Masz pytanie?

Umorzenie podatku - wniosek o umorzenie zaległości …

Do końca kwietnia Pani Jolanta musi zapłacić ponad 2 tys. zł tytułem podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2012. Krakowianka jest załamana, gdyż jej...www.czasnafinanse.pl/budzet-domowy/przyklady-z-zycia/lista-przykladow-z-zycia/umorzenie-zaleglo...

Umorzenie - sposób na niezapłacone podatki - Bankier.pl

Kolejne podejście. Urząd skarbowy nie musi przychylić się do wniosku podatnika o umorzenie zaległych podatków. Nie należą wcale do rzadkości przypadki, że...www.bankier.pl/wiadomosc/Umorzenie-sposob-na-niezaplacone-podatki-1914064.html

Wniosek o umorzenie zaległości podatkowych - e …

W kwietniu odbyła się w naszej firmie kontrola podatkowa. W jej wyniku została wydana decyzja stwierdzająca zaległość w podatku VAT (10 000 zł + odsetki).www.e-podatnik.pl/artykul/fiskus/6394/Wniosek_o_umorzenie_zaleglosci_podatkowych.html

Wniosek o umorzenie bądź rozłożenie na raty - opłaty...

.........., dnia..... lipca 2010 r..... (oznaczenie i adres wnioskodawcy)www.lex.pl/wpiu/-/akt/wniosek-o-umorzenie-badz-rozlozenie-na-raty---oplaty-abonamentowe