/9-centrum-ochrony/121-artykul-wymagania-dla-uziomow.htm...

Zalecenia norm dotyczące materiałów stosowanych na...

Norma PN-EN 50522 jako jedyna z wymienionych dopuszcza do stosowania takie materiały jak stal i miedź z powłokami z ołowiu. Ze względu na szkodliwe...www.rst.pl/pl/o-firmie/dla-projektantow/9-centrum-ochrony/125-niebezpieczny-uziom.html

Ochrona odgromowa budynków wielorodzinnych...

Ochrona wewnętrzna budynku. Niezależnie od ochrony zewnętrznej we wszystkich budynkach nowo budowanych i modernizowanych powinna być stosowania ochrona …www.administrator24.info/artykul/id655,ochrona-odgromowa-budynkow-wielorodzinnych?p=2