Masz pytanie?

Ustawa - Karta Nauczyciela , Stan na 31-08-2004

10. Organ, o którym mowa w ust. 9, powołuje w celu rozpatrzenia odwołania lub wniosku zespół oceniający. Od oceny dokonanej przez zespół oceniający nie...www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-08-2004&qplikid=2

PUP Wodzisław Śląski, powiatowy urząd pracy w Wodzisławiu...

Strona Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śląskim. Zapraszamy pracodawców, bezrobotnych, szukających pracy. Znajdziesz tu informacje na temat zasiłków...www.pup-wodzislaw.pl/informacje_dla_pracodawcow/dokumenty_do_pobrania_pracodawca.html

Serwis Internetowy Miasta i Gminy Pińczów

Zapytaj Burmistrza. Chcesz zadać pytanie burmistrzowi? Skorzystaj z tego formularza. 14.05.2014 - adam Pytanie: - jak odbywało się wyłonienie obwodowych komisji...www.pinczow.com.pl/burmistrz.php

Dodatek specjalny wliczany do trzynastki - Porady...

Dodatek specjalny przyznany pracownikowi samorządowemu wlicza się do podstawy wymiaru dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pod warunkiem jednak, że został...samorzad.infor.pl/sektor/porady_ekspertow/porady_ekspertow_inforlex/675606,Dodatek-specjalny-wl...

Dz.U.2015.1269 - Akt prawny - abc.com.pl

Art. 34. 1. Członek korpusu służby cywilnej, zatrudniony w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych albo w jednostkach...www.abc.com.pl/du-akt/-/akt/dz-u-2015-1269

Ustawa - Karta Nauczyciela, Stan na 01-01-2013

10. Organ, o którym mowa w ust. 9, powołuje w celu rozpatrzenia odwołania lub wniosku zespół oceniający. Od oceny dokonanej przez zespół oceniający nie...www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-01-2013&qplikid=2

PODSTAWOWE UPRAWNIENIA i ULGI dla Niepełnosprawnych...

Osoby niepełnosprawne niezależnie od praw i ulg o charakterze powszechnym korzystają także ze szczególnych przywilejów i to w różnych aspektach życia.idn.org.pl/sonnszz/uprawnienia.htm

Dz.U.2006.97.674 - Akt - oswiata.abc.com.pl - Z myślą o...

13. Praca nauczyciela zatrudnionego w przedszkolu, placówce lub szkole, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, podlega ocenie w każdym czasie na jego wniosek, a...www.oswiata.abc.com.pl/akt/-/akt/dz-u-2006-97-674-u

Ustawa o Służbie Celnej [o służ. celnej] - arslege.pl

1. Organy Służby Celnej, w związku z prowadzonymi postępowaniami celnymi, podatkowymi, audytowymi, administracyjnymi, postępowaniami w sprawach o …www.arslege.pl/ustawa-o-sluzbie-celnej/k391/

Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A.

Zdjęcia Roomstera - plik do pobrania • Pisemne oferty można składać do dnia 29.05.2015, do godziny 12.00 w sekretariacie Agencji Rozwoju Regionalnego MARR …www.marr.com.pl/index-6.html