Masz pytanie?

Reforma MEN, czyli nowa podstawa programowa z historii...

Przedmioty dodatkowe: A. z racji wyboru przedmiotów maturalnych: Ponadto z racji obowiązku szkoły do zadbania o wszechstronny rozwój każdego ucznia, szkoła...historia.org.pl/2010/02/22/reforma-men-czyli-nowa-podstawa-programowa-z-historii/

Załącznik nr 2 - men.gov.pl

Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Kształcenie ogólne w szkole podstawowej tworzy fundament …https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2014/08/zalacznik_2.pdf

Podstawa programowa w zerówce i pierwszej klasie

Podstawa programowa. Zerówka. Pierwsza klasa. Czego będzie się uczyło dziecko. Co powinno umieć. Ostatnie podstawy programowe pochodziły sprzed dziesięciu laty i...www.natemat.com.pl/dzieci-w-szkole/podstawa-programowa-w-klasach-0-1.html

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO... - men…

35 podstawa programowa ksztaŁcenia ogÓlnego dla szkÓŁ podstawowych podstawa programowa ksztaŁcenia ogÓlnego dla szkÓŁ podstawowych (fragmenty załącznika …https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2011/02/1c.pdf

Nowa podstawa programowa i ramowe plany nauczania

Nowa podstawa programowa i ramowe plany nauczania w szkołach Marzec 2012 rokuwww.npseo.pl/data/documents/3/254/254.pdf

Podstawa programowa, Programy i Koncepcja pracy...

W naszej placówce w roku szkolnym 2015/2016 praca z dziećmi opiera się głównie na programie: 1.”RAZEM W PRZEDSZKOLU” PROGRAM WYCHOWANIA …ukrecikaszybownika.pl/programy/

Podstawa programowa katechezy Kościoła Katolickiego w Polsce

Zadania katechezy wynikające z DOK. Cele katechetyczne. Zadania nauki religii. Treści. Rozwijanie poznania wiary „W okresie dzieciń­stwa proces katechi­za­cji będzie...www.katecheza.diecezja.gda.pl/informacje/dokumenty/75-podstawa-programowa-katechezy-kocioa-kato...

EDUKACJA ZDROWOTNA W GIMNAZJUM - kuratorium1.home.pl

Definicja zdrowia zawarta w Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), przyjętej w 1946 r. „Zdrowie jest stanem pełnego dobrego samopoczucia fizycznego,kuratorium1.home.pl/kuratorium2/konferencje/nowa_podstawa_2013/Edukacja_zdrowotna_w_gimnazjum.p...

PROGRAM NAUCZANIA - spsmolna.wroclaw.pl

Podstawa programowa kształcenia ogólnego... MEN), ponieważ na pierwszym planie... Powtórzenie wiadomości z przyrody przed gimnazjum 8 Obserwacje i...www.spsmolna.wroclaw.pl/pso/przyroda_4.doc

Profesor.pl - publikacje nauczycieli, awans zawodowy...

Doświadczenia i obserwacje w nauczaniu przyrody w klasach 4-6 W przyjętej przez MEN "Podstawie programowej dotyczącej przedmiotu Przyroda", wśród stawianych przed...www.profesor.pl/publikacja,2579,Artykuly,Doswiadczenia-i-obserwacje-w-nauczaniu-przyrody-w-klas...