Masz pytanie?

Plan podziału zarzuty skarga komornik egzekucja …

Organ egzekucyjny sporządza plan podziału pomiędzy wierzycieli sumy uzyskanej z egzekucji z nieruchomości. Plan podziału powinien być sporządzony także wtedy...adwokat-radca-prawny.pl/podzial-sumy-egzekucji-zazalenie-zazuty-plan-podzialu-komornik-poznan-l...

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych …

USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania. Art. 1. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie...aktyprawne.poznajpodatki.pl/podatek-dochodowy/ustawa-o-podatku-dochodowym-od-osob-prawnych-2013...

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT WARIANT KALKULACYJNY. …

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT WARIANT KALKULACYJNY (Rachunek Wyników). Kurs księgowości w Akademii FinDict.www.findict.pl/academy/rachunkowosc/podstawy_rachunkowosci/rachunek_zyskow_i_strat/rachunek_zys...

Ewidencja VAT w państwowych jednostkach …

Ewidencja VAT w państwowych jednostkach budżetowych. Państwowe jednostki budżetowe jako jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej są powołane do...ksiegowosc.infor.pl/rachunkowosc/rachunkowosc-budzetowa/105415,Ewidencja-VAT-w-panstwowych-jedn...

Świadczenie usług dla kontrahentów z UE. - …

Świadczenie usług transgranicznych od lat wywołuje problemy rozliczeniowe na gruncie podatku VAT. Poniższy tekst prezentuje ogólne zasady związan...https://mikroporady.pl/ksiegowosc/dla-ksiegowych/item/1345-swiadczenie-uslug-dla-kontrahentow-z...

Materiały do egzaminu z finansów publicznych - Sciaga.pl

1 Podstawowe pojęcia prawa finansowego 9 w tym środki publiczne budżet plan finansowy państwowy dług publiczny dług skarbu państwa deficyt nadwyżkasciaga.pl/tekst/68899-69-materialy_do_egzaminu_z_finansow_publicznych

Kiedy obdarowany musi pomagać darczyńcy? - …

Obdarowany ma obowiązek pomocy dla darczyńcy, w granicach uzyskanego dzięki niemu i nadal istniejącego wzbogacenia. Obowiązek ten polega na dostarczaniu...www.infor.pl/prawo/darowizny/wykonanie-i-odwolanie-darowizny/280773,Kiedy-obdarowany-musi-pomag...

[Aktualizacja] Polska domena sprzedana za 1 008 000 …

Informacja ta jest zapewne dość sensacyjna dla wszystkich tych którzy tak jak ja dość okazjonalnie interesują się domenami i całym biznesem z tym związanym.antyweb.pl/polska-domena-sprzedana-za-1-008-000-pln-to-rekord/