Masz pytanie?

Nowa norma PN-EN 62305 – nowe obowiązki i...

Nowa norma PN-EN 62305 – nowe obowiązki i odpowiedzialność dla projektanta i wykonawcy w zakresie stosowanych elementów do budowy LPS. Ustanowiona przez …www.dehn.pl/docs/publikacje/odgromowa/artykuly/nowa_norma_nowe_obowiazki.pdf

[DEHN POLSKA] Publikacje: pomoce dla projektanta / normy

Norma: Zakres tematyczny: PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa - Część 1: Wymagania ogólne: Norma określa podstawowe wymagania dotyczące ochrony …www.dehn.pl/publikacje/normy.php

AH - producent instalacji odgromowej, masztow i uziomow

Firma AH Hardt sp.j. jest najstarszym i najbardziej doświadczonym producentem instalacji odgromowej w Polsce. Od prawie trzech dekad jest obecna na rynkach …ah.com.pl/

warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich...

l.p. Miejsce powołania normy. Numer normy. Tytuł normy (zakres powołania) 1 § 53 ust. 2 PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa - Część 1: Zasady ogólnewww.architektura.info/index.php/prawo/warunki_techniczne_budynki/zalacznik_1_wykaz_polskich_nor...

Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa, ochrona...

Zestawienie norm zawiera wybrane Polskie Normy dotyczące ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej oraz ochrony przeciwporażeniowej, które zostały ogłoszone...www.elektro.info.pl/artykul/id5689,ochrona-odgromowa-i-przeciwprzepieciowa-ochrona-przeciwporaz...

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych w praktyce (1)

Szanowni Państwo, 16 stycznia Sejm RP uchwalił ustawę o OZE. Wdrożono co prawda wcześniej pilotażowy program „PROSUMENT", ale obowiązuje tylko do końca tego...www.elektroinstalator.com.pl/ochrona-przed-zagroeniami/58-ochrona-przed-zagroeniami/846-ochrona...

Wybór klasy instalacji odgromowej – przegląd norm...

Już na prostym przykładzie typowego domu jednorodzinnego położonego w terenie wiejskim widać znaczne rozbieżności pomiędzy wynikami oceny według...www.rst.pl/pl/o-firmie/dla-projektantow/9-centrum-ochrony/124-wybor-klasy-instalacji-odgromowej...

Wymagania norm dla uziomów | RST Profesjonalna ochrona...

W najnowszych normach odgromowych nie podano wymagań odnośnie grubości powłok cynku, chociaż takie informacje podane były we wcześniejszej wersji normy PN-EN...www.rst.pl/pl/o-firmie/dla-projektantow/9-centrum-ochrony/121-artykul-wymagania-dla-uziomow.htm...

www.galmar.pl

S nel UZIOMY FUNDAMENTOWE W OBIEKTACH BUDOWLANYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH Rys. 4. Przyklad uziomu fundamentowego …www.galmar.pl/Sonel_2010.pdf

Ochrona odgromowa i przepięciowa systemów...

Ochrona przed przepięciami w instalacji elektrycznej. W przypadku dużych systemów współpracujących z siecią elektroenergetyczną należy, nie tylko zapewnić...www.fachowyelektryk.pl/technologie/ochrona-odgromowa/57-ochrona-odgromowa-i-przepieciowa-system...