Masz pytanie?

Wniosek o urlop wypoczynkowy - Wzory pism

Wniosek o urlop wypoczynkowy składa się do pracodawcy, najczęściej do działu kadr odpowiednio wcześniej przed rozpoczęciem urlopu. Wcześniej uzgodnijmy tonawzor.pl/wniosek-urlop-wypoczynkowy/

Wniosek o urlop

Strona wniosek o urlop prezentuje przykłady i wzory najpopularniejszych wniosków urlopowych. Podania o urlop wypoczynkowy, wychowawczy, macierzyński.wniosek-o-urlop.pl/

Wniosek o urlop bezpłatny - Wzory pism - nawzor.pl

podanie o urlop bezpłatny, urlop bezpłatny, wniosek o urlop, wniosek o urlop bezpłatny, wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego, wzór wniosku urlopowegonawzor.pl/wniosek-urlop-bezplatny/

Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy - zasady …

Za urlop wypoczynkowy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie urlopowe. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jak obliczyć wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy!https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-wynagrodzenie-za-urlop-wypoczynkowy

Zaległy urlop wypoczynkowy - Urlopy pracownicze - …

Zaległy urlop wypoczynkowy to urlop, którego pracownik nie wykorzystał w roku nabycia do niego prawa. Zaległy urlop należy wykorzystać do dnia 30 września roku...www.infor.pl/prawo/praca/urlopy-pracownicze/323050,Zalegly-urlop-wypoczynkowy.html

Wszystko o obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy...

Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy. W niniejszym artykule omówione zostały zasady ustalania wysokości wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz za …https://www.kadrywpraktyce.pl/wszystko-o-obliczaniu-wynagrodzenia-urlopowego-zasady-i-przyklady...

Pierwszy urlop wypoczynkowy pracownika (art.153) - …

Pierwszy urlop wypoczynkowy pracownika (art.153) Pracownik podejmujący pierwszą w swoim życiu pracę ma prawo do urlopu wypoczynkowego. Wymiar urlopu jest jednak...kadry.infor.pl/kodeks-pracy/urlopy-pracownicze/684443,Pierwszy-urlop-wypoczynkowy-pracownika-ar...

Urlop wypoczynkowy a rozwiązanie stosunku pracy - …

Pracownicy którym ustaje stosunek pracy na mocy wypowiedzenia umowy o pracę lub porozumienia stron często nie wiedzą, jak mają potraktować urlop wypoczynkowy w...weblog.infopraca.pl/2012/02/urlop-wypoczynkowy-a-rozwiazanie-stosunku-pracy/

Zaległy urlop wypoczynkowy (art. 168) - Urlopy …

Zaległy urlop wypoczynkowy (art. 168) Każdemu pracownikowi przysługuje 20 lub 26 dni urlopu w ciągu roku. Co się dzieje w przypadku, gdy pracownik tych dni nie...kadry.infor.pl/kodeks-pracy/urlopy-pracownicze/684160,Zalegly-urlop-wypoczynkowy-art-168.html

Jak napisać dobre podanie? - praktyczny poradnik

Jak poprawnie napisać podanie? Jakie informacje muszą się znaleźć we formalnym wniosku?www.wniosek.pl/