Masz pytanie?

Aktualności - strona główna

10 września 2015 r. została podpisana umowa z Polskim Związkiem Tenisowym w której zostały ustalone warunki i zasady współpracy PZT i Gminy przy wdrażaniu...jerzmanowice-przeginia.pl/

Ustawa - Karta Nauczyciela, Stan na 31-08-2004

Art. 4. 1. Zasady współdziałania w dziedzinie oświaty i wychowania organów administracji rządowej (organów jednostek samorządu terytorialnego) ze związkami...www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-08-2004&qplikid=2

WZORY PISM I UMÓW PRAWNYCH - pozwy, wnioski, pisma

Do czego wlicza się staż z Powiatowego Urzędu Pracy wanda50plus Przerwanie stażu z PUP oraz jego konsekwencje prawne wanda50pluswww.prawnik-online.eu/wzory,9.html

USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach...

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracownikach …www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2014.170.0001202,ustawa-o-pracownikach-samorzadowych.html

Urząd Gminy Chełmża

Sprzedaż nieruchomości we wsi Dziemiony Wójt Gminy Chełmża ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości we wsi...www.gminachelmza.pl/

Dz.U.2015.1269 - Akt prawny - www.lex.pl

Art. 34. 1. Członek korpusu służby cywilnej, zatrudniony w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych albo w jednostkach...www.lex.pl/du-akt/-/akt/dz-u-2015-1269

Aby czynnie uprawiać strzelectwo sportowe w grupie...

Ciąża a praca. Kompendium z prawa pracy dla kobiet w ciąży; Poradnik; Wniosek o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka; Wniosek o udzielenie...bron.iweb.pl/viewtopic.php?t=30856

Ustawa - Karta Nauczyciela, Stan na 01-01-2013

2. Osoba nieposiadająca stopnia awansu zawodowego z dniem nawiązania stosunku pracy w szkole uzyskuje stopień nauczyciela stażysty, z zastrzeżeniem ust.www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-01-2013&qplikid=2

http://www.wm.strazgraniczna.pl

Ta strona używa cookies w celach informacyjnych i statystycznych. Dowiedz się więcej lub zamknij komunikat Korzystając ze strony bez zmiany ustawień...www.wm.strazgraniczna.pl/component/content/category/index.php?option=com_content&view=archi...

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach działając zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień...www.mechanikryki.pl/