Masz pytanie?

Urlopy i zwolnienia - porady ekspertów • Portal Kadrowo...

Pytanie: Czy pracownikowi należy wypisywać kartę urlopową, skoro podpisany przez niego wniosek o urlop wypoczynkowy jest zaakceptowany przez dyrektora (który...www.portalkadrowy.pl/kadry/urlopy-i-zwolnienia/

Urlop bezpłatny - Gazeta Podatnika: gazeta internetowa...

Art. 174. § 1. Na pisemny wniosek pracownika pracodawca może udzielić mu urlopu bezpłatnego. § 2. Okresu urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, od...www.gazetapodatnika.pl/artykuly/urlop_bezplatny-a_6896.htm

Płace w firmie

Kadry i płace w jednostkach samorządowych + kalendarz GRATIS; Składki 2015. Zmiany, dokumentacja, rozliczenia z ZUS; Umowy zlecenia Umowy o dzieło 2015placewfirmie.pl/

Kadry - Profesjonalny serwis kadrowych - prawo pracy...

Prośba o dzień wolny od pracy Pracownik może znaleźć się w sytuacji przemęczenia i przytłoczenia zbyt dużą liczbą obowiązków służbowych.kadry.infor.pl/

CV Wzór - Przykłady i wzory CV, Curriculum Vitae w...

CV, które przekona pracodawcę. Przygotowanie dobrego CV bywa trudniejsze, niż się wydaje. Co roku boleśnie przekonują się o tym setki kandydatów, którzy...gazetapraca.pl/gazetapraca/0,74861.html