Masz pytanie?

Umowa licencyjna - wzór z szerokim omówiniem - wFirma.pl

Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu ma taki skutek, że po jej podpisaniu jedyną osobą uprawnioną do korzystania z utworu będzie nabywca.poradnik.wfirma.pl/-wzor-umowa-licencyjna-z-omowieniem