Masz pytanie?

Nowy wzór wniosku dla nauczycieli mianowanych …

Kuratorium Oświaty w Kielcach publikuje nowy wzór wniosku dla nauczycieli mianowanych ubiegających się o awans zawodowy na …kuratorium.kielce.pl/17099/nowy-wzor-wniosku-dla-nauczycieli-mianowanych-ubiegajacych-sie-o-awa...

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI - gimparczew.pl

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI c.d. II. Podanie motywacji wyboru przypadku. 1. znaczenie problemu w danej społeczności, 2...www.gimparczew.pl/dane/publikacje_pdf/awans_zawodowy_2010.ppt

Awans zawodowy - dokumentacja | tekst nr 8139

podstawa prawna · ustawa z dnia 26.01.1982 kn wraz ze zmianami z dnia 15 lipca 2004 r. o zmianie ustawy – kn oraz po zmianie niektÓrych innych ustaw (dz.u nr 179...www.edukacja.edux.pl/p-8139-awans-zawodowy-dokumentacja.php

PUBLIKACJE EDUKACYJNE

Archiwum publikacji w serwisie Publikacje edukacyjne. dziedzina, przedmiot: język polski, nauka o języku. Spektakl na Dzień Nauczyciela autor: Anna Guguławww.publikacje.edu.pl/dziedziny.php?przedmiot=jpolski

Profesor.pl - publikacje nauczycieli, awans zawodowy...

TEMAT: KOMÓRKOWA BUDOWA ORGANIZMÓW (W.II.1;2;3) Hasło programowe: Biologia – nauka o życiu Zakres treści: Komórkowa budowa …www.profesor.pl/publikacja,24554,Konspekty,Komorkowa-budowa-organizmow-konspekt-na-hospitacje-w...

Profesor.pl - publikacje nauczycieli, awans zawodowy...

Konspekt z języka polskiego TEMAT: W KRÓLESTWIE SYNONIMÓW,ANTONIMÓW I HOMONIMÓW. CEL GŁÓWNY: * Powtórzenie i utrwalenie wiadomości o …www.profesor.pl/publikacja,24222,Konspekty,Konspekt-zajec-z-jezyka-polskieg-o-W-KROLESTWIE-SYNO...

Nadzór pedagogiczny

Nadzór pedagogiczny - Pierwszy portal z gotową dokumentacją dla dyrektorów szkółhttps://www.nadzor-pedagogiczny.pl/

Ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst...

stażu - rozumie się przez to okres zatrudnienia nauczyciela w przedszkolach, szkołach i placówkach oraz innych jednostkach organizacyjnych, o których mowa w art...https://www.portaloswiatowy.pl/awans-zawodowy/ustawa-z-26-stycznia-1982-r.-karta-nauczyciela-te...

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe | Zespół Szkół...

Zapraszamy na stronę Zespołu Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie, znajdziecie tu szkolne wydarzenia, ofertę kształcenia oraz informacje o szkole.https://zsgs.olsztyn.pl/ksztalcenie/kkz/

Bardzo proszę o przykładowy IPET dla dziecka …

Bardzo proszę o przykładowy IPET dla dziecka upośledzonego w stopniu lekkim uczęszczającego do przedszkola.https://www.nadzor-pedagogiczny.pl/porada/bardzo-prosze-o-przykladowy-ipet-dla-dziecka-uposl/50...