Masz pytanie?

Nowy wzór wniosku dla nauczycieli mianowanych …

Kuratorium Oświaty w Kielcach publikuje nowy wzór wniosku dla nauczycieli mianowanych ubiegających się o awans zawodowy na …kuratorium.kielce.pl/17099/nowy-wzor-wniosku-dla-nauczycieli-mianowanych-ubiegajacych-sie-o-awa...

Awans zawodowy - dokumentacja | tekst nr 8139

podstawa prawna · ustawa z dnia 26.01.1982 kn wraz ze zmianami z dnia 15 lipca 2004 r. o zmianie ustawy – kn oraz po zmianie niektÓrych innych ustaw (dz.u nr 179...www.edukacja.edux.pl/p-8139-awans-zawodowy-dokumentacja.php

AWANS - szkoły Kielce: technikum zawodowe, liceum...

Szkoły Kielce AWANS oferuje naukę w zawodach: technik informatyk kielce, technik dentystyczny kielce. Awans to również gimnazjum Kielce (także dla dorosłych). W...www.awans-szkoly.pl/index,kielce.html

Podanie o podwyżkę - czyli kiedy i jak o nią prosić...

Porady i opinie ekspertów z zakresu psychologii pracy, podpowiedzi odnośnie rozwiązywania pojawiających się problemów i wątpliwości.www.kluczdokariery.pl/twoja-kariera/poradnictwo-zawodowe/psychologia-pracy/art,58,podanie-o-pod...

PUBLIKACJE EDUKACYJNE

Archiwum publikacji w serwisie Publikacje edukacyjne. dziedzina, przedmiot: język polski, nauka o języku. Spektakl na Dzień Nauczyciela autor: Anna Guguławww.publikacje.edu.pl/dziedziny.php?przedmiot=jpolski

Profesor.pl - publikacje nauczycieli, awans zawodowy...

TEMAT: KOMÓRKOWA BUDOWA ORGANIZMÓW (W.II.1;2;3) Hasło programowe: Biologia – nauka o życiu Zakres treści: Komórkowa budowa …www.profesor.pl/publikacja,24554,Konspekty,Komorkowa-budowa-organizmow-konspekt-na-hospitacje-w...

Profesor.pl - publikacje nauczycieli, awans zawodowy...

Profesor.pl - serwis edukacyjny dla uczniów i nauczycieli. W serwisie m.in.: katalog, baza korepetycji, ćwiczenia, testy, egzamin, matura, wypracowania, forum...https://www.profesor.pl/publikacja,33446,Konspekt-lekcji-wychowania-fizycznego-z-pilki-koszykow...

PEDAGOG SZKOLNY - nauczyciel dyplomowany - awans …

Inne przykładowe zadania do realizacji: zbieranie informacji o postępach i rozwoju ucznia; współpraca z rodzicami i specjalistami z zewnątrz;pedagogszkolny.pl/viewpage.php?page_id=99

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o …

Pytanie: Czy nowo zatrudniony pracownik (nauczyciel lub pracownik niepedagogiczny) powinien wypełniać dwa kwestionariusze osobowe, tj. dla osoby ubiegającej się o...https://www.portaloswiatowy.pl/akta-osobowe/kwestionariusz-osobowy-dla-osoby-ubiegajacej-sie-o-...

Przepisy o organizacji zajęć rewalidacyjnych od 1 …

Pytanie: Proszę o podanie ustawy lub rozporządzenia, na podstawie którego organizowane są zajęcia rewalidacyjne w szkole (czy są …https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-zajec-szkolnych/przepisy-o-organizacji-zajec-rewalid...