Masz pytanie?

Oświadczenie o niekaralności i korzystania z pełni praw...

Oświadczenie o za niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie oraz, że korzystaniu z pełni praw publicznych. Dokument zapisany w programie Word gotowy …www.sms.rzeszow.pl/oswiadczenie_o_niekaralnosci_i_korzystaniu_z_pelni_praw_publicznych-d.html

USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela...

Mając na względzie doniosłą rolę oświaty i wychowania w Rzeczypospolitej Polskiej, pragnąc dać wyraz szczególnej randze społecznej zawodu nauczyciela zgodnie z...www.infor.pl/akt-prawny/467565,ustawa-karta-nauczyciela.html

Ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst...

art. 1 ust. 1 pkt 1 zmieniony z dniem 31 marca 2015 r. przez art. 2 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych...https://www.portaloswiatowy.pl/awans-zawodowy/ustawa-z-26-stycznia-1982-r.-karta-nauczyciela-te...

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy - Tekst...

Preambuła (uchylona). DZIAŁ PIERWSZY. Przepisy ogólne. Rozdział I. Przepisy wstępne. Art. 1. [Zakres regulacji] Kodeks pracy określa prawa i obowiązki …www.infor.pl/akt-prawny/530147,ustawa-kodeks-pracy.html

KFK Expert - Archiwum wiadomości

Archiwum. 11 sierpnia 2010 Nie od każdej pożyczki jest podatek od czynności cywilnoprawnych Zawarta umowa pożyczki nie będzie objęta podatkiem od czynności...kancelaria-expert.pl/archiwum2