Masz pytanie?

[DEHN POLSKA] Publikacje: pomoce dla projektanta / …

Norma PN-EN 62305. Nowa norma PN-EN 62305 zwraca większą uwagę na parametry jakościowe elementów stosowanych do budowy LPS (urządzenia piorunochronnego).www.dehn.pl/publikacje/normy.php

Inżynier Budownictwa - Materiały i technologie...

W normie PN-EN 62305-3:2009 w pkt E.5.4.3.2 Uziomy fundamento­we można znaleźć zapis informujący o zagrożeniu, jakie występuje, gdy uziom zewnętrzny jest...www.inzynierbudownictwa.pl/technika,materialy_i_technologie,artykul,instalacje_uziemiajace___za...

Inżynier Budownictwa - Materiały i technologie - …

Zagrożenia dla systemów fotowoltaicznych spowodowane przez wyładowania piorunowe Jednym z zadań stojących przed nowoczesnym budownictw...www.inzynierbudownictwa.pl/technika,materialy_i_technologie,artykul,ochrona_odgromowa_i_przepie...