Masz pytanie?

Zaległy urlop wypoczynkowy (art. 168) - Urlopy …

Zaległy urlop wypoczynkowy (art. 168) Każdemu pracownikowi przysługuje 20 lub 26 dni urlopu w ciągu roku. Co się dzieje w przypadku, gdy pracownik tych dni nie...kadry.infor.pl/kodeks-pracy/urlopy-pracownicze/684160,Zalegly-urlop-wypoczynkowy-art-168.html

Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop w 2015 …

Witam, Chciałabym sie dowiedziec czy dobrze wyliczyłam kwote ekwiwalentu. prosiłabym o podanie ile mi sie należy ekwiwalentu netto. Ustalając ekwiwalent za urlop...www.vat.pl/aktualnosci-podatkowe/2705-ekwiwalent-pieniezny-za-niewykorzystany-urlop-w-2015-roku...

Wymiar urlopu pracownika młodocianego - Wypoczynkowy...

Zgodnie z art. 205 § 4 k.p. młodociany pracownik, który uczęszcza do szkoły dla pracujących może wystąpić o udzielenie mu w okresie ferii szkolnych urlopu...kadry.infor.pl/urlopy/wypoczynkowy/760240,Wymiar-urlopu-pracownika-mlodocianego.html

ZUS Z-3 - wszystko zaświadczeniu płatnika składek...

ZUS Z-3. Zaświadczenie ZUS Z-3 służy ustaleniu prawa do zasiłku chorobowego i obliczeniu jego wysokości. Zawiera informacje zarówno o płatniku składek, jak i...https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-wszystko-o-zaswiadczeniu-zus-z-3

Okres wypowiedzenia umowy o pracę - ile wynosi po …

Strony umowy o pracę mogą rozwiązać ją za wypowiedzeniem. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, ile powinien wynosić okres wypowiedzenia umowy o pracę!https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-okres-wypowiedzenia-umowy-o-prace

Jakie są uprawnienia pracownicze osób z...

Każdy pracownik z niepełnosprawnością, tak jak wszyscy pozostali, podlega przepisom kodeksu pracy. Jednak osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności mają...www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/204918

Rozdział 5. Obowiązki i prawa funkcjonariuszy - Ustawa o...

Dz.U.2016.0.1947 , Rozdział 5. Obowiązki i prawa funkcjonariuszy, Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej, codziennie aktualizowany stan prawny.https://www.arslege.pl/ustawa-o-krajowej-administracji-skarbowej/k1547/s11425/

Czy nadal mogę zgłosić wypadek w pracy? - …

07.02.2012 · Re: Czy nadal mogę zgłosić wypadek w pracy? Aby mozna było ubiegać się o odszkodowanie z ZUS musi być uznany …www.odzyskaj.info/viewtopic.php?id=7809

Polskie Centrum Akredytacji - PCA

Polskie Centrum Akredytacji jest krajową jednostką akredytującą upoważnioną do akredytacji jednostek oceniających zgodność na podstawie ustawy z dnia 13.04...www.pca.gov.pl/

Ustawa - Karta Nauczyciela, tekst ujednolicony na 12-01 …

10. Organ, o którym mowa w ust. 9, powołuje w celu rozpatrzenia odwołania lub wniosku zespół oceniający. Od oceny dokonanej przez zespół oceniający nie...https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=2