Masz pytanie?

Ministerstwo Edukacji Narodowej - MEN

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że 19 lipca br. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego programu rozwijania szkolnej...https://men.gov.pl/

Wydawnictwo Nowa Era - Kontakt

Podręczniki są przygotowywane do aktualnej siatki godzin i podstawy programowej do przedmiotu. Biorąc pod uwagę preferencje nauczycieli, możliwość pracy z...www.nowaera.pl/kontakt

Ustawa - Karta Nauczyciela, tekst ujednolicony na 19-08 …

Mając na względzie doniosłą rolę oświaty i wychowania w Rzeczypospolitej Polskiej, pragnąc dać wyraz szczególnej randze społecznej zawodu nauczyciela...www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=2

Aktualności - Wydział Katechetyczny

W finale ogólnopolskim Olimpiady Teologii Katolickiej, który odbył się w dniach 23 – 25 marca 2017 roku w Lublinie, archidiecezję krakowską reprezentowali:...www.katecheza.diecezja.krakow.pl/index.php/Aktualno%C5%9Bci

Nowa podstawa programowa przedmiotu wychowanie …

Celem każdej reformy jest poprawa efektów kształcenia, forma podstawy programowej również jest temu podporządkowana: wiadomości oraz umiejętności, którewychowaniefizyczne.net/nowa-podstawa-programowa-przedmiotu-wychowanie-fizyczne-ii-etap-edukacyj...

KFON – Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej

Zarząd Społecznego Towarzystwa Edukacyjnego Stowarzyszenie Toruńska, prowadzącego Społeczną Szkołę Podstawową nr 11 STO i Społeczne Gimnazjum STO …kfon.pl/

Co będą czytać polscy uczniowie? LISTA LEKTUR PO …

Zmiana podstawy programowej dla szkoły podstawowej, która po reformie systemu edukacji ma liczyć osiem klas, obejmie również kanon lektur. Oto, jak ma wyglądać...edukacja.dziennik.pl/aktualnosci/artykuly/536755,lista-lektur-2017-podstawowka-szkola-podstawow...

Instytut Badań Edukacyjnych - Strona główna

Raport Podstawy programowe przedmiotów przyrodniczych prezentuje porównanie miejsca i znaczenia kształtowania i rozwijania umiejętności posługiwania się...www.ibe.edu.pl/

Przedszkole nr 13 - Koncepcja pracy Miejskiego …

Mocne strony Słabe strony. nauczyciele preferują indywidualne podejście do dziecka. niewystarczająca ilość sprzętu komputerowego i oprzyrządowania do pracy...www.przedszkolenr13.pl/index.php?page=koncepcja-pracy-miejskiego-przedszkola-nr13

Licea przygotowują się na kumulację roczników. Już w …

Ministerstwo Glińskiego oszczędza na młodych artystach ze szkół niepublicznych; MEN pozbywa się darmowego podręcznika. Kosztował 60 mln zł, ale dodruku nie...wyborcza.pl/7,75398,21397944,licea-przygotowuja-sie-na-kumulacje-rocznikow-juz-w-tym-roku.html