Masz pytanie?

Nowa podstawa programowa z wychowania fizycznego

Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego wprowadza kilka istotnych zmian w wychowaniu fizycznym na wszystkich etapach edukacji. Szczególnie ważne zmiany …www.edurada.pl/artykuly/nowa-podstawa-programowa-z-wychowania-fizycznego/

Podstawa programowa w zerówce i pierwszej klasie

Podstawa programowa. Zerówka. Pierwsza klasa. Czego będzie się uczyło dziecko. Co powinno umieć. Ostatnie podstawy programowe pochodziły sprzed dziesięciu …www.natemat.com.pl/dzieci-w-szkole/podstawa-programowa-w-klasach-0-1.html

Realizacja podstawy programowej – ankieta dla ucznia

realizacja-podstawy-programowej-ankieta-dla-ucznia... Z jakich przedmiotów, uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą (tzw. nauczanie domowe), powinien...www.nadzor-pedagogiczny.pl/realizacja-podstawy-programowej-ankieta-dla-ucznia/836

Nadzór Pedagogiczny - System Ewaluacji Oświaty

Odnoszenie się w codziennej pracy z uczniami do elementów podstawy programowej i ujmowanie w tym procesie zadań szkoły, celów ogólnych, umiejętności i wiedzy...www.npseo.pl/action/requirements/wymaganie3_uczniowie_nabywaja_wiadomosci_i_umiejetnosci_okresl...

Internetowy System Aktów Prawnych

Tekst ogłoszony: D20120752.pdf: Status aktu prawnego: uznany za uchylony: Data ogłoszenia: 2012-07-03: Data wydania: 2012-06-21: Data wejścia w życie:isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000752

Wewnątrzszkolny

Wewnątrzszkolny System Oceniania dla klas 1-3 rok szkolny 2013/2014 Spis treści System oceniania dla I etapu edukacyjnego (I-III) 1. Szkolny system oceniania w...www.sp26.bialystok.pl/wp-content/uploads/2013/11/wso1_3_13_14.pdf

Absurdy Oświatowe - Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry...

Podstawa prawna/ praktyka: Absurdy. Temat/zagadnienie: Uwagi/propozycje: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej. z dnia 7 października 2009 r. w sprawie …www.oskko.edu.pl/absurdy_oswiatowe/

Losy Żołnierza - Strona Główna

WITAMY NA STRONIE KONKURSU HISTORYCZNEGO ORAZ OLIMPIADY LOSY ŻOŁNIERZA I DZIEJE ORĘŻA POLSKIEGO IM. MJRA MARKA GAJEWSKIEGO; …www.losyzolnierza.pl/