Masz pytanie?

Co zmienia nowa ustawa o pracownikach samorządowych...

Luty 27, 2009; Artykuły; Artykuł dotyczy nowej ustawy o pracownikach samorządowych uchwalonej 28.11.2008 r. Analizując najważniejsze zmiany wprowadzone ustawą...publiczni.pl/co-zmienia-nowa-ustawa-o-pracownikach-samorzadowych/

Serwis Internetowy Miasta i Gminy Pińczów

Zapytaj Burmistrza. Chcesz zadać pytanie burmistrzowi? Skorzystaj z tego formularza. 14.05.2014 - adam Pytanie: - jak odbywało się wyłonienie obwodowych komisji...www.pinczow.com.pl/burmistrz.php

USTAWA z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej...

[1] Art. 5 ust. 1 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o administracji podatkowej oraz ustawy o zmianie ustawy...www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2015.168.0001269,ustawa-o-administracji-podatkowej.html

Często zadawane pytania - Serwis Wielkopolskiego...

Definicja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym została wskazana w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia...wrpo.wielkopolskie.pl/faq

UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY DRUKI - Wszystko o …

UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY DRUKI: najświeższe informacje, zdjęcia, video o UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY DRUKI; Świadectwo oryginalności - nowe zasady …super.moto.pl/temat/moto/umowa+kupna+-+sprzeda%c5%bcy+druki

Samotne matki a 500 +. Co zrobić, żeby dostać. | babyfan...

Samotne matki znalazły się na politycznych sztandarach w walce o zmianę ustawy 500+. Dostaną nie dostaną? Z internetu wylewają się bzdury o dyskryminacji...babyfan.pl/samotne-matki-a-500-zlotych-na-dziecko-beda-zmiany-w-ustawie/

PODSTAWOWE UPRAWNIENIA i ULGI dla Niepełnosprawnych...

Osoby niepełnosprawne niezależnie od praw i ulg o charakterze powszechnym korzystają także ze szczególnych przywilejów i to w różnych aspektach życia.idn.org.pl/sonnszz/uprawnienia.htm

Ustawa o systemie oświaty , Stan na 01-09- 2014

Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa; kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także...www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2014&qplikid=1

Ustawa Karty Nauczyciela - Reforma edukacji - Dla...

Informujemy, że zgodnie z naszą polityką prywatności w celu poprawy jakości korzystania z naszego serwisu używamy plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki...www.pearson.pl/angielski/dla-nauczycieli/reforma-edukacji/akty-prawne-i-rozporzadzenia-men/usta...

Ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst...

stażu - rozumie się przez to okres zatrudnienia nauczyciela w przedszkolach, szkołach i placówkach oraz innych jednostkach organizacyjnych, o których mowa w art...https://www.portaloswiatowy.pl/emerytury-w-oswiacie/ustawa-z-26-stycznia-1982-r.-karta-nauczyci...