Masz pytanie?

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU CHEMIA

137 PODSTAWA PROGRAMOWA – CHEMIA – LICEUM 2) podaje przykłady nawozów naturalnych i sztucznych, uzasadnia po-trzebę ich stoso wa nia; 3) wymienia źródła...www.zsproszowice.edu.pl/chemia_podstawa.pdf

Monitorowanie realizacji podstawy programowej.

www.oskko.edu.pl . Monitorowanie realizacji podstawy programowej. VII KONGRES ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ, OSKKO, UMK, Toruń, 24 Zadania nauczycieli i dyrektorów.www.oskko.edu.pl/kongres7/materialy/MonitorowanieRealizacjiPP-OSKKO-JJasiak,ILesniewska.pdf

Podstawa programowa - Przedszkolak .pl

podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziaŁÓw przedszkolnych w szkoŁach podstawowych.www.przedszkolak.pl/kacik/men.php?pkey=1061498938

Ministerstwo Edukacji Narodowej | Oficjalny serwis...

Aktualności, szkoły różnych szczebli, instytucje podległe. Zamówienia publiczne resortu, akty prawne.men.gov.pl/

Nowa podstawa programowa z wychowania fizycznego

Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego wprowadza kilka istotnych zmian w wychowaniu fizycznym na wszystkich etapach edukacji. Szczególnie ważne zmiany …www.edurada.pl/artykuly/nowa-podstawa-programowa-z-wychowania-fizycznego/

Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Część...

cena 14.90 Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Część 1 (Stara podstawa programowa), ISBN 8373617051, Jolanta Pańczyk, "Informatyka …helion.pl/ksiazki/informatyka-europejczyka-podrecznik-dla-gimnazjum-czesc-1-stara-podstawa-prog...

Nadzór Pedagogiczny - System Ewaluacji Oświaty

Odnoszenie się w codziennej pracy z uczniami do elementów podstawy programowej i ujmowanie w tym procesie zadań szkoły, celów ogólnych, umiejętności i wiedzy...www.npseo.pl/action/requirements/wymaganie3_uczniowie_nabywaja_wiadomosci_i_umiejetnosci_okresl...

Internetowy System Aktów Prawnych

Tekst ogłoszony: D20120752.pdf: Status aktu prawnego: uznany za uchylony: Data ogłoszenia: 2012-07-03: Data wydania: 2012-06-21: Data wejścia w życie:isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000752

Nadzór pedagogiczny i ewaluacja - porady oświatowe...

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów, jak opracować plan nadzoru, przeprowadzić ewaluację wewnętrzna i przygotować się do ewaluacji zewnętrznej.www.portaloswiatowy.pl/porady/nadzor-pedagogiczny

CATIA. Podstawy modelowania powierzchniowego i …

cena 80.00 CATIA. Podstawy modelowania powierzchniowego i hybrydowego, ISBN 8373611266, Marek Wyleżoł,helion.pl/ksiazki/catia-podstawy-modelowania-powierzchniowego-i-hybrydowego-marek-wylezol,catmp...