Masz pytanie?

Jak zgodnie z przepisami prawa pracy obliczyć...

Przypomnijmy, że zgodnie z podstawową zasadą, wynikającą z art. 172 Kodeksu pracy, za czas urlopu wypoczynkowego pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie...www.portalfk.pl/nowosci/jak-zgodnie-z-przepisami-prawa-pracy-obliczyc-wynagrodzenie-za-urlop-wy...

Zaległy urlop wypoczynkowy w 2012 r.--rp.pl

Żadna część jak i całość utworów zawartych w dzienniku nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w...www4.rp.pl/artykul/761928-Zalegly-urlop-wypoczynkowy-w-2012-r-.html

Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy a praca w nadgodzinach...

Żadna część jak i całość utworów zawartych w dzienniku nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w...www4.rp.pl/artykul/865296-Ekwiwalent-za-urlop-wypoczynkowy-a-praca-w-nadgodzinach.html

Wypowiedzenie umowy o pracę w czasie przebywania...

Jestem na urlopie wychowawczym od stycznia 2006r do stycznia 2008r, gdyż na taki okres napisałam podanie o urlop wychowawczy u swojego pracodawcy.www.przepisnabiznes.pl/porady-prawne/wypowiedzenie-umowy-urlop.html

Wzór orzeczenia o potrzebie udzielenia nauczycielowi...

Pytanie: Jeżeli nauczyciel chce złożyć wniosek o urlop dla poratowania zdrowia od 1 września i ma on obejmować pierwszy semestr, to kiedy ten urlop powinien...www.portaloswiatowy.pl/wzory-dokumentow/wzor-orzeczenia-o-potrzebie-udzielenia-nauczycielowi-ur...

Pierwszy urlop - ile przysługuje nowemu pracownikowi

Świeżo zatrudniony pracownik, tak samo jak jego zaawansowani stażem koledzy, ma prawo do corocznego, nieprzerwanego i odpłatnego urlopu wypoczynkowego. W...prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/pierwszy;urlop;-;ile;przysluguje;nowemu;praco...

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczane w Biuletynie Zamówień...

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczane obowiązkowo w BZP (udostępnianym na stronach portalu internetowego UZP) dotyczy tylko zamówień o wartości większej niż...www.ekspertbeck.pl/ogloszenie-o-zamowieniu-zamieszczane-w-biuletynie-zamowien-publicznych/

Przykłady prawidłowych przyczyn wypowiedzenia umowę o...

Praca, oferty pracy, praca za granica... zobacz także: * WZÓR wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika * WZÓR rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzeniawww.hrc.pl/index.php?dzid=151&did=1579&part=2

Okres wypowiedzenia umowy o prace na czas nieokreślony...

W przypadku umowy o pracę na czas nieokreślony obie strony umowy, (czyli pracownik i pracodawca), jak sama nazwa wskazuje nie ustalają okresu jej trwania, czyli...www.hrc.pl/index.php?dzid=151&did=1532

Ustawa o zmianie ustawy — Karta Nauczyciela z dnia 19...

Zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego; Decyzja o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowegowww.nadzor-pedagogiczny.pl/ustawa-o-zmianie-ustawy-karta-nauczyciela-z-dnia-19-listopada-2009-r...