Masz pytanie?

Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn...

Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.https://www.portaloswiatowy.pl/kadry-w-oswiacie-inne-zagadnienia/ustawa-z-26-czerwca-1974-r.-ko...

Podstawowe zasady prawa pracy - Sciaga.pl

Podstawową fundamentalną zasadą prawa pracy jest wolność pracy poprzednio prawdo do pracy usankcjonowana na mocy art 65 Konstytucji i art 10 Kodeksu pracysciaga.pl/tekst/59572-60-podstawowe_zasady_prawa_pracy