Masz pytanie?

Jak stosować i liczyć terminy przewidziane w prawie …

Prawo pracy nie ogranicza stron w kwestii określenia okresu trwania umowy o pracę na czas określony. Mogą być zawierane na dowolne okresy, z zastrzeżeniem, że...praca.gazetaprawna.pl/artykuly/6428,jak-stosowac-i-liczyc-terminy-przewidziane-w-prawie-pracy.h...

Okresy wypowiedzenia umowy o pracę - …

Okres wypowiedzenia umowy o pracę. Dzisiejszy artykuł omawia zagadnienie obliczania terminów okresów wypowiedzenia umowy o pracę. W praktyce bowiem okazuje się...www.kadrywpraktyce.pl/okresy-wypowiedzenia-umowy-o-prace-jak-liczyc/

Prawo oświatowe • Urlop dla poratowania zdrowia - …

Sprawy dotyczące udzielania urlopu dla poratowania zdrowia regulują przepisy ustawy Karta Nauczyciela oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 października...www.iwspo.pl/porady-prawne/prawo-oswiatowe/581

Czas pracy pracowników młodocianych - Praca i kariera...

Pracodawca, zatrudniając młodocianych, nie może w sposób dowolny organizować ich czasu pracy. Musi bowiem liczyć się z ograniczeniami i zakazami dotyczącymi...praca.gazetaprawna.pl/artykuly/6783,czas-pracy-pracownikow-mlodocianych.html

Czy nadal mogę zgłosić wypadek w pracy? - …

Młodociany, czyli kto? Młodociany to osoba, która ukończyła 16 lat i nie przekroczyła jeszcze 18. Może być zatrudniony na umowę o pracę, jeżeli:www.odzyskaj.info/viewtopic.php?id=7809