Masz pytanie?

Podanie o podwyżkę - czyli kiedy i jak o nią prosić...

Porady i opinie ekspertów z zakresu psychologii pracy, podpowiedzi odnośnie rozwiązywania pojawiających się problemów i wątpliwości.www.kluczdokariery.pl/twoja-kariera/poradnictwo-zawodowe/psychologia-pracy/art,58,podanie-o-pod...

AWANS - szkoły Kielce: technikum zawodowe, liceum...

Szkoły Kielce AWANS oferuje naukę w zawodach: technik informatyk kielce, technik dentystyczny kielce. Awans to również gimnazjum Kielce (także dla dorosłych). W...www.awans-szkoly.pl/index,kielce.html

Profesor.pl - publikacje nauczycieli, awans zawodowy...

Profesor.pl - serwis edukacyjny dla uczniów i nauczycieli. W serwisie m.in.: katalog, baza korepetycji, ćwiczenia, testy, egzamin, matura, wypracowania, forum...www.profesor.pl/publikacja,21775,Scenariusze,Jak-sie-uczyc-scenariusz-lekcji-wychowawczej

Profesor.pl - publikacje nauczycieli, awans zawodowy...

Katalog Katarzyna Skolimowska, 2012-02-06 Bielsko-Biała Język polski, Konspekty Konspekt zajęć z języka polskieg o - W KRÓLESTWIE SYNONIMÓW, ANTONIMÓW …www.profesor.pl/publikacja,24222,Konspekty,Konspekt-zajec-z-jezyka-polskieg-o-W-KROLESTWIE-SYNO...

PEDAGOG SZKOLNY - nauczyciel dyplomowany - awans …

Inne przykładowe zadania do realizacji: zbieranie informacji o postępach i rozwoju ucznia; współpraca z rodzicami i specjalistami z zewnątrz;pedagogszkolny.pl/viewpage.php?page_id=99

Scenariusz spotkania z rodzicami. Spotkanie o charakterze...

Scenariusz spotkania z rodzicami Spotkanie o charakterze organizacyjno- informacyjnym z pracą warsztatową 22.11.2011r Opracowały: Patrycja Rzepka, Iwona Reczuch...www.edukacja.edux.pl/p-13906-scenariusz-spotkania-z-rodzicami-spotkanie.php

ABC wiedzy o książce i bibliotece - konkurs | tekst nr 22087

Ewelina Ignasiak; miejscowość: Turek; dział: Biblioteka; nr: 22087www.edukacja.edux.pl/p-22087-abc-wiedzy-o-ksiazce-i-bibliotece-konkurs.php

Kontakt - Kuratorium Oświaty w Warszawie

Korespondencja kierowana do Kuratorium zgodnie z art. 63 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j: Dz. U. z 2016 r., poz. 23) powinna zawierać co najmniej:www.kuratorium.waw.pl/pl/kuratorium/kontakt/8102,Kontakt.html

Ustawa - Karta Nauczyciela, Stan na 01-01-2013

10. Organ, o którym mowa w ust. 9, powołuje w celu rozpatrzenia odwołania lub wniosku zespół oceniający. Od oceny dokonanej przez zespół oceniający nie...www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-01-2013&qplikid=2

Ogłoszenia - zatrudnię

Ogłoszenia – zatrudnię. Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń! Uprzejmie informujemy, że na naszym portalu...www.oia.krakow.pl/pl/ogloszeniazatrudnie.html