Masz pytanie?

Zał ącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA …

1 Zał ącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Kształcenie ogólne w szkole podstawowej tworzy …bip.men.gov.pl/men_bip/akty_prawne/rozporzadzenie_20081223_zal_2.pdf

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA …

1 zał ącznik nr 4 podstawa programowa ksztaŁcenia ogÓlnego dla gimnazjÓw i szkÓŁ ponadgimnazjalnych, ktÓrych uko Ńczenie umo śliwia uzyskanie Świadectwabip.men.gov.pl/men_bip/akty_prawne/rozporzadzenie_20081223_zal_4.pdf

Podstawa programowa z komentarzami - OKE w Krakowie

Podstawa programowa z komentarzami Tom 2. Język polski w szkole podstawowej, gimnazjum i liceumwww.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/men_tom_2.pdf

Reforma MEN, czyli nowa podstawa programowa z historii...

Tylko w zakresie podstawowym: W zakresie podstawowym i rozszerzonym: Tylko w zakresie rozszerzonym: wiedza o kulturze. język polski. historia muzyki. podstawy...historia.org.pl/2010/02/22/reforma-men-czyli-nowa-podstawa-programowa-z-historii/

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU BIOLOGIA

85 PODSTAWA PROGRAMOWA – BIOLOGIA – LICEUM siebie i wszystkich istot żywych, środo wiska; opisuje postawę i zachowanie człowieka odpowiedzialnie …www.zsproszowice.edu.pl/biologia_podstawa.pdf

Przykładowy ramowy program studiów podyplomowych z …

KRAJOWY OŚRODEK WSPIERANIA EDUKACJI ZAWODOWEJ i USTAWICZNEJ jest centralną, publiczną placówką doskonalenia nauczycieli o ogólnopolskim zasięgu …www.koweziu.edu.pl/itemlist

Monitorowanie realizacji podstawy programowej.

www.oskko.edu.pl . Monitorowanie realizacji podstawy programowej. VII KONGRES ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ, OSKKO, UMK, Toruń, 24 Zadania nauczycieli i dyrektorów.www.oskko.edu.pl/kongres7/materialy/MonitorowanieRealizacjiPP-OSKKO-JJasiak,ILesniewska.pdf

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27...

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w...men.gov.pl/zycie-szkoly/ksztalcenie-ogolne/podstawa-programowa/rozporzadzenie-o-podstawie-progr...

Podstawa programowa katechezy kościoła katolickiego w Polsce

Podstawa programowa katechezy w... Główne zabytki przyrody i... należy wskazać wprowadzaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej reformę systemu...podn.wodzislaw.pl/pliki/religia/Podstawa%20programowa%20katechezy.doc

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU HISTORIA I …

60 edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum podstawa programowa przedmiotu historia i spoŁeczeŃstwo iv etap edukacyjnywww.zsproszowice.edu.pl/historia_spoleczenstwo_podstawa.pdf