Masz pytanie?

Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Klodzko

Wójt Gminy Kłodzko ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu edukacji, oświaty i wychowania (Czytaj więcej... | 890 bajtów...bip.gmina.klodzko.pl/

Wzory dokumentów - Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

refundacja kosztÓw wyposaŻenia lub doposaŻenia stanowiska pracy...www.pup.rzeszow.pl/index.php?id=wd

Gminny Portal Internetowy konopnica.pl - Wydarzenia

Gmina Konopnica położona jest w dolinie rzeki Warty, po obu jej brzegach. Obszar 83 km2 zamieszkuje 4 tysiące mieszkańców. W skład gminy wchodzi 12 sołectw.www.konopnica.pl/

Urząd Miejski w Libiążu: Newsy

Połozenie, historia, strategia rozwoju, kultura, sport i rekreacja, zabytki na terenie gminy, informacje o Urzędzie, Biuro Obsługi Interesanta, Libiąskie Centrum...libiaz.pl/

Strona startowa | Gmina Jedlicze

Zarządzenie Nr 185/2014 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej im.jedlicze.pl/

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ożarowice

Władze, struktura Urzędu, prawo lokalne, zamówienia publiczne, jednostki organizacyjne i pomocnicze.www.bip.ozarowice.pl/

Gmina Kowalewo Pomorskie - - Z ostatniej chwili

Wpisał: Joanna Jesionkowska 18.07.2014 Gmina Kowalewo Pomorskie przystąpiła do realizacji kolejnych zadań, mających na celu poprawę...www.kowalewopomorskie.pl/

Suchedniów Miasto i Gmina, Burmistrz: Tadeusz Bałchanowski

Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie informuje, że z dniem 1 lipca 2014r. ustalona została stawka opłaty za odpady zmieszane (tj. zbierane bez selekcji) w...www.suchedniow.pl/

Gmina Sianów

Infrastruktura techniczna, infrastruktura społeczna, turystyka i ochrona środowiska, Urząd Miasta i Gminy, aktualności i wydarzenia w gminie, Gimnazjum Gminne.www.sianow.pl/

Samorząd Województwa Mazowieckiego

Od 2015 r. Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii w Warszawie będzie prowadził specjalistyczne badania z zakresu inżynierii biomedycznej w nowym laboratorium.www.mazovia.pl/