Masz pytanie?

Dz.U.2012.361 - Akt prawny - www.lex.pl

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. Podatek dochodowy od osób fizycznych.www.lex.pl/up-akt/-/akt/dz-u-2012-361-u