Masz pytanie?

Awans zawodowy - dokumentacja | tekst nr 8139

podstawa prawna · ustawa z dnia 26.01.1982 kn wraz ze zmianami z dnia 15 lipca 2004 r. o zmianie ustawy – kn oraz po zmianie niektÓrych innych ustaw (dz.u nr 179, poz...www.edukacja.edux.pl/p-8139-awans-zawodowy-dokumentacja.php

Nauczycielka złożyła podanie o urlop bezpłatny na okres 5...

Nauczycielka złożyła podanie o urlop bezpłatny na okres 5 lat i po tym okresie ponownie złożyła podanie o urlop bezpłatny na okres 5 lat w celu pełnienia funkcji...www.nadzor-pedagogiczny.pl/porada/nauczycielka-zlozyla-podanie-o-urlop-bezplatny-na-/2469

1.Bardzo proszę o podanie, jak powinien wyglądać porządek...

1.Bardzo proszę o podanie, jak powinien wyglądać porządek obrad rady klasyfikacyjnej oraz rady podsumowującej pracę za I semestr roku szkolnego.www.nadzor-pedagogiczny.pl/porada/1bardzo-prosze-o-podanie-jak-powinien-wygladac-por/289

AWANS - szkoły Kielce: technikum zawodowe, liceum...

Szkoły Kielce AWANS oferuje naukę w zawodach: technik informatyk kielce, technik dentystyczny kielce. Awans to również gimnazjum Kielce (także dla dorosłych). W...www.awans-szkoly.pl/index,kielce.html

Podanie o podwyżkę - czyli kiedy i jak o nią prosić...

Porady i opinie ekspertów z zakresu psychologii pracy, podpowiedzi odnośnie rozwiązywania pojawiających się problemów i wątpliwości.www.kluczdokariery.pl/twoja-kariera/poradnictwo-zawodowe/psychologia-pracy/art,58,podanie-o-pod...

PROCEDURA - gim1drezdenko.pl

5 Wykaz załączników Załącznik nr 1. Wniosek o wszczęcie postępowania administracyjnego na stopieo nauczyciela mianowanego. Załącznik nr 2.www.gim1drezdenko.pl/images/prawo/zewnetrzne/um_awans_zawodowy.pdf

Profesor.pl - publikacje nauczycieli, awans zawodowy...

PRACA KLASOWA „Okrąg, koło, kwadrat, prostokąt” klasa IV Grupa I Zadanie 1. Narysuj okrąg o średnicy 8cm. Następnie narysuj w nim dwie równoległe cięciwy.www.profesor.pl/publikacja,24749,Sprawdziany-i-testy,Okrag-kolo-kwadrat-prostokat

Profesor.pl - publikacje nauczycieli, awans zawodowy...

Utrwalenie wiadomości o samogłoskach - ćwiczenia w pisaniu liter i prawidłowej wymowie głosek SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH W KLASIE Iwww.profesor.pl/publikacja,10328,Cwiczenia,Utrwalenie-wiadomosci-o-samogloskach-cwiczenia-w-pis...

PUBLIKACJE EDUKACYJNE

Internetowe wydawnictwo edukacyjne. Archiwum publikacji w serwisie Publikacje edukacyjne. dziedzina, przedmiot: język polski, nauka o językuwww.publikacje.edu.pl/dziedziny.php?przedmiot=jpolski

PEDAGOG SZKOLNY - nauczyciel dyplomowany - awans …

Inne przykładowe zadania do realizacji: zbieranie informacji o postępach i rozwoju ucznia; współpraca z rodzicami i specjalistami z zewnątrz;pedagogszkolny.pl/viewpage.php?page_id=99