Masz pytanie?

Nowa podstawa programowa na lekcjach przyrody - cen.edu.pl

24 maja 2012 „Stara”podstawa programowa Nowa podstawa programowa Struktura dokumentu Cele edukacyjne Zadania szkoły Treści nauczaniawww.cen.edu.pl/cen_serwis/userfiles/file/link2/ania_kimak/nowa_podstawa_przyroda_sp.pdf

Reforma MEN, czyli nowa podstawa programowa z historii...

Przedmioty dodatkowe: A. z racji wyboru przedmiotów maturalnych: Ponadto z racji obowiązku szkoły do zadbania o wszechstronny rozwój każdego ucznia, szkoła...historia.org.pl/2010/02/22/reforma-men-czyli-nowa-podstawa-programowa-z-historii/

Załącznik nr 2 - men.gov.pl

Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Kształcenie ogólne w szkole podstawowej tworzy fundament …https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2014/08/zalacznik_2.pdf

Nowa podstawa programowa i ramowe plany nauczania

Nowa podstawa programowa i ramowe plany nauczania w szkołach Marzec 2012 rokuwww.npseo.pl/data/documents/3/254/254.pdf

Podstawa programowa w zerówce i pierwszej klasie

Podstawa programowa. Zerówka. Pierwsza klasa. Czego będzie się uczyło dziecko. Co powinno umieć. Ostatnie podstawy programowe pochodziły sprzed dziesięciu laty...www.natemat.com.pl/dzieci-w-szkole/podstawa-programowa-w-klasach-0-1.html

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO... - men…

35 podstawa programowa ksztaŁcenia ogÓlnego dla szkÓŁ podstawowych podstawa programowa ksztaŁcenia ogÓlnego dla szkÓŁ podstawowych (fragmenty załącznika …https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2011/02/1c.pdf

Podstawa programowa, Programy i Koncepcja pracy...

W naszej placówce w roku szkolnym 2015/2016 praca z dziećmi opiera się głównie na programie: 1.”RAZEM W PRZEDSZKOLU” PROGRAM WYCHOWANIA …ukrecikaszybownika.pl/programy/

Podstawa programowa katechezy Kościoła Katolickiego w Polsce

Zadania katechezy wynikające z DOK. Cele katechetyczne. Zadania nauki religii. Treści. Rozwijanie poznania wiary „W okresie dzieciń­stwa proces katechi­za­cji...www.katecheza.diecezja.gda.pl/informacje/dokumenty/75-podstawa-programowa-katechezy-kocioa-kato...

Wędrując ku dorosłości - wdz.edu.pl

8 Wędrując ku dorosłości wrażliwości odpowiadającej danemu etapowi ich rozwoju. Informacje o treści biologicznej są zintegrowane z wiedzą psychologiczną i...www.wdz.edu.pl/pliki/754970185.pdf

Podstawowe informacje - zmichowska.pl

Nasze liceum istnieje od 1919 roku i od wielu lat realizuje własny program edukacyjny. Szkoła specjalizuje się w nauczaniu języka francuskiego i w promocji...www.zmichowska.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=120