Masz pytanie?

Metryka urządzenia piorunochronnego a projekt …

25.03.2015 · Witam potrzebuję informacji porady -od strony formalno - prawnej - jak wygląda proces wystawienia metryki urządzenia piorunochronnego Mianowiciehttps://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3004631.html

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie …

Dz.U.2015.0.1422 t.j. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, codziennie aktualizowany stan prawny.https://www.arslege.pl/rozporzadzenie-ministra-infrastruktury-w-sprawie-warunkow-technicznych-j...