Masz pytanie?

Urlop wypoczynkowy. Jaki wymiar przysługuje i na …

Urlop wypoczynkowy przysługuje tylko osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Wymiar urlopu zależy od stażu pracy pracownika.www.regiopraca.pl/portal/porady/prawa-pracownika/urlop-wypoczynkowy-jaki-wymiar-przysluguje-i-n...

Współczynnik urlopowy 2017 - PIT.pl

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop (współczynnik urlopowy) w 2017 rokuwww.pit.pl/wspolczynnik-urlopowy-12898/

Wniosek o urlop

Imię i Nazwisko Data wystawienia...wniosek-o-urlop.pl/wp-content/uploads/2013/05/Wniosek-urlopowy.pdf

Czy urlop wypoczynkowy trzeba wykorzystać od razu po...

Czy urlop wypoczynkowy trzeba wykorzystać od razu po urlopie macierzyńskim. Pracodawca ma obowiązek udzielić pracownicy urlopu wypoczynkowego od razu po …www.infor.pl/prawo/praca/urlopy-pracownicze/285038,Czy-urlop-wypoczynkowy-trzeba-wykorzystac-od...

Podatek dochodowy – poradnik.wfirma.pl

Przedsiębiorca w swojej firmie może zatrudnić pracowników w oparciu o różnorodne umowy. Począwszy od umowy o pracę a skończywszy na umowach cywilnoprawnych.https://poradnik.wfirma.pl/serwis-podatkowy/podatek-dochodowy

Urlop bezpłatny - gazetapodatnika.pl

Planujesz kilkutygodniowy wyjazd, dostałeś ciekawą ofertę tymczasowej pracy, chcesz uzupełnić wykształcenie? Wykorzystałeś cały urlop wypoczynkowy i nie...www.gazetapodatnika.pl/artykuly/urlop_bezplatny-a_6896.htm

Urlop rodzicielski | rodzicielski.gov.pl

O tym, że pracodawca nie może wypowiedzieć, ani rozwiązać z pracownikiem umowy o pracę w czasie urlopu macierzyńskiego mówi Kodeks pracy, art. 177.www.rodzicielski.gov.pl/urlop-rodzicielski

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem - …

Porozumienie o rozwiązanie umowy o pracę podpisane 17.01.2017, z przyczyn niedotyczących pracownika, gdzie strony uzgodniły, że od 18 stycznia do 31.01.2017...kodeks-pracy.org/II-stosunek-pracy/rozdzial-II/rozwiazanie-umowy-o-prace-za-wypowiedzeniem

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia - …

Linki sponsorowane STOSUNEK PRACY Rozdział 1 - Umowa o pracę Oddział 5 - Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia Art. 52. §1. Pracodawca może …kodeks-pracy.org/II-stosunek-pracy/rozdzial-II/rozwiazanie-umowy-o-prace-bez-wypowiedzenia

PEDAGOG SZKOLNY - dostosowanie wymagań …

Jednym z zadań realizowanych przez szkolnego pedagoga powinno być wspomaganie nauczycieli w dostosowaniu wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb uczniów.pedagogszkolny.pl/viewpage.php?page_id=71